Miasto: Brzeg

Ulica: ul. Bolesława Chrobrego 29

Kod pocztowy: 49-300

Email: zk_brzeg@sw.gov.pl

Telefon: 77 444 32 00 do 04

Fax: 77 416 22 87

Termomodernizacja budynków w Brzegu i Grodkowie

13.03.2017
10 marca 2017 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu "Termomodernizacja budynków Zakładu Karnego w Brzegu i Oddziału Zewnętrznego w Grodkowie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności...

Penitencjarna lekcja w liceum

08.03.2017
W ramach prowadzonych przez Zakład Karny w Brzegu działań edukacyjnych, 7 marca br. odbyła się kolejna wizyta kadry penitencjarnej w II Liceum Ogólnokształcącym w Brzegu.

Komunikat personalny

06.03.2017
1 marca 2017 r. w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej odbyła się uroczystość powołania Dyrektora Zakładu Karnego w Brzegu.

Aktualności

W ramach prowadzonych przez Zakład Karny w Brzegu działań edukacyjnych, 10 marca br. odbyła się pierwsza wizyta kadry penitencjarnej w Publicznym Gimnazjum w Skarbimierzu.

8 marca br. w ramach integracji rodzin dla osadzonych z oddziału terapeutycznego, brzeska kadra penitencjarna zorganizowała widzenie, podczas którego odbyło się także przedstawienie dla ich bliskich.

26 lutego br. reprezentacja funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Brzegu oraz Oddziału Zewnętrznego w Grodkowie wzięła udział w Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych, który pod patronatem Wojewody Opolskiego został zorganizowany w Grodkowie.

27 lutego br., w obecności Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Brzegu mjr. Jarosława Hołomejko, doszło do przekazania przez osadzonego paczki z zawartością słodyczy dla Domu Dziecka w Brzegu.

"Dobro dobrem odpłaca". Słowa te stanowiły tytuł przedstawienia, jakie uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu im. Zbigniewa Herberta wystawili dla odbywających terapię w oddziale terapeutycznym dla uzależnionych od środków odurzających Zakładu Karnego w Brzegu.

"Czym jest poczucie odpowiedzialności? Jak to się dzieje że musimy odpowiadać za to co zrobiliśmy? Czy można robić co się chce? Czy prawo obejmuje wszystkich obywateli?" - te pytania padały podczas spotkania funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Brzegu z uczniami II Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej