Miasto: Chełm

Ulica: Kolejowa 112

Kod pocztowy: 22-100

Email: zk_chelm@sw.gov.pl

Telefon: 82 562 78 53

Fax: 82 565 35 57

Aktualności

Tradycyjnie obchody Narodowego Święta Niepodległości w Chełmie rozpoczęły się mszą świętą w intencji Ojczyzny w Sanktuarium Maryjnym na Górze Chełmskiej. Po jej zakończeniu uczestnicy złożyli wieńce i kwiaty pod pomnikiem Prymasa Tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego.

W dniu 25.10.2016 roku na terenie Zakładu Karnego w Chełmie odbył się koncert profilaktyczno-artystyczny dla skazanych przeprowadzony przez instruktorów terapii uzależnień z Fundacji Głos Ewangelia.

Obchody Dnia Mediacji są częścią inicjatyw trwającego w terminie od 17 do 22 października 2016 roku Tygodnia Mediacji, który ma popularyzować ten sposób rozwiązywania sporów.

W Zakładzie Karnym w Chełmie w dniach 19.09.2016r - 06.10.2016r. odbył się program readaptacji społecznej skazanych kształtujący postawy społeczne oraz aktywizacji zawodowej z elementami języka angielskiego we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy. Program prowadziła mł. chor. Elżbieta Rabczewska mł. wychowawca działu penitencjarnego oraz przedstawiciel WUP w Chełmie Pan Sławomir Buch.

Organizowane przez Służbę Więzienną wobec osób pozbawionych wolności, przedsięwzięcia o charakterze proekologicznym i prośrodowiskowym wydają sie działaniami niezwykle pożądanymi, bowiem tworzą fundamenty do kształtowania właściwych postaw i nawyków kultury ekologicznej, w zakresie moralnej i obywatelskiej odpowiedzialności za ochronę dóbr przyrody.  

W czwartek w dniu 1 września w Chełmskiej Bibliotece Publicznej skazani z  Zakładu Karnego w Chełmie uczestniczyli w spotkaniu związanym z 77 rocznicą Wybuchu II Wojny Światowej. Wykład dla skazanych na temat zbiorów bibliotecznych dotyczących regionu podczas wybuchu II Wojny Światowej przeprowaniła pani Monika Korniejuk z Centrum Wiedzy o Regionie.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej