Miasto: Korsze

Ulica: Dubliny 16

Kod pocztowy: 11-430

Email: zk_dubliny@sw.gov.pl

Telefon: 89 754 38 31

Fax: 89 751 00 29

Integracja rodzin

28.07.2017
Integracja rodzin jest jednym z najbardziej cenionych przez kadrę penitencjarną programów resocjalizacji.

"Kup Pluszaka Dla Dzieciaka"

10.01.2017
W związku ze zbliżającym się Bożym Narodzeniem funkcjonariusze Zakładu Karnego w Dublinach zorganizowali akcję charytatywną "Kup Pluszaka Dla Dzieciaka".

Aktualności

Światowy Dzień Pierwszej Pomocy przypada na 9 września. Korzystając z okzji w Zakładzie Karnym w Dublinach przeszkolono zarówno funkcjonariuszy jak i osadzonych.

W związku z przypadającą na trzeci weekend września ogólnopolską akcją Sprzątania Świata, osadzeni z Zakładu Karnego w Dublinach dwukrotnie opuścili jednostkę celem porządkowania okolic Garbna.

Udział osadzonych w zajęciach kulturalno – oświatowych niewątpliwie ma wartość resocjalizacyjną, dlatego tak ważna jest realizacja turniejów, koncertów i innych dostępnych dla ogółu osadzonych zajęć.

W Zakładzie Karnym w Dublinach można już zobaczyć efekty pracy osadzonych, którzy ukończyli kursy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

W Zakładzie Karnym w Dublinach rozpoczęły się już trzy kursy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

W dublińskim kalendarzu imprez sportowych na stałe wpisany został turniej koszykówki ulicznej o Puchar Dyrektora Okręgowego SW w Olsztynie. W tym roku przeżyliśmy już siódmą odsłonę tej imprezy

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej