Miasto: Łęczyca

Ulica: Garbalin 18

Kod pocztowy: 99 - 100

Email: zk_garbalin@sw.gov.pl

Telefon: 24 388 00 00

Fax: 24 388 00 08

"Program pracy więźniów"

Zgodnie z informacją Ministerstwa Sprawiedliwości, rząd przychylił się do kolejnych przygotowanych projektów ustaw, które istotnie wpłyną na realizację "programu pracy więźniów". Jedną z nich zaakceptowaną przez Radę Ministrów jest projekt nowelizacji ustawy Kodeks Karny Wykonawczy, a proponowane zmiany w "kodeksie" przyczynią się istotnie do zwiększenia populacji...

Aktualności

Mediacja

24.10.2016

W dni 21 października br., na terenie Zakładu Karnego w Garbalinie odbyło się spotkanie związane z realizacją tematu pn. „Mediacja w postępowaniu sądowym”.

W ramach rywalizacji ukierunkowanej na wyłonienie finalistów listopadowej „Ogólnopolskiej Spartakiady Sportowo – Rekreacyjnej Służby Więziennej”, na terenie Zakładu Karnego nr 1 w Łodzi, przeprowadzone zostały zawody sportowe w tenisie stołowym. Imprezie nadano rangę "Mistrzostw Okręgu Łódzkiego" pod patronatem Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Łodzi.

Warto pracować

09.08.2016

Kierując się wytycznymi zawartymi w rządowym programie pn. „Praca więźniów”, który wdrażany jest od br. przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz podległą mu służbę więzienną, należy zauważyć, iż jest on aktualnie priorytetowy w dążeniu do przemyślanego i systematycznego zwiększania zatrudnienia osób przebywających w warunkach izolacji penitencjarnej.

20 lipca br., na terenie Zakładu Karnego w Garbalinie odbyło się spotkanie prof. Zbigniewa Bajek z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i towarzyszących mu studentów sztuk pięknych, z grupą osadzonych zaangażowanych w szeroko rozumianą więzienną twórczość artystyczną.

W ramach rządowego programu wdrażanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości, jednostka penitencjarna w Garbalinie została wytypowana jako jedna z czterdziestu w Polsce, do wybudowania na jej terenie hali produkcyjnej, w której zatrudnienie znajdą docelowo osadzeni przy współudziale wyłonionego kontrahenta zewnętrznego.

W czerwcu br., na terenie łęczyckiego Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych, odbyła się kolejna konferencja metodyczna. Tym razem poświęcona została nowym problemom wychowawczym, a ściślej uzależnieniom jakie czyhają na młodych ludzi w dobie globalnej cyfryzacji. Tytuł roboczy: „Cyberuzależnienia. Zjawisko i uwarunkowania. Technologie cyfrowe, a rozwój emocjonalny dziecka”.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej