Miasto: Sieradz

Ulica: Orzechowa 5

Kod pocztowy: 98 200

Email: zk_sieradz@sw.gov.pl

Telefon: 43 827 06 00

Fax: 43 827 06 21

''Szlachetna Paczka'' - pomagamy w szczytnym celu

12.12.2017
Pomoc charytatywna Służby Więziennej

''Nasza Krew – Nasza Ojczyzna''

06.12.2017
Honorowa zbiórka krwi w Zakładzie Karnym w Sieradzu

''Festiwal Zawodów''

30.11.2017
Promocja Służby Więziennej

Aktualności

Wyższe stopnie służbowe oraz odznaczenia resortowe dla sieradzkich funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Praca dla skazanych

Funkcjonariusze Służby Więziennej przekazują kuratorom wiedzę z zakresu radzenia sobie z agresją werbalną i niewerbalną agresywnych petentów.

Spektakl teatralny pensjonariuszy DPS Skrzynno.

Współpraca międzynarodowa Służby Więziennej.

Spotkanie z historią.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej