Miasto: Łódź

Ulica: ul. J. I. Kraszewskiego 1/5

Kod pocztowy: 93-161

Email: zk_2_lodz@sw.gov.pl

Telefon: 42 675 06 00

Fax: 42 675 06 11

15 Sierpnia - Bitwa Warszawska - zajęcia w ZK Nr 2 w Łodzi

18.08.2017
Bój na przedmieściu Warszawy, Walki nad Wkrą, Manewr znad Wieprza - to tylko niektóre aspekty omówione podczas zajęć w łódzkiej jednostce

Powstanie Warszawskie - zajęcia z historii w ZK Nr 2 w Łodzi

01.08.2017
Wykład oraz prezentacja filmu z zakresu tragicznych wydarzeń w 1944 roku

Program „Praca dla Więźniów” - w ZK Nr 2 w Łodzi

07.07.2017
Instytucja Gospodarki Budżetowej kontrahentem ZK Nr 2 w Łodzi, zatrudniającym odpłatnie osoby pozbawione wolności

Aktualności

Kurs przyuczający jako sposób na uzyskanie przez osadzonych nowych kwalifikacji zawodowych, przyczyniających się do podniesienia ich atrakcyjności na rynku pracy po opuszczeniu zakładu karnego

ZK Nr 2 w Łodzi to największy szpital więzienny w Polsce, realizujący prawo osób pozbawionych wolności do opieki medycznej podczas przebywania w zakładach karnych i aresztach śledczych.

Sprawcy ponad połowy dokonanych przestępstw, skutkujących umieszczeniem w zakładzie karnym, byli pod wpływem alkoholu

Święto dzieci to okazja to dodatkowego spotkania rodzin w warunkach izolacji.

Znikające chusty. Zmieniające się karty - czyli świat iluzji w ZK Nr 2 w Łodzi. Czy wydarzenie to będzie inspiracją do trwałej zmiany postaw u jej uczestników na społecznie pożądane ?

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej