Miasto: Brzeg

Ulica: ul. Bolesława Chrobrego 29

Kod pocztowy: 49-300

Email: zk_brzeg@sw.gov.pl

Telefon: 77 444 32 00 do 04

Fax: 77 416 22 87

Dbałość o środowisko

20.09.2017
20 września br. skierowani przez kadrę penitencjarną osadzeni z Zakładu Karnego w Brzegu w ramach akcji „Sprzątania Świata – Polska” porządkowali teren wokół więzienia.

Uroczystości w rocznicę wybuchu II Wojny Światowej

01.09.2017
1 września br. Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Brzegu mjr Jarosław Hołomejko wziął udział w uroczystej mszy św., która odbyła się w kościele Miłosierdzia Bożego w związku z obchodami 78. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej.

Decydują pierwsze minuty

23.08.2017
22 sierpnia br. w Zakładzie Karnym w Brzegu odbyło się szkolenie z udziałem funkcjonariuszy z zakresu udzielania pieszej pomocy. Okazją do warsztatów był przypadający 9 września Światowy Dzień Pierwszej Pomocy.

Aktualności

20 września br. Zakład Karny w Brzegu odwiedził piłkarz Marcin Nowacki, który w ramach zajęć kulturalno - oświatowych spotkał się z osadzonymi.

17 września br. w Kościele Garnizonowym w Brzegu odbyła się msza święta z okazji 78. Rocznicy Napaści ZSRR na Polskę. Brzeską Służbę Więzienną reprezentował por. Krzysztof Kuczek.

W Zakładzie Karnym w Brzegu w lipcu i sierpniu 2017 roku zakończył się 1 z 7 zaplanowanych na ten rok szkoleń w ramach projektu "Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności".

15 sierpnia br. Dyrektor Zakładu Karnego w Brzegu mjr Zbigniew Guzak uczestniczył w uroczystych obchodach Święta Wojska Polskiego, które rozpoczęły się mszą świętą w kościele św. Mikołaja.

11 sierpnia br. na terenie Zakładu Karnego w Brzegu, a następnie w miejscowości Kantorowice, odbyło się szkolenie psów specjalnych wraz z przewodnikami.

W Zakładzie Karnym w Brzegu obecnie służbę w dziale ochrony pełni 80 funkcjonariuszy, na różnych stanowiskach, począwszy od dowódcy zmiany, oddziałowych, starszych oddziałowych, a skończywszy na strażnikach i starszych strażnikach.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej