Miasto: Korsze

Ulica: Dubliny 16

Kod pocztowy: 11-430

Email: zk_dubliny@sw.gov.pl

Telefon: 89 754 38 31

Fax: 89 751 00 29

Szkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej w Zakładzie Karnym w Dublianach

16.03.2018
W dniu 12.03.2018 roku zostało przeprowadzone szkolenie przez funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie w zakresie posługiwanie się sprzętem pożarniczym stanowiącym wyposażenie jednostki oraz budowy linii gaśniczej dla wyznaczonych funkcjonariuszy Zakładu Karnego...

Zaproszenie do współpracy

23.01.2018
Służba Więzienna realizuje Rządowy Program Pracy Dla Więźniów. W związku z powyższym zapraszamy do nawiązania współpracy z Zakładem Karnym w Dublinach w zakresie zatrudnienia osób pozbawionych wolności.

Rządowy Program "Praca dla Więźniów"

05.12.2017
Zakład Karny w Dublinach, tak jak wszystkie jednostki penitencjarne w Polsce, zaangażował się w realizację rządowego programu "Praca dla Więźniów". Z dumą dokonujemy podsumowania zatrudnienia poza terenem zakładu karnego w Naszej jednostce.

Aktualności

W dniu 21 marca br. na terenie tutejszej jednostki odbył się koncert patriotyczny w wykonaniu słynnego artysty rockowego Wojtka Kubiaka.

W dniu 16.03.2018 r. w Zakładzie Karnym w Dublinach odbyła się odprawa roczna, w której udział wzięła Pani ppłk Elżbieta Jankowska Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Olsztynie oraz Dyrekcja i kierownictwo dublińskiego zakładu.

13 lutego w Oddziale Zewnętrznym w Kikitach odbyło się uroczyste nadanie stopni i odznaczeń funkcjonariuszom Służby Więziennej, pracownikom cywilnym okręgu olsztyńskiego oraz innym wyróżnionym osobom. W uroczystości wzięła udział grupa funkcjonariuszy reprezentujących Zakład Karny w Dublinach.

W dniu 23 lutego br. na terenie tutejszej jednostki odbył się spektakl profilaktyczny pt. „Nad przepaścią” w wykonaniu Agencji Artystycznej GALANA.

W dniu 27 listopada 2017r. w Zakładzie Karnym w Dublinach odbyła się kolejna już projekcja filmu dokumentalnego w reżyserii Aleksandry Maciuszek „Casa Blanca” w ramach ogólnopolskiego projektu „Polska Światłoczuła”.

Dnia 19.12.2017 roku funkcjonariusze Zakładu Karnego w Dublinach przekazali Zespołowi Placówek Specjalnych zebrane wśród załogi jednostki materiały papiernicze i zabawki.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej