Miasto: Braniewo

Ulica: Plac Grunwaldu 2a

Kod pocztowy: 14-500

Email: zk_braniewo@sw.gov.pl

Telefon: 55 244 07 00

Fax: 55 244 10 20

POWER w Zakładzie Karnym w Braniewie

28.12.2017
W 2017 r. w ZK Braniewo zostały zrealizowane IV edycje szklenia kursowego POWER projektu ''Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności'' POWER 2014 - 2020.

Nasza krew ratuje życie

05.12.2017
Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Braniewie włączyli się w ogólnopolską akcję honorowego oddawania krwi.

Medal „Za zasługi dla obronności kraju” dla dyrektora braniewskiej jednostki

04.12.2017
Dyrektor Zakładu Karnego w Braniewie został odznaczony brązowym medalem „Za zasługi dla obronności kraju”.

Aktualności

Z dniem 22 lutego 2018 roku, po niespełna 23 latach służby, wygasł stosunek służbowy Dyrektora Zakładu Karnego w Braniewie, ppłk. Jarosława Witka.

W dniu 16 lutego 2018 roku w Zakładzie Karnym w Braniewie miało miejsce uroczyste wręczenie odznaczeń i awansów funkcjonariuszom braniewskiej jednostki.

Braniewscy osadzeni uczestnikami wystawy pt. „Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony. Raport z Auschwitz” zorganizowanej w dniu 23 stycznia 2018 r. przez Braniewską Bibliotekę Miejską.

Pobyt w izolacji więziennej nie oznacza całkowitego wykluczenie społecznego skazanych. Jedną z podstawowych form przywracania osadzonych do społeczeństwa jest praca, która odbywa się wewnątrz jednostki oraz poza jej murami.

W dniu 16 listopada 2017 roku w Zakładzie Karnym w Braniewie miało miejsce uroczyste wręczenie odznaczeń i awansów funkcjonariuszom braniewskiej jednostki.

W dniu 11 listopada 2017 r., zgodnie z przyjętą tradycją z inicjatywy władz samorządowych, Braniewianie uroczyście obchodzili 99. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej