Miasto: Łęczyca

Ulica: Garbalin 18

Kod pocztowy: 99 - 100

Email: zk_garbalin@sw.gov.pl

Telefon: 24 388 00 00

Fax: 24 388 00 08

Odprawa w Garbalinie

15.03.2018
W dniu 14 marca br., na terenie Zakładu Karnego w Garbalinie, odbyła się uroczysta odprawa, związana bezpośrednio z podsumowaniem działalności jednostki za rok 2017. Podczas spotkania, kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu karnego, przedstawili w formie...

Dzień Kobiet za murami Garbalina

07.03.2018
W związku z Międzynarodowym Dniem Kobiet, dyrekcja Zakładu Karnego w Garbalinie, zezwoliła po raz kolejny w tym roku na dodatkowe spotkanie osadzonych ze swym rodzinami. Spotkanie odbyło się w dniu 7 marca br. w ramach realizacji programu readaptacji społecznej pn....

Konferencja Naukowa w Bełchatowie

05.03.2018
Zakład Karny w Grabalinie zaproszony został przez Społeczną Akademią Nauk w Bełchatowie do współorganizowania IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. „Pedagogika w służbie instytucjonalnej profilaktyki zagrożeń i patologii społecznych oraz resocjalizacji”. Konferencja...

Aktualności

W dniu 14 lutego 2018 roku podpisano kolejną umowę, dotyczącą zatrudnienia osób pozbawionych wolności. Zawarta została przez ppłk Arkadiusza Janiszewskiego - Dyrektora Zakładu Karnego w Garbalinie oraz Macieja Wojdyłło i Leszka Brackiego – Dyrektora Zarządzającego i Finansowego w firmie ANIMEX Foods sp. z o.o. sp.k. reprezentowanych przez Małgorzatę Tuptę. Zgodnie z treścią umowy strony zobowiązały się współpracować w procesie sukcesywnego kierowania...

Z dniem 8 lutego 1919 roku, Naczelnik Państwa Marszałek Józef Piłsudski, w ówczesnym dekrecie dotyczącym tymczasowych przepisów więziennych II Rzeczypospolitej, ustalił zasady funkcjonowania polskiego więziennictwa. Dekret ten miał mieć charakter jedynie tymczasowy, jednak pomimo przewidywanego stanu rzeczy, funkcjonował w tej formie przez dekadę. Ówczesne przepisy „więzienne” były solidnym fundamentem położonym pod tworzące się wówczas nowoczesne polskie więziennictwo...

W ramach kontynuacji współpracy, pomiędzy Zakładem Karnym w Garbalinie, a Uniwersytetem Łódzkim, zorganizowane zostało na terenie jednostki kolejne spotkanie dla studentów uniwersytetu. Cel przewodni wizyty to przede wszystkim zapoznanie gości z codziennymi obowiązkami służbowymi funkcjonariuszy Służby Więziennej, w oparciu o zasady funkcjonowania polskiego systemu penitencjarnego.

Z wizytą w muzeum

09.01.2018

Cykl wycieczek, organizowanych dla osadzonych z Zakładu Karnego w Garbalinie poza mury jednostki penitencjarnej, zwieńczony został grudniowymi odwiedzinami pobliskiej placówki edukacyjno – historycznej, tj. Muzeum im. Jerzego Dunin – Borkowskiego w Krośniewicach.

W Zakładzie Karnym w Garbalinie, w roku 2017, realizowany był projekt pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.7 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, beneficjentem którego jest Centralny Zarząd Służby Więziennej w Warszawie.

Długo oczekiwany „Dzień św. Mikołaja” jest jak zwykle sprawczy i szczodry dla osadzonych i ich rodzin. Na tyle sprawczy i szczodry, iż przysłowiowe „Mikołajki” corocznie odbywają się nawet w tak niedostępnym miejscu, jakim jest obwarowany murem zakład karny. Ta długo oczekiwana moc sprawcza miała miejsce w środę 13 grudnia br.,w Zakładzie Karnym w Garbalinie.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej