Miasto: Szczecinek

Ulica: Boh.Warszawy 42A

Kod pocztowy: 78-400

Email: zk_szczecinek@sw.gov.pl

Telefon: 94-37-408-33 / fax: 94-37-291-84

Aktualności

Rządowy Program Pracy więźniów również w Szczecinku.

W dniach 17-21 października trwa Międzynarodowy Tydzień Mediacji w którym aktywny udział wzięli również osadzeni z Zakładu Karnego w Szczecinku.

W dniu 30 września po raz kolejny w naszej jednostce gościła grupa młodzieży z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pile.

Po raz pierwszy Zakład Karny w Szczecinku włączył się w organizację 13 Europejskiego Małego Festiwalu Integracja Ty i Ja, który odbywa się w czterdziestu pięciu miejscach w całym kraju.

Osadzeni z naszej jednostki penitencjarnej będą mogli ponownie w latach 2014 - 2020 skorzystać programu finansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Pomoc dla Kingi

17.08.2016

Zakład Karny w Szczecinku włączył się w akcję pomocy 2,5 letniej dziewczynce Kindze.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej