Miasto: Sieradz

Ulica: Orzechowa 5

Kod pocztowy: 98 200

Email: zk_sieradz@sw.gov.pl

Telefon: 43 827 06 00

Fax: 43 827 06 21

Aktywizacja zawodowa osadzonych

17.05.2018
Szkolenia zawodowe osadzonych realizowane w Zakładzie Karnym w Sieradzu w ramach POWER 2014 – 2020.

'' 100-lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę ''

24.04.2018
Wykład historyczno – patriotyczny przedstawiciela IPN o/Łódź przeprowadzony w Zakładzie Karnym w Sieradzu w ramach cyklicznych spotkań z historią.

'' W drodze do niepodległości ''

05.04.2018
Wystawa historyczno – patriotyczna dla osadzonych.

Aktualności

'' Sztuka życia ''

09.04.2018

Program readaptacyjny z zakresu kształtowania umiejętności społecznych i poznawczych skierowany do skazanych młodocianych.

Posługi religijne dla osadzonych w Zakładzie Karnym w Sieradzu.

Odprawa służbowa kadry kierowniczej sieradzkiej jednostki penitencjarnej z Dyrektorem Okręgowym Służby Więziennej w Łodzi.

Praca dla skazanych

Honorowa zbiórka krwi w Zakładzie Karnym w Sieradzu.

Promocja Służby Więziennej.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej