Miasto: Łęczyca

Ulica: Garbalin 18

Kod pocztowy: 99 - 100

Email: zk_garbalin@sw.gov.pl

Telefon: 24 388 00 00

Fax: 24 388 00 08

Dzień Świętego Mikołaja

13.12.2017
Długo oczekiwany „Dzień św. Mikołaja” jest jak zwykle sprawczy i szczodry dla osadzonych i ich rodzin. Na tyle sprawczy i szczodry, iż przysłowiowe „Mikołajki” corocznie odbywają się nawet w tak niedostępnym miejscu, jakim jest obwarowany murem zakład karny. Ta długo...

Oferta edukacyjna CKU w Wojkowicach

22.11.2017
W dniu 21 listopada br. na ternie Zakładu Karnego w Garbalinie, gościli przedstawiciele kadry pedagogicznej Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym w Wojkowicach. Kolejna wizyta przedstawicieli placówki z Wojkowic, dotyczyła ponownie akcji promocyjnej, która...

Zmiana na stanowisku - komunikat personalny

22.11.2017
Z dniem 20 listopada 2017 roku, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Łodzi, powołał na stanowisko zastępcy dyrektora Zakładu Karnego w Garbalinie - ppłk Dariusza Lewandowskiego. Dotychczasowy zastępca dyrektora jednostki penitencjarnej w Grabalinie - mjr Piotr Stefański,...

Aktualności

Narodowy Dzień Niepodległości to szczególna data wyryta w sercu każdego Polaka. Jako święto obchodzone rokrocznie dla upamiętnienia odzyskania przez Polskę upragnionej niepodległości po długich latach ciemiężenia przez znienawidzonych zaborców. Dzień, w którym my Polacy oddajemy hołd wszystkim, którzy na ołtarzu Niepodległej Polski złożyli dar najcenniejszy, dar jakim jest ludzkie życie...

W dniu 2 października br. na terenie jednostki penitencjarnej w Garbalinie podpisana została umowa o współpracy pomiędzy firmą AQ Wiring Systems Sp. z o.o., a Zakładem Karnym w Garbalinie. Umowa dotyczy zatrudnienia osadzonych przy wykonywaniu pracy nakładczej – na terenie jednostki, w trakcie której osadzeni zajmują się łączeniem wiązek elektrycznych wykorzystywanych w sektorze motoryzacyjnym. Do zatrudnienia skierowani zostali głównie ci osadzeni,...

W dniach 16 - 20 października br., na terenie Zakładu Karnego w Garbalinie zrealizowane zostało przedsięwzięcie pn. „Mediacja w postępowaniu karnym”. Był to cykl spotkań tematycznych, skierowanych bezpośrednio do osadzonych, które skupiały się na promowaniu mediacji jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów, także w postępowaniu karnym. Szkolenia w powyższej materii przeprowadziła funkcjonariuszka jednostki w Garbalinie oraz zaproszeni kuratorzy...

Prośbę o możliwość zwiedzenia Zakładu Karnego w Garbalinie, wystosowało kierownictwo Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Głównym założeniem wizyty było przede wszystkim zapoznanie się przez studentów z codzienną służbą, pełnioną przez funkcjonariuszy tutejszej jednostki penitencjarnej.

Na terenie ścisłym Zakładu Karnego w Garbalinie przeprowadzone zostały specjalistyczne ćwiczenia z zakresu realizacji zadań obronnych pn. „Organizacja akcji ratowniczej na terenie jednostki organizacyjnej Służby Więziennej, w sytuacji potencjalnego zagrożenia życia i zdrowia osób przebywających na jej terenie”. Ćwiczenia przeprowadzone zostały przy współpracy Służby Więziennej z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej oraz Policji w Łęczycy

Kolejne miejsca pracy dla osadzonych to efekt podpisanego porozumienia pomiędzy Zakładem Karnym w Garbalinie, a Firmą AQ Wiring Systems Sp. z o. o. Zgodnie z treścią umowy strony zobowiązują się współpracować w procesie sukcesywnego kierowania i docelowego zatrudniania osadzonych. Współpraca ma przebiegać tak, aby praca sprzyjała jak najefektywniej oczekiwanemu procesowi resocjalizacji. Umowa podpisana została w dniu 2 października br....

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej