Miasto: Dębica

Ulica: ul. Sandomierska 41

Kod pocztowy: 39-200

Email: zk_debica@sw.gov.pl

Telefon: 14 681 56 56

Fax: 14 681 56 59

Sakrament Bierzmowania skazanych w Zakładzie Karnym w Dębicy.

14.06.2017
W dniu 14 czerwca 2017 r. Biskup Pomocniczy Diecezji Tarnowskiej Leszek Leszkiewicz bierzmował siedmiu skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Dębicy.

Kolejny kontrahent rozpoczął współpracę z dębicką jednostką.

19.05.2017
Zakład Mechaniczny z siedzibą w Górze Motycznej będzie kolejnym miejscem, gdzie skazani z Zakładu Karnego w Dębicy znajdą odpłatne zatrudnienie...

Święto Konstytucji 3 Maja – Dębica 2017

03.05.2017
Delegacja funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Dębicy wraz z Dyrektorem jednostki uczestniczyła w Powiatowych obchodach Święta Narodowego.

Aktualności

W dniach od 08 do 16 czerwca w Zakładzie Karnym w Dębicy już po raz trzeci realizowany jest projekt Auschwitz - Historia - Edukacja Obywatelska.

Dzięki prowadzeniu skutecznych działań w środowisku lokalnych przedsiębiorców związanych z promocją programu "Praca dla więźniów" kolejna grupa skazanych znajdzie odpłatne zatrudnienie poza terenem zakładu karnego w firmach ANIMEX i WELDON.

Zakład Karny w Dębicy promując program „Praca dla więźniów” wziął udział w Targach Pracy organizowanych na terenie miasta Dębica.

Wizyta młodzieży pustkowskiego liceum była okazją do poznania przez nich jednostki penitencjarnej oraz charakteru pracy Funkcjonariuszy Służby Więziennej.

W dniu dzisiejszym podpisano umowę pomiędzy Zakładem Karnym w Dębicy a Pocztą Polską w sprawie zatrudnienia odpłatnego skazanych.

Kolejna grupa skazanych znajdzie odpłatne zatrudnienie w dębickiej firmie TABOR.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej