Miasto: Łódź

Ulica: Beskidzka 54

Kod pocztowy: 91-612

Email: zk_lodz_1@sw.gov.pl

Telefon: 42 675 04 15

Fax: 42 675 05 00

Nowe miejsca pracy dla więźniów - umowa z firmą SENSILAB

06.12.2017
Efektywna realizacja programu "Praca dla Więźniów” i od razu wymierne korzyści dla kolejnego kontrahenta zewnętrznego. W wyniku podpisania umowy osoby pozbawione wolności otrzymają szansę na zatrudnienie poza terenem zakładu… Tym razem będą to... osadzone kobiety

[VIDEO] "Święto Niepodległości" jako czas do podsumowań, ocen, awansów i wyróżnień

14.11.2017
Służba Więzienna jest formacją umundurowaną i jak w tożsamych służbach dzień 11 listopada obchodzi w sposób uroczysty. Dyrektor Zakładu Karnego Nr 1 w Łodzi ppłk Grzegorz Tomaszewski wręczył wyróżnienia za zasługi resortowe oraz akty nadania wyższych stopni służbowych.

Bezpieczni w służbie i w pracy - Kampania społeczna Służby Więziennej

06.11.2017
Funkcjonariusze Służby Więziennej zorganizowali szkolenie dla urzędników państwowych, którzy w codziennej pracy mogą spotkać się z agresją petenta. Do organizacji jednego z cyklu szkoleń został wyznaczony Zakład Karny Nr 1 w Łodzi.

Aktualności

Wykład przedstawił dr Tomasz Toborek, pracownik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Łodzi. Osadzeni zostali zapoznani z najnowszą historią Polski, w szczególności regionu łódzkiego.

Wykład przeprowadził Pan prof. nadzw. dr hab. Piotr Chomczyński i Pani doktor Dominika Byczkowska-Owczarek z udziałem funkcjonariuszy Służby Więziennej. Zajęcia „na polu bitwy” z zakresu zarządzania kryzysowego skierowane były do studentów Uniwersytetu Łódzkiego kierunku Wojskoznawstwo.

W ramach współpracy z uczelniami wyższymi funkcjonariusze Służby Więziennej zorganizowali praktyczne zajęcia dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi.

Funkcjonariusze SW zorganizowali w tutejszej jednostce spotkanie uczestników Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pn.: "Współczesne problemy penitencjarystyki. X lat Studenckiego Naukowego Koła Penitencjarnego". Studenci Uniwersytetu Łódzkiego Wydziału Prawa i Administracji zostali zapoznani ze specyfiką tutejszego zakładu karnego.

Funkcjonariusze SW zorganizowali ponadprogramowe zajęcia kulturalno – oświatowe, które są efektem współpracy funkcjonariuszy Służby Więziennej Okręgowego Inspektoratu w Łodzi z Teatrem Muzycznym w Łodzi. W sali sportowej tym razem rozstawiono scenę, na której pojawili się aktorzy...

Funkcjonariusze Służby Więziennej w Zakładzie Karnym Nr 1 w Łodzi zorganizowali wykład dla osób pozbawionych wolności. Tym razem skazani byli uświadamiani w sprawach dotyczących m.in. możliwości skorzystania z mediacji, przebiegu i korzyści postępowania mediacyjnego.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej