Miasto: Łęczyca

Ulica: Garbalin 18

Kod pocztowy: 99 - 100

Email: zk_garbalin@sw.gov.pl

Telefon: 24 388 00 00

Fax: 24 388 00 08

„Major Henryk Sucharski – dowódca obrony Westerplatte”

09.08.2017
„Westerplatte” była wojskową składnicą tranzytową, bronioną przez Wojsko Polskie w czasie trwania tzw. kampanii wrześniowej, w dniach od 01 do 07 września 1939 roku. Salwa z dział niemieckiego pancerniaka Schleswig - Holstein oddana w kierunku składnicy na Westerplatte,...

„Łodzianie w Powstaniu Warszawskim”

27.07.2017
W ramach kontynuacji współpracy z Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi, w lipcu br. na terenie Zakładu Karnego w Garbalinie odbyła się już przedostatnia z zaplanowanych na ten rok historycznych prelekcji tematycznych pt.: „Łodzianie w Powstaniu Warszawskim”.

Łęczyckie Święto Policji

26.07.2017
We wtorek 25 lipca br. przed Komendą Powiatową Policji w Łęczycy odbyły się uroczyste obchody Święta Policji. Na zaproszenie Komendanta Powiatowego Policji podinsp. Zbigniewa Gruszczyńskiego w uroczystości uczestniczył Dyrektor Zakładu Karnego w Garbalinie ppłk Arkadiusz...

Aktualności

Zakład Karny w Garbalinie to jednostka podległa Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Łodzi, która od wielu lat dominuje pod względem zatrudniania osadzonych oraz kierowania ich do zatrudnienia poza murami jednostki. Procedura zatrudnienia nie opiera się jedynie na skierowaniu przez wychowawcę wniosku kandydata do „referatu zatrudnienia” w zakładzie karnym, a jest dość złożona i wymaga przy tym ścisłej współpracy „sztabu funkcjonariuszy”. Nie...

W Zakładzie Karnym w Garbalinie realizowany jest aktualnie projekt pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.7 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, którego beneficjentem jest Centralny Zarząd Służby Więziennej w Warszawie.

Dzień 9 czerwca br. był po raz kolejny piłkarskim świętem funkcjonariuszy biorących udział w okręgowym turnieju piłki nożnej o „Puchar Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Łodzi”. Tegorocznym gospodarzem zawodów sportowych był Dyrektor Zakładu Karnego w Sieradzu.

Zakład Karny w Garbalinie w ramach ogólnopolskiego programu „Praca dla więźniów”, wytypowany został jako jedna z czterdziestu jednostek penitencjarnych w skali naszego kraju oraz jako jedna z trzech podległych Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Łodzi, do realizacji zadania, którego zwieńczeniem ma być wybudowanie na jego terenie nowoczesnej hali produkcyjnej. Docelowo zatrudnienie znajdą w niej skazani, których zatrudni kontrahent zewnętrzny przy...

Zakład Karny w Garbalinie, zgodnie z założeniami programu „Praca dla więźniów”, systematycznie podnosi poziom zatrudnienia, kierując osadzonych do pracy u kontrahentów zewnętrznych poza terenem jednostki, ale nie zapomina także o zatrudnieniu wewnętrznym, a to głównie z racji konieczności zapewnienia nieprzerwanej obsługi zakładowej infrastruktury. Więźniowie kierowani są do pracy w zakładowej kuchni, pralni, magazynie żywnościowym i depozytowym,...

Trzeźwienie to proces. Rozpoczyna się od zaprzestania picia (odstawienia alkoholu) świadomej, intencjonalnej abstynencji. Jednym z bardzo istotnych wymiarów tego procesu jest zmiana stosunku do alkoholu. Do pewnego momentu w trzeźwieniu alkohol był sprawą centralną: najpierw chodziło o to, jak się przed nim obronić, nie ulec mu, czyli nie napić się, później - jak żyć z chorobą alkoholową. W perspektywie, kiedy sprawy uzależnienia schodzą na dalszy...

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej