Miasto: Strzelce Opolskie

Ulica: ul. Klonowa 3

Kod pocztowy: 47-100

Email: zk_2_strzelce_opolskie@sw.gov.pl

Telefon: 77 462 11 55

Fax: 77 461 35 41

Uroczysta odprawa służbowa

02.10.2017
1 października 2017 roku Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński powołał na stanowisko Dyrektora Zakładu Karnego nr 2 w Strzelcach Opolskich ppłk. Mariusza Dubielczyka.

Więcej pracujących skazanych

19.09.2017
Od początku września br. na terenie Zakładu Karnego nr 2 w Strzelcach Opolskich trwa rozbiórka budynku starej kuchni i pralni. W miejscu wyburzonego obiektu powstanie nowa hala produkcyjna, w której zatrudnienie znajdą kolejni skazani.

Program "Motywator" w okręgu opolskim

15.09.2017
12-15 września br. na terenie Oddziału Zewnętrznego w Turawie odbyło się szkolenie kadry penitencjarnej Zakładu Karnego nr 2 w Strzelcach Opolskich dotyczące programu resocjalizacyjnego „Motywator”. Strzelecka "dwójka" jest jedną z 15 jednostek w kraju wytypowanych...

Aktualności

W tegoroczną akcję „Sprzątanie Świata” zorganizowaną pod hasłem „Nie ma śmieci, są surowce” kolejny raz zaangażowano osadzonych z Zakładu Karnego nr 2 w Strzelcach Opolskich.

9 września br. zespół muzyczny „Paragraf 64” wystąpił podczas pikniku z okazji 60-lecia Domu Dziecka w Tarnowie Opolskim.

W tegorocznych obchodach 78 rocznicy wybuchu II wojny światowej zorganizowanych 1 września br. przez Zarząd Kombatantów i Związek Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej w Strzelcach Opolskich oraz władze lokalne uczestniczyła delegacja reprezentująca obie miejscowe jednostki penitencjarne.

25 sierpnia br. na boisku Miejskiego Ośrodka Sportu w Strzelcach Opolskich odbyła się impreza integracyjna pn. „Koniec wakacji już… ostatnia szansa na podróż dookoła świata”. W organizację spotkania, które przeprowadzono w ramach partnerstwa lokalnego zaangażowane były również dwa strzeleckie zakłady karne.

Na terenie Zakładu Karnego nr 2 w Strzelcach Opolskich zakończono trzecią edycję warsztatów pt. "Czytam dotykiem". Pod okiem Anety Zalejskiej, wolontariuszki Fundacji "Sławek", skazani wykonali charytatywnie kolejne książki dotykowe dla niewidomych dzieci ze specjalistycznych ośrodków na terenie całego kraju.

W Zakładzie Karnym nr 2 w Strzelcach Opolskich w lipcu i sierpniu 2017 roku zakończyły się 2 z 6 zaplanowanych na ten rok szkoleń w ramach projektu "Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności".

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej