Miasto: Łódź

Ulica: Beskidzka 54

Kod pocztowy: 91-612

Email: zk_lodz_1@sw.gov.pl

Telefon: 42 675 04 15

Fax: 42 675 05 00

„Nadzwyczajny Mityng” dla osób uzależnionych od alkoholu.

18.04.2017
Funkcjonariusze SW Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi zorganizowali wyjątkowe spotkanie grupy AA. Spotkanie miało nadzwyczajny charakter i było okazją do refleksji i pogłębionych przemyśleń w sprawie konsekwencji wcześniej prowadzonego stylu życia.

„Praca dla więźniów” konferencja prasowa i podsumowanie działań

18.04.2017
Od połowy roku 2016 Służba Więzienna zintensyfikowała metodę oddziaływania na osoby pozbawione wolności poprzez pracę. Przystąpiono do realizacji rządowego programu pn. „Praca dla więźniów”

Wielkanoc w celi mieszkalnej - ważny czas dla procesu resocjalizacji

14.04.2017
Funkcjonariusze Służby Więziennej w Zakładzie Karnym Nr 1 w Łodzi zorganizowali dla więźniów przedsięwzięcia wprowadzające atmosferę rodzinnych świąt.

Aktualności

Przedsięwzięcie miało na celu oddziaływanie przez twórczość i sztukę, wzbudzenie w szczególności poczucia odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku prawnego.

Przedstawienie teatralne było etapem realizowanego w jednostce programu oddziaływania na osoby pozbawione wolności, którego celem jest przeciwdziałanie agresji i przemocy.

Tematyka szkolenia obejmowała w szczególności profilaktykę uzależnień dla skazanych kobiet, które popełniły przestępstwo w stanie nietrzeźwości. Program zajęć obejmował także naukę udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Kursy dla skazanych

12.01.2017

Grupa 36 skazanych ukończyła kurs malarza, krawcowej i tynkarza

W dniu 10 grudnia 2016 roku Służba Więzienna zorganizowała w Zakładzie Karnym Nr 1 w Łodzi imprezę „Gwiazdka 2016”. Spotkanie to miało na celu integrację skazanych z ich dziećmi.

W dniu 16.11.2016 r. na terenie Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi Służba Więzienna zorganizowała spotkanie osadzonych z „Beach Soccer Club Grembach Łódź” - najbardziej utytułowanym polskim klubem piłki nożnej plażowej.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej