Miasto: Brzeg

Ulica: ul. Bolesława Chrobrego 29

Kod pocztowy: 49-300

Email: zk_brzeg@sw.gov.pl

Telefon: 77 444 32 00 do 04

Fax: 77 416 22 87

Posługa duszpasterska w brzeskim zakładzie karnym

18.04.2017
Święta Wielkanocne to szczególny czas dla katolików. Kapelan więzienny pełni ważną rolę sprawując posługę duszpasterską na terenie Zakładu Karnego w Brzegu. Nie każdy ksiądz potrafi pracować w takim miejscu.

Prezent dla podopiecznych Domu Dziecka

14.04.2017
13 kwietnia br. Dyrektor Zakładu Karnego w Brzegu mjr Zbigniew Guzak oraz  Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Brzegu mjr Jarosław Hołomejko przekazali przygotowaną przez osadzonych paczkę dla Domu Dziecka w Brzegu.

Odprawa roczna

03.04.2017
30 marca br. w świetlicy Zakładu Karnego w Brzegu odbyła się uroczysta odprawa roczna załogi jednostki. W spotkaniu uczestniczył Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Opolu ppłk Leszek Czereba.

Aktualności

29 marca br. w oddziale terapeutycznym dla skazanych uzależnionych od środków odurzających lub substancji psychotropowych w Zakładzie Karnym w Brzegu odbyła się wizyta studyjna połączona z odprawą służbową dla penitencjarnej kadry psychologicznej, na co dzień realizującej obowiązki w jednostkach podstawowych funkcjonujących w strukturze Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Opolu.

14 marca br. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Zakładem Karnym w Brzegu reprezentowanym przez Dyrektora mjr Zbigniewa Guzaka, a Wyższą Szkołą Humanistyczno Ekonomiczną w Brzegu reprezentowaną przez Kanclerza mgr Stanisława Widockiego.

13 marca br. Dyrektor Zakładu Karnego w Brzegu mjr Zbigniew Guzak wraz z por. Krzysztofem Kuczkiem i por. Marcinem Dorociakiem uczestniczyli w konkursie „Żołnierze Wyklęci - Bohaterowie Naszej Wolności”, który zorganizowany został przez II Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Brzegu.

10 marca 2017 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu "Termomodernizacja budynków Zakładu Karnego w Brzegu i Oddziału Zewnętrznego w Grodkowie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej.

11 marca br. w oddziale terapeutycznym dla uzależnionych od środków odurzających odbyła się wizyta studyjna i zajęcia warsztatowe dla studentów Wyższej Szkoły Humanistyczno - Ekonomicznej w Brzegu.

W ramach prowadzonych przez Zakład Karny w Brzegu działań edukacyjnych, 10 marca br. odbyła się pierwsza wizyta kadry penitencjarnej w Publicznym Gimnazjum w Skarbimierzu.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej