Miasto: Łęczyca

Ulica: Garbalin 18

Kod pocztowy: 99 - 100

Email: zk_garbalin@sw.gov.pl

Telefon: 24 388 00 00

Fax: 24 388 00 08

„Getto Łódzkie”

11.04.2017
Historycy z łódzkiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej po raz kolejny w tym roku zagościli w murach Zakładu Karnego w Garbalinie, przybliżając licznie zgromadzonej publice ważne wydarzenia rangi historycznej. Temat przewodni spotkania - „ Getto Łódzkie”

„Odprawa Roczna”

10.04.2017
Na początku kwietnia br., w Zakładzie Karnym Garbalinie odbyła się uroczysta odprawa funkcjonariuszy, dotycząca bezpośrednio podsumowania działalności jednostki w minionym już 2016 roku. Podczas odprawy, kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu karnego, dokonali...

Wspólnota Anonimowych Alkoholików

06.03.2017
Fundacja Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce, powołana została do działania w 1995 roku. Posiada osobowość prawną i reprezentuje wspólnotę Anonimowych Alkoholików. Fundacja BSK AA pełni także istotną rolę w szeroko rozumianym procesie readaptacji społecznej...

Aktualności

Teoria z praktyką

23.02.2017

Kolejną już prośbę o możliwość odwiedzenia przez studentów Zakładu Karnego w Garbalinie, a tym samym naocznego zweryfikowania posiadanej wiedzy teoretycznej z rzeczywistością więzienną, wystosowała tym razem jedna z katedr Uniwersytetu Łódzkiego, a dokładnie Katedra Socjologii Wsi i Miasta.

Historycy z łódzkiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, po raz drugi w tym roku zagościli w murach jednostki penitencjarnej w Garbalinie. Tym razem gościem honorowym i zarazem referentem tematu przewodniego był mgr Zbigniew Natkański, aktualny Prezes Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Łodzi.

W ramach kontynuacji współpracy z Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi, na terenie Zakładu Karnego w Garbalinie odbyła się pierwsza z zaplanowanych na ten rok prelekcji tematycznych, która zgromadziła rzeszę zainteresowanych historią Polski.

Prośbę o możliwość zwiedzania Zakładu Karnego w Garbalinie, a tym samym naocznego zweryfikowania teorii z praktyką, wystosowali studenci z bełchatowskiej Akademii Nauk Społecznych. Celem głównym wizyty było przede wszystkim zapoznanie się studentów z codzienną i żmudną służbą funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Mediacja

24.10.2016

W dni 21 października br., na terenie Zakładu Karnego w Garbalinie odbyło się spotkanie związane z realizacją tematu pn. „Mediacja w postępowaniu sądowym”.

Zgodnie z informacją Ministerstwa Sprawiedliwości, rząd przychylił się do kolejnych przygotowanych projektów ustaw, które istotnie wpłyną na realizację "programu pracy więźniów". Jedną z nich zaakceptowaną przez Radę Ministrów jest projekt nowelizacji ustawy Kodeks Karny Wykonawczy, a proponowane zmiany w "kodeksie" przyczynią się istotnie do zwiększenia populacji osadzonych zatrudnionych nieodpłatnie na rzecz większej liczby podmiotów zewnętrznych.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej