Miasto: Łódź

Ulica: Beskidzka 54

Kod pocztowy: 91-612

Email: zk_lodz_1@sw.gov.pl

Telefon: 42 675 04 15

Fax: 42 675 05 00

"Podstawy pedagogiki penitencjarnej” i „Arteterapia” zajęcia ze studentami Uniwersytetu Łódzkiego.

16.05.2017
Dla studentów III roku studiów pierwszego stopnia pedagogiki resocjalizacyjnej funkcjonariusze Służby Więziennej zrealizowali niezwykłe ćwiczenia na terenie zakładu karnego.

"Zadania służb państwowych w zakresie bezpieczeństwa" - wykład dla studentów UŁ

11.05.2017
Funkcjonariusze SW zorganizowali na terenie tutejszego zakładu karnego zajęcia dla studentów Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego

Hubal – legendarny żołnierz ziemi opoczyńskiej - wykład IPN

27.04.2017
W Zakładzie Karnym Nr 1 w Łodzi miało miejsce kolejne spotkanie skazanych mężczyzn i kobiet z pracownikami Oddziału Łódzkiego Instytutu Pamięci Narodowej. Grupa osadzonych wysłuchała historii o Hubalu – legendarnym żołnierzu ziemi opoczyńskiej”.

Aktualności

W Zakładzie Karnym Nr 1 w Łodzi w ramach zajęć kulturalno-oświatowych funkcjonariusze SW zrealizowali spotkanie skazanych mężczyzn i kobiet z pracownikami Oddziału Łódzkiego Instytutu Pamięci Narodowej.

Funkcjonariusze SW Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi zorganizowali wyjątkowe spotkanie grupy AA. Spotkanie miało nadzwyczajny charakter i było okazją do refleksji i pogłębionych przemyśleń w sprawie konsekwencji wcześniej prowadzonego stylu życia.

Od połowy roku 2016 Służba Więzienna zintensyfikowała metodę oddziaływania na osoby pozbawione wolności poprzez pracę. Przystąpiono do realizacji rządowego programu pn. „Praca dla więźniów”

Funkcjonariusze Służby Więziennej w Zakładzie Karnym Nr 1 w Łodzi zorganizowali dla więźniów przedsięwzięcia wprowadzające atmosferę rodzinnych świąt.

Przedsięwzięcie miało na celu oddziaływanie przez twórczość i sztukę, wzbudzenie w szczególności poczucia odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku prawnego.

Przedstawienie teatralne było etapem realizowanego w jednostce programu oddziaływania na osoby pozbawione wolności, którego celem jest przeciwdziałanie agresji i przemocy.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej