Miasto: Łódź

Ulica: Beskidzka 54

Kod pocztowy: 91-612

Email: zk_lodz_1@sw.gov.pl

Telefon: 42 675 04 15

Fax: 42 675 05 00

Readaptacja w wyniku zajęć sportowych z udziałem medalisty mistrzostw Polski

11.10.2017
Funkcjonariusze SW w Zakładzie Karnym Nr 1 w Łodzi zorganizowali niecodzienne zajęcia sportowe. Tym razem do procesu "naprawy" osób wykluczonych społecznie włączono popularną za murami więziennymi dyscyplinę sportową - tenis stołowy.

„Integracja rodzin” - program oddziaływania sprzyjający zacieśnianiu więzi pomiędzy osadzonym a jego dzieckiem

18.09.2017
Realizacja programu miała za zadanie przygotowanie osoby pozbawionej wolności do readaptacji społecznej. Przedsięwzięcie było skierowane do grupy skazanych mężczyzn i kobiet, odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym Nr 1 w Łodzi, którzy posiadają...

„Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych” - kurs szkoleniowo – aktywizacyjny dla skazanych kobiet

10.08.2017
To już kolejny etap teoretyczno – praktycznych szkoleń zawodowych jaki funkcjonariusze Służby Więziennej w Zakładzie Karnym Nr 1 w Łodzi zorganizowali dla osób pozbawionych wolności. Tym razem szkolenie było skierowane do osadzonych kobiet. Przedsięwzięcie mogło być zrealizowane...

Aktualności

Wykład przedstawił dr Sebastian Pilarski, p.o. naczelnika Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Łodzi. Grupa trzydziestu ośmiu osadzonych wysłuchała historii o polityce zagranicznej Polski przed wybuchem II Wojny Światowej.

I tym razem w akcję włączyli się funkcjonariusze Służby Więziennej z Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi. W tegorocznej akcji osadzeni odbywający karę pozbawienia wolności w tutejszym zakładzie zostali zmotywowani przez funkcjonariuszy SW do sprzątania Lasu Łagiewnickiego.

Zajęcia prowadził dr Piotr Stanek - Kierownik Działu Naukowego Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach – Opolu. Wykład był skierowany do wytypowanych skazanych mężczyzn i kobiet, odbywających karę pozbawienia wolności w tutejszym zakładzie karnym.

Funkcjonariusze Służby Więziennej w Zakładzie Karnym Nr 1 w Łodzi zorganizowali kursy dla osób pozbawionych wolności, które zostały sfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Cykle kursów w czerwcu i lipcu br. prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę współpracującej instytucji zewnętrznej pozwoliły nabyć nowe praktyczne umiejętności przez grupę 36 skazanych.

Temat wykładu prowadzonego przez p. Artura Ossowskiego - pracownika Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej był skierowany do skazanych mężczyzn i kobiet, którzy z zaciekawieniem wysłuchali historii o obozie przy ul. Przemysłowej 72 w Łodzi w świetle akt procesu Eugenii Pol.

Organizacja typ i rodzaj zakładu karnego, populacja osób pozbawionych wolności i ilość osadzonych kobiet - to część z omawianych tematów podczas spotkania funkcjonariuszy Służby Więziennej z Ławnikami Sądu Okręgowego w Koninie.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej