Miasto: Brzeg

Ulica: ul. Bolesława Chrobrego 29

Kod pocztowy: 49-300

Email: zk_brzeg@sw.gov.pl

Telefon: 77 444 32 00 do 04

Fax: 77 416 22 87

Ochrona jednostki penitencjarnej (video)

31.07.2017
W Zakładzie Karnym w Brzegu obecnie służbę w dziale ochrony pełni 80 funkcjonariuszy, na różnych stanowiskach, począwszy od dowódcy zmiany, oddziałowych, starszych oddziałowych, a skończywszy na strażnikach i starszych strażnikach.

Udział w obchodach Święta Policji

21.07.2017
21 lipca br. Dyrektor Zakładu Karnego w Brzegu mjr Zbigniew Guzak wraz z przedstawicielami władz miasta uczestniczył w miejscowych obchodach Święta Policji.

Odpowiedzialna i trudna służba za więziennym murem

29.06.2017
Za datę powstania Służby Więziennej przyjmuje się dzień 8 lutego 1919 roku, kiedy to Naczelnik Państwa, Marszałek Józef Piłsudski ogłosił dekret "W sprawie tymczasowych przepisów więziennych". Ten dokument oficjalnie rozpoczął organizację polskiego więziennictwa, które dziś liczy 98 lat.

Aktualności

27 czerwca br. dwóch funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Brzegu oddało honorowo krew w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa - Oddział Terenowy w Brzegu.

Tak stwierdził George Herbert, szesnastowieczny angielski poeta. Ojciec jest niezwykle ważnym elementem życia każdego człowieka. Dlatego 25 czerwca br. kadra penitencjarna brzeskiego zakładu karnego zorganizowała specjalnie widzenie dla skazanych i ich bliskich.

22 czerwca br. w Zakładzie Karnym w Brzegu po raz drugi gościli studenci Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Wydział Ekonomiczny w Opolu. To kolejna głupa słuchaczy, którym przybliżona została specyfika pracy w zakładzie karnym.

Kadra penitencjarna podejmując pracę nad skazanymi wykorzystuje do tego celu również narzędzia artystyczne. W ten sposób osoby pozbawione wolności mogą poznać różne oblicza sztuki. Taka wiedza nie pozostaje bez wpływu na człowieka.

13 czerwca 2017 r. odbyło się spotkanie w sprawie podpisania porozumienia pomiędzy Instytutem Psychologii Uniwersytetu Opolskiego a Zakładem Karnym w Brzegu w zakresie realizacji elementów programu terapeutycznego, odbywania praktyk studenckich oraz prowadzenia zajęć edukacyjnych dla studentów w oddziale terapeutycznym dla skazanych uzależnionych od środków odurzających.

12 czerwca br. funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Brzegu gościli na terenie II Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej