Miasto: Strzelce Opolskie

Ulica: ul. Karola Miarki 1

Kod pocztowy: 47-100

Email: zk_1_strzelce_opolskie@sw.gov.pl

Telefon: 77 440 04 20 do 23

Fax: 77 440 04 26

Służba Więzienna podczas Warsztatów Niesienia Posłania

10.04.2017
W dniach 7-9 kwietnia br. na Górze Św. Anny odbyły się 11 Ogólnopolskie Warsztaty Niesienia Posłania do Zakładów Karnych i Aresztów Śledczych. Do udziału w warsztatach ponownie zaproszono przedstawicieli Służby Więziennej.

Działania kadry penitencjarnej w edukacji skazanych

03.04.2017
Wśród działań prowadzonych wobec skazanych ważne miejsce zajmuje nauczanie. Dlatego kadra więzienna z Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich umożliwiła grupie skazanych poznanie historii walk powstańczych na Górze św. Anny.

Aktywizacja zawodowa skazanych

10.03.2017
9 marca br. na terenie Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich odbyło sie spotkanie w ramach projektu "Aktywność i niezależność - program aktywizacji zawodowej osób młodych do 29 roku życia".

Aktualności

W roku 2017 w ramach środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na terenie Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich będziemy realizować dla osadzonych 6 cykli szkoleniowo-aktywizacyjnych.

1 marca br. na Polanie Śmierci w Dąbrówce k. Barutu uczczono pamięć "Żołnierzy Wyklętych". Swój udział w uroczystościach rocznicowych związanych z Narodowym Dniem Żołnierzy Wyklętych mocno zaakcentowali przedstawiciele Służby Więziennej z obu strzeleckich zakładów karnych.

18 lutego br. w godzinach widzeń w Zakładzie Karnym nr 1 w Strzelcach Opolskich funkcjonariusz Służby Więziennej zauważył rozsypane na podłodze zawiniątka przed wejściem do jednostki. Po sprawdzeniu zapisu z monitoringu stwierdzono, że jedna z osób udających się na widzenie do skazanego, przed kontrolą osobistą, odrzuciła od siebie okrągłe zawiniątka.

15 lutego 2017 r. funkcjonariusze Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich udaremnili próbę przemytu amfetaminy na teren jednostki. Waga ujawnionego materiału wyniosła blisko 80 gram narkotyku, co stanowi równowartość 800 działek dearskich.

11 lutego br. pod nadzorem funkcjonariuszy Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich w miejscowości Braut grupa skazanych uczestniczyła w spotkaniu poświęconym historii naszego kraju.

9 lutego br., na zaproszenie Starosty Strzeleckiego oraz Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Opolskich, Dyrektor Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich kpt. Leszek Giermaziński uczestniczył w konferencji.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej