Miasto: Gdańsk

Ulica: Siennicka 23

Kod pocztowy: 80-758

Email: zk_gdansk_przerobka@sw.gov.pl

Telefon: 58 766 93 00

Fax: 58 301 64 14

Szkolenie psów specjalnych

23.03.2018
Już po raz kolejny na terenie Zakładu Karnego w Gdańsku odbyło się szkolenie psów specjalnych. Oprócz przewodników i psów reprezentujących Służbę Więzienną w ćwiczeniach uczestniczyli również funkcjonariusze Straży Granicznej, trójmiejskiej Policji, Izby Administracji Skarbowej.

Spotkanie z historią

16.03.2018
Zdobycie wiedzy, świadomość historii. Dzięki podjęciu współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej osadzeni mogli wziąć udział w interesującym wykładzie

VII Pomorskie Seminarium Formacji Mundurowych

23.02.2018
Szkolenie i doskonalenie to podstawa, ponieważ praca w Służbie Więziennej niesie za sobą wiele wyzwań. Wymaga od funkcjonariuszy predyspozycji osobowościowych, umiejętności interpersonalnych, wiedzy merytorycznej, ale także sprawności fizycznej i wiedzy z zakresu...

Aktualności

Zimowe wyzwania

01.03.2018

Dystans ponad 65 km, przewyższenia do ok.1500m do tego zimowa pora

8 luty to data obchodów Święta Służby Więziennej. Nawiązuje ona do daty podpisania pierwszego aktu prawnego regulującego organizację polskiego więziennictwa po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. To właśnie tego dnia w roku 1919 Marszałek Józef Piłsudski podpisał dekret w sprawie tymczasowych przepisów więziennych, tworząc tym samym fundament współczesnego więziennictwa.

Sobotnie popołudnie, Hala Sportów Walki Gdańskiego Ośrodka Sportu. Funkcjonariusze gdańskiej Służby Więziennej wraz z rodzinami inaugurują „Sportowe Walentynki”. Zajęcia odbywają się pod czujnym okiem Pani Aleksandry Kobielak Mistrzyni Świata Fitness.

Edukacja w praktyce, to możliwość skonfrontowania wiedzy akademickiej z rzeczywistością. Szansę taką otrzymali studenci kierunku Bezpieczeństwo narodowe, Akademii Marynarki Wojennej, którzy odwiedzili gdański zakład karny

W ramach ogólnopolskiego Programu Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Zakład Karny w Gdańsku-Przeróbce bierze udział w działaniach projektu „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” realizowanego w ramach Działania 2.7 „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

Okres Świąt Bożego Narodzenia to czas podsumowań, refleksji, ale też wzajemnego celebrowania. Moment, który dzielimy się radością i dobrocią z rodziną, ale również chwila kiedy w miłej atmosferze warto spotkać się przy wspólnym stole z współpracownikami i podziękować sobie za całoroczną współpracę i trud włożony w pracę.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej