Miasto: Strzelce Opolskie

Ulica: ul. Karola Miarki 1

Kod pocztowy: 47-100

Email: zk_1_strzelce_opolskie@sw.gov.pl

Telefon: 77 440 04 20 do 23

Fax: 77 440 04 26

Strzeleckie obchody święta Konstytucji 3 Maja

04.05.2017
W obchodach Święta Konstytucji zorganizowanych 3 maja br. przez władze miasta i powiatu strzeleckiego uczestniczyła delegacja reprezentująca obie miejscowe jednostki penitencjarne.

Skuteczność strzeleckich funkcjonariuszy (video)

28.04.2017
Funkcjonariusze Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich udaremnili w ostatnim czasie kolejne próby przemytu substancji niedozwolonych na teren jednostki.

Prace porządkowe na rzecz lokalnej społeczności

24.04.2017
22 kwietnia br. z okazji Dnia Ziemi grupa skazanych z Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich została skierowana do prac porządowych na terenie miasta.

Aktualności

W dniach 7-9 kwietnia br. na Górze Św. Anny odbyły się 11 Ogólnopolskie Warsztaty Niesienia Posłania do Zakładów Karnych i Aresztów Śledczych. Do udziału w warsztatach ponownie zaproszono przedstawicieli Służby Więziennej.

Wśród działań prowadzonych wobec skazanych ważne miejsce zajmuje nauczanie. Dlatego kadra więzienna z Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich umożliwiła grupie skazanych poznanie historii walk powstańczych na Górze św. Anny.

W roku 2017 w ramach środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na terenie Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich będziemy realizować dla osadzonych 6 cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych.

9 marca br. na terenie Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich odbyło sie spotkanie w ramach projektu "Aktywność i niezależność - program aktywizacji zawodowej osób młodych do 29 roku życia".

1 marca br. na Polanie Śmierci w Dąbrówce k. Barutu uczczono pamięć "Żołnierzy Wyklętych". Swój udział w uroczystościach rocznicowych związanych z Narodowym Dniem Żołnierzy Wyklętych mocno zaakcentowali przedstawiciele Służby Więziennej z obu strzeleckich zakładów karnych.

18 lutego br. w godzinach widzeń w Zakładzie Karnym nr 1 w Strzelcach Opolskich funkcjonariusz Służby Więziennej zauważył rozsypane na podłodze zawiniątka przed wejściem do jednostki. Po sprawdzeniu zapisu z monitoringu stwierdzono, że jedna z osób udających się na widzenie do skazanego, przed kontrolą osobistą, odrzuciła od siebie okrągłe zawiniątka.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej