Miasto: Dębica

Ulica: ul. Sandomierska 41

Kod pocztowy: 39-200

Email: zk_debica@sw.gov.pl

Telefon: 14 681 56 56

Fax: 14 681 56 59

W maju kolejnych 25 skazanych znajdzie odpłatne zatrudnienie...

24.04.2017
Dzięki prowadzeniu skutecznych działań w środowisku lokalnych przedsiębiorców związanych z promocją programu "Praca dla więźniów" kolejna grupa skazanych znajdzie odpłatne zatrudnienie poza terenem zakładu karnego w firmach ANIMEX i WELDON.

Dębicka Służba Więzienna na Targach Pracy.

05.04.2017
Zakład Karny w Dębicy promując program „Praca dla więźniów” wziął udział w Targach Pracy organizowanych na terenie miasta Dębica.

Poczta Polska zatrudni 15 skazanych z dębickiej jednostki.

24.03.2017
W dniu dzisiejszym podpisano umowę pomiędzy Zakładem Karnym w Dębicy a Pocztą Polską w sprawie zatrudnienia odpłatnego skazanych.

Aktualności

Wizyta młodzieży pustkowskiego liceum była okazją do poznania przez nich jednostki penitencjarnej oraz charakteru pracy Funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Kolejna grupa skazanych znajdzie odpłatne zatrudnienie w dębickiej firmie TABOR.

5 marca o godz. 10.00 na dębickim rynku rozpoczęły się uroczystości Patriotyczno Religijne związane z Obchodami Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.

Z dniem 28 lutego 2017 roku Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński odwołał ze stanowiska Dyrektora Zakładu Karnego w Dębicy ppłk Bogdana Witkosia.

W Centralnym Zarządzie Służby Więziennej w Warszawie, odbyła się uroczystość powołania Dyrektora Zakładu Karnego w Dębicy.

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Rzeszowie płk Marek Grabek wręczył funkcjonariuszom dębickiej jednostki akty nadania na wyższe stopnie służbowe.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej