Miasto: Brzeg

Ulica: ul. Bolesława Chrobrego 29

Kod pocztowy: 49-300

Email: zk_brzeg@sw.gov.pl

Telefon: 77 444 32 00 do 04

Fax: 77 416 22 87

Dbajmy o nasze zdrowie

19.05.2017
W ostatnich kilku tygodniach przeprowadzony został remont przyzakładowej siłowni, przeznaczonej dla funkcjonariuszy i pracowników brzeskiej jednostki oraz członków ich rodzin. Związane z tym prace wykonali dwaj osadzeni zatrudnieni przy pracach pomocniczych wykonywanych na rzecz...

Brzeskie święto Straży Pożarnej

12.05.2017
11 maja br. w  Powiatowej Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Brzegu odbyły się uroczystości związane Międzynarodowym Dniem Strażaka, w którym wziął udział Dyrektor Zakładu Karnego w Brzegu mjr Zbigniew Guzak.

Święto Konstytucji 3 Maja

04.05.2017
Dyrektor Zakładu Karnego w Brzegu mjr Zbigniew Guzak uczestniczył w uroczystej mszy świętej z okazji 226 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, która odbyła się w kościele pw. św. Mikołaja w Brzegu.

Aktualności

Studencka wizyta

28.04.2017

27 kwietnia br. w Zakładzie Karnym w Brzegu gościli studenci Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Wydział Ekonomiczny w Opolu. To kolejna głupa słuchaczy, którym przybliżona została specyfika pracy w zakładzie karnym.

W ramach projektu pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” w ramach Działania 2.7 „Zwiększenia szans na zatrudnienia osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym „Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój w Zakładzie Karnym w Brzegu będziemy realizować 6 cykli szkoleniowych.

22 kwietna br. z okazji Dnia Ziemi skazani z brzeskiego więzienia zostali skierowani do prac prządkowych na terenie parku centralnego w Brzegu.

W środę, 19 kwietnia br. przedstawiciele Zakładu Karnego w Brzegu, Dyrektor mjr. Zbigniew Guzak i Zastępca Dyrektora mjr Jarosław Hołomejko byli gośćmi Starosty Powiatu Brzeskiego Macieja Stefańskiego. Spotkanie poświęcone było kontynuowaniu współpracy dotyczącej bezpłatnego zatrudnienia skazanych.

W Zakładzie Karnym w Brzegu realizowany jest program readaptacji społecznej pt. "Trzeźwa jazda", który prowadzi wychowawca por. Łukasz Mosoń. Głównym celem programu jest w miarę trwała zamiana postaw tych osób, które popełniają przestępstwa pod wpływem alkoholu.

Święta Wielkanocne to szczególny czas dla katolików. Kapelan więzienny pełni ważną rolę sprawując posługę duszpasterską na terenie Zakładu Karnego w Brzegu. Nie każdy ksiądz potrafi pracować w takim miejscu.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej