Miasto: Łęczyca

Ulica: Garbalin 18

Kod pocztowy: 99 - 100

Email: zk_garbalin@sw.gov.pl

Telefon: 24 388 00 00

Fax: 24 388 00 08

Wizyta studentów z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie

11.10.2017
Prośbę o możliwość zwiedzenia Zakładu Karnego w Garbalinie, wystosowało kierownictwo Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Głównym założeniem wizyty było przede wszystkim zapoznanie się przez studentów z codzienną służbą, pełnioną przez funkcjonariuszy tutejszej jednostki...

Ćwiczenia specjalistyczne „Lotnik 2017”

06.10.2017
Na terenie ścisłym Zakładu Karnego w Garbalinie przeprowadzone zostały specjalistyczne ćwiczenia z zakresu realizacji zadań obronnych pn. „Organizacja akcji ratowniczej na terenie jednostki organizacyjnej Służby Więziennej, w sytuacji potencjalnego zagrożenia życia i zdrowia...

Kolejne miejsca pracy w Garbalinie

02.10.2017
Kolejne miejsca pracy dla osadzonych to efekt podpisanego porozumienia pomiędzy Zakładem Karnym w Garbalinie, a Firmą AQ Wiring Systems Sp. z o. o. Zgodnie z treścią umowy strony zobowiązują się współpracować w procesie sukcesywnego kierowania i docelowego...

Aktualności

W dniu 13 września 2017 roku, grupa dziesięciu osadzonych z Zakładu Karnego w Garbalinie, uczestniczyła w rozpropagowanej na terenie całego kraju akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2017”. Służba Więzienna rokrocznie włącza się w powyższą akcję, realizując przy tym swoje założenia, tj. ścieżki edukacyjne programów resocjalizacyjnych, związanych ściśle z ekologią i selektywną zbiórką śmieci. Działania te dotyczą szeroko pojętego procesu resocjalizacji,...

W dniu 2 września br. w Ozorkowie przy ulicy Lotniczej, na obiekcie sportowym typu "Orlik", przeprowadzony został III Turniej Służb Mundurowych pn. "Gunners Cup 2017", z towarzyszącym mu rodzinnym piknikiem militarnym. Pomysłodawcą i organizatorem przedsięwzięcia była por raz kolejny Agencja Ochrony Mienia i Osób „GUNNERS SECURITY” z Ozorkowa.

Z dniem 1 września 2017 roku, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Łodzi powołał na stanowisko zastępcy dyrektora Zakładu Karnego w Garbalinie mjr. Piotra Stefańskiego.

W Zakładzie Karnym w Garbalinie realizowany jest projekt pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.7 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, którego beneficjentem jest Centralny Zarząd Służby Więziennej w Warszawie.

„Westerplatte” była wojskową składnicą tranzytową, bronioną przez Wojsko Polskie w czasie trwania tzw. kampanii wrześniowej, w dniach od 01 do 07 września 1939 roku. Salwa z dział niemieckiego pancerniaka Schleswig - Holstein oddana w kierunku składnicy na Westerplatte, w dniu 01 września 1939 roku o godzinie 4.45, uznawana jest przez wielu historyków jako symboliczny akt rozpoczęcia II Wojny Światowej.

W ramach kontynuacji współpracy z Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi, w lipcu br. na terenie Zakładu Karnego w Garbalinie odbyła się już przedostatnia z zaplanowanych na ten rok historycznych prelekcji tematycznych pt.: „Łodzianie w Powstaniu Warszawskim”.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej