Miasto: Łódź

Ulica: Beskidzka 54

Kod pocztowy: 91-612

Email: zk_lodz_1@sw.gov.pl

Telefon: 42 675 04 15

Fax: 42 675 05 00

Oddziaływania penitencjarne – realizacja programów readaptacji Zakład Karny Nr 1 w Łodzi

18.01.2018
„Wykonywanie kary pozbawienia wolności ma na celu wzbudzanie w skazanym woli współdziałania w kształtowaniu jego społecznie pożądanych postaw, w szczególności poczucia odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku prawnego i tym samym powstrzymania się od...

„Praca dla więźniów” – kolejna umowa z kontrahentem

20.12.2017
Odpowiednio sporządzona umowa, właściwie przygotowana kadra kontrahenta oraz dopracowane szczegóły współpracy skutkują kontynuacją zatrudnienia osób pozbawionych wolności, a w szczególności utrzymaniem miejsc pracy u kontrahenta zewnętrznego - Poczty Polskiej S.A. Określone "w punkt"...

Integracja rodzin za więziennym murem – "Gwiazdkowe" spotkanie osadzonych z ich dziećmi

16.12.2017
W ramach programu resocjalizacji „Zawsze razem” skazani przebywający w Zakładzie Karnym Nr 1 w Łodzi, po raz kolejny mieli możliwość spędzenia wolnego czasu ze swoimi pociechami.

Aktualności

W dniu 19.03.2017 r. w Zakładzie Karnym Nr 1 w Łodzi odbyła się odprawa funkcjonariuszy podsumowująca działalność jednostki w roku ubiegłym.

Wykład dla osadzonych o Marszałku Józef Piłsudskim przeprowadził pracownik Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi Pan Konrad Czernielewski.

W dniu 26.02.2018 r. w Zakładzie Karnym Nr 1 w Łodzi odbyło się spotkanie wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. KS. Jana Zlei z kadrą penitencjarna oraz z osadzonymi.

Jedna plastikowa zakrętka nie jest w stanie nic zdziałać, ale wrzucona do pojemnika akcji "Zostań Super Zakrętakiem" staje się cennym wkładem w budowanie i realizację marzeń pacjentów Łódzkiego Hospicjum dla Dzieci.

W dniu 25.01.2018 r. Służba Więzienna, w ramach oddziaływań kulturalno – oświatowych, zorganizowała spotkanie osadzonych z Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi z przedstawicielami klubu piłkarskiego „Widzew Łódź”.

Efektywna realizacja programu "Praca dla Więźniów” i od razu wymierne korzyści dla kolejnego kontrahenta zewnętrznego. W wyniku podpisania umowy osoby pozbawione wolności otrzymają szansę na zatrudnienie poza terenem zakładu… Tym razem będą to... osadzone kobiety

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej