Miasto: Łęczyca

Ulica: Garbalin 18

Kod pocztowy: 99 - 100

Email: zk_garbalin@sw.gov.pl

Telefon: 24 388 00 00

Fax: 24 388 00 08

Teoria z praktyką

23.02.2017
Kolejną już prośbę o możliwość odwiedzenia przez studentów Zakładu Karnego w Garbalinie, a tym samym naocznego zweryfikowania posiadanej wiedzy teoretycznej z rzeczywistością więzienną, wystosowała tym razem jedna z katedr Uniwersytetu Łódzkiego, a dokładnie Katedra...

„Narodowe Siły Zbrojne”

22.02.2017
Historycy z łódzkiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, po raz drugi w tym roku zagościli w murach jednostki penitencjarnej w Garbalinie. Tym razem gościem honorowym i zarazem referentem tematu przewodniego był mgr Zbigniew Natkański, aktualny Prezes Oddziału...

„Ucieczki piłkarzy w czasach PRL - u”.

03.02.2017
W ramach kontynuacji współpracy z Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi, na terenie Zakładu Karnego w Garbalinie odbyła się pierwsza z zaplanowanych na ten rok prelekcji tematycznych, która zgromadziła rzeszę zainteresowanych historią Polski.

Aktualności

Prośbę o możliwość zwiedzania Zakładu Karnego w Garbalinie, a tym samym naocznego zweryfikowania teorii z praktyką, wystosowali studenci z bełchatowskiej Akademii Nauk Społecznych. Celem głównym wizyty było przede wszystkim zapoznanie się studentów z codzienną i żmudną służbą funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Mediacja

24.10.2016

W dni 21 października br., na terenie Zakładu Karnego w Garbalinie odbyło się spotkanie związane z realizacją tematu pn. „Mediacja w postępowaniu sądowym”.

Zgodnie z informacją Ministerstwa Sprawiedliwości, rząd przychylił się do kolejnych przygotowanych projektów ustaw, które istotnie wpłyną na realizację "programu pracy więźniów". Jedną z nich zaakceptowaną przez Radę Ministrów jest projekt nowelizacji ustawy Kodeks Karny Wykonawczy, a proponowane zmiany w "kodeksie" przyczynią się istotnie do zwiększenia populacji osadzonych zatrudnionych nieodpłatnie na rzecz większej liczby podmiotów zewnętrznych.

W ramach rywalizacji ukierunkowanej na wyłonienie finalistów listopadowej „Ogólnopolskiej Spartakiady Sportowo – Rekreacyjnej Służby Więziennej”, na terenie Zakładu Karnego nr 1 w Łodzi, przeprowadzone zostały zawody sportowe w tenisie stołowym. Imprezie nadano rangę "Mistrzostw Okręgu Łódzkiego" pod patronatem Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Łodzi.

Warto pracować

09.08.2016

Kierując się wytycznymi zawartymi w rządowym programie pn. „Praca więźniów”, który wdrażany jest od br. przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz podległą mu służbę więzienną, należy zauważyć, iż jest on aktualnie priorytetowy w dążeniu do przemyślanego i systematycznego zwiększania zatrudnienia osób przebywających w warunkach izolacji penitencjarnej.

20 lipca br., na terenie Zakładu Karnego w Garbalinie odbyło się spotkanie prof. Zbigniewa Bajek z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i towarzyszących mu studentów sztuk pięknych, z grupą osadzonych zaangażowanych w szeroko rozumianą więzienną twórczość artystyczną.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej