Miasto: Korsze

Ulica: Dubliny 16

Kod pocztowy: 11-430

Email: zk_dubliny@sw.gov.pl

Telefon: 89 754 38 31

Fax: 89 751 00 29

Rządowy Program "Praca dla Więźniów"

05.12.2017
Zakład Karny w Dublinach, tak jak wszystkie jednostki penitencjarne w Polsce, zaangażował się w realizację rządowego programu "Praca dla Więźniów". Z dumą dokonujemy podsumowania zatrudnienia poza terenem zakładu karnego w Naszej jednostce.

Polska Światłoczuła w Zakładzie Karnym w Dublinach.

30.11.2017
Dnia 27.11.2017 roku Zakład Karny w Dublinach odwiedziło kino pod postacią projektu Polska Światłoczuła. Z użyciem profesjonalnego sprzętu zaprezentowano dokumentalny film Aleksandry Maciuszek "Casa Blanca".

Ćwiczenia specjalistyczne pt. „NAPAD 2017”

17.11.2017
Szczegółowo opracowany scenariusz działań, doskonale zaplanowana współpraca z innymi służbami. Po co to wszystko? Ćwiczenia stanowią pozytywny wymiar pracy Służby Więziennej, są dowodem dbałości o bezpieczeństwo społeczeństwa.

Aktualności

Dnia 21.11.2017 roku w sali widzeń Zakładu Karnego w Dublinach odbyło się spotkanie profilaktyczne z młodzieżą szkoły zawodowej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie.

Od roku cieszymy się owocną współpracą z grupą Anonimowych Alkoholików "MODRZEW". Dnia 17.11.2017 roku w ZK Dubliny odbył się rocznicowy mityng grupy AA.

Dnia 11.10.2017 roku zorganizowano trzy spotkania edukacyjne z udziałem pracowników Ochotniczego Hufca Pracy w Olsztynie.

W bieżącym roku Międzynarodowy Tydzień Mediacji przypadał na 15 – 20 października, przy czym Międzynarodowy Dzień Mediacji obchodzony był dnia 19 października.

Światowy Dzień Pierwszej Pomocy przypada na 9 września. Korzystając z okzji w Zakładzie Karnym w Dublinach przeszkolono zarówno funkcjonariuszy jak i osadzonych.

W związku z przypadającą na trzeci weekend września ogólnopolską akcją Sprzątania Świata, osadzeni z Zakładu Karnego w Dublinach dwukrotnie opuścili jednostkę celem porządkowania okolic Garbna.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej