Miasto: Łódź

Ulica: Beskidzka 54

Kod pocztowy: 91-612

Email: zk_lodz_1@sw.gov.pl

Telefon: 42 675 04 15

Fax: 42 675 05 00

„Bezpieczeństwo społeczeństwa – służba ochronna”

26.06.2017
W dniu 30 czerwca 2017 roku na Placu im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie odbędą się Centralne Obchody Święta Służby Więziennej, które inaugurują obchody 100-lecia powstania Służby Więziennej. Służba Więzienna jest umundurowaną i uzbrojoną formacją apolityczną podległą...

„Zawsze Razem” - model rodziny jako grunt resocjalizacji

11.06.2017
Program sprzyjający przygotowaniu do readaptacji społecznej, skierowany do grupy skazanych mężczyzn i kobiet, odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym Nr 1 w Łodzi, którzy posiadają na wychowaniu dzieci.

„Porozumienie z Pocztą Polską" – 30 nowych miejsc pracy dla skazanych

01.06.2017
To kolejny efekt realizacji Programu "Praca dla Więźniów”. W dniu 1 czerwca 2017 roku w siedzibie Poczty Polskiej – Pion Operacji Logistycznych, Region Dystrybucji w Łodzi doszło do podpisania porozumienia pomiędzy Dyrektorem Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi,...

Aktualności

Organizacja typ i rodzaj zakładu karnego, populacja osób pozbawionych wolności i ilość osadzonych kobiet - to część z omawianych tematów podczas spotkania funkcjonariuszy Służby Więziennej z Ławnikami Sądu Okręgowego w Koninie.

Wizytacja przedstawicieli Norwegii, Ministerstwa Rozwoju oraz Ministerstwa Finansów miała na celu podsumowanie jednego z etapów Programu Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, który polegał na realizacji projektu pn. „Realizacja szkoleń podnoszących kompetencje społeczno-zawodowe więźniów oraz stworzenie warunków ułatwiających podtrzymywanie więzi rodzinnych w celu zwiększenia efektywności, ich powrotu do społeczeństwa po zakończeniu odbywania kary.”

Funkcjonariusze Służby Więziennej zorganizowali nadzwyczajną odprawę z Sędzią Sądu Okręgowego - koordynatorem ds. mediacji w sprawach karnych i mediacji rówieśniczej, z Zastępcą Kuratora Okręgowego oraz ze Starszym Kuratorem Zawodowym Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia – Mediatorem.

40 minut, 450 ml i odrobina dobrej woli wystarczy żeby uratować komuś życie. To już kolejny rok współpracy funkcjonariuszy Służby Więziennej z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi.

Pożar. Ewakuacja nieprzytomnego funkcjonariusza. Nieposłuszeństwo więźniów podczas spaceru i bunt w celi - to tylko część z epizodów ćwiczeń funkcjonariuszy Służby Więziennej z udziałem Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej w Łodzi.

W Zakładzie Karnym Nr 1 w Łodzi w ramach zajęć kulturalno-oświatowych funkcjonariusze SW zrealizowali spotkanie skazanych mężczyzn i kobiet z pracownikami Oddziału Łódzkiego Instytutu Pamięci Narodowej.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej