Miasto: Wrocław

Ulica: ul. Kleczkowska 35

Kod pocztowy: 50-211

Email: zk_1_wroclaw@sw.gov.pl

Telefon: 71 327 26 00

Fax: 71 329 17 72

Wzorowa postawa funkcjonariuszy Służby Więziennej

13.07.2017
Podczas realizacji czynności konwojowych funkcjonariusze Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu udzielili pomocy ofiarom wypadku drogowego.

74. rocznica „krwawej niedzieli”

11.07.2017
Funkcjonariusze Służby Więziennej, Wojewoda Dolnośląski, Prezes Dolnośląskiego Instytutu Pamięci Narodowej upamiętnili dzisiaj 74. rocznicę ludobójstwa dokonanego na ludności polskiej przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińską Powstańczą Armię.

Najpierw fach i umiejętności, potem praca

07.07.2017
Zakład Karny Nr 1 we Wrocławiu drugi rok wydatkuje środki pochodzące z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. Fundusze przeznaczone są na szkolenie i aktywizację zawodową skazanych, co umożliwi im podjęcie pracy, jeszcze podczas odbywania kary.

Aktualności

W Zakładzie Karnym Nr 1 we Wrocławiu od grudnia 2014 r. pełni służbę "Napi", czworonożny funkcjonariusz Służby Więziennej. Jego podstawowym zadaniem jest niedopuszczanie do przenikania na teren jednostki środków odurzających i substancji psychotropowych, dzięki czemu skutecznie przyczynia się do zapewnienia w zakładzie karnym porządku i bezpieczeństwa.

W ubiegłym tygodniu 10 osobowa grupa funkcjonariuszy Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu przebywała z roboczą wizytą w Norwegii. Trzydniowy pobyt w Kristiansand służył poszukiwaniu wspólnych płaszczyzn dla przenoszenia dobrych praktyk i stanowił realizację projektu Shadowing Job.

Osadzeni z Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu, tworzący grupę teatralną prowadzoną przez fundację Jubilo, ponownie najlepsi! Nasi aktorzy zdobyli Nagrodę Główną Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Leszka Tabora za spektakl „Odzwierciedlenie” w kategorii teatralnej – występy na żywo na XXVI. Ogólnopolskim i XIV. Międzynarodowym Przeglądzie Sztuki Więziennej, który odbył się w dniu 23 czerwca 2017 r. w Sztumie.

23 czerwca 2017 r., podobnie jak w większości wolnościowych placówek oświatowych, w CKU działającym przy Zakładzie Karnym Nr 1 we Wrocławiu zakończył się kolejny rok edukacji uczniów i słuchaczy.

Dzięki współpracy funkcjonariuszy Służby Więziennej z Zakładu Karnego Nr 1 we Wrocławiu z Fundacją Jubilo, powstał spektakl „Odzwierciedlenie”, w którym występują osadzeni z zakładu karnego. Spektakl realizowany jest w oparciu o projekt ODKLUCZANIE, przy współpracy z Instytutem im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu i wsparciu Gminy Wrocław.

12 czerwca 2017 r. grupa uczniów z klasy o profilu policyjnym Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach odwiedziła Zakład Karny Nr 1 we Wrocławiu. Celem wizyty było zapoznanie się młodzieży z działalnością Służby Więziennej, organizacją pracy i zasadami funkcjonowania największego więzienia na Dolnym Śląsku.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej