Miasto: Łódź

Ulica: Beskidzka 54

Kod pocztowy: 91-612

Email: zk_lodz_1@sw.gov.pl

Telefon: 42 675 04 15

Fax: 42 675 05 00

„Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych” - kurs szkoleniowo – aktywizacyjny dla skazanych kobiet

10.08.2017
To już kolejny etap teoretyczno – praktycznych szkoleń zawodowych jaki funkcjonariusze Służby Więziennej w Zakładzie Karnym Nr 1 w Łodzi zorganizowali dla osób pozbawionych wolności. Tym razem szkolenie było skierowane do osadzonych kobiet. Przedsięwzięcie mogło być zrealizowane...

„Ogrodnik – konserwator terenów zielonych” i „Krawcowa” - cykl szkoleń zawodowych dla skazanych

06.07.2017
Funkcjonariusze Służby Więziennej w Zakładzie Karnym Nr 1 w Łodzi zorganizowali kursy dla osób pozbawionych wolności, które zostały sfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Cykle kursów w czerwcu i lipcu br. prowadzonych przez...

„Bezpieczeństwo społeczeństwa – służba ochronna”

26.06.2017
W dniu 30 czerwca 2017 roku na Placu im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie odbędą się Centralne Obchody Święta Służby Więziennej, które inaugurują obchody 100-lecia powstania Służby Więziennej. Służba Więzienna jest umundurowaną i uzbrojoną formacją apolityczną podległą...

Aktualności

Zajęcia prowadził dr Piotr Stanek - Kierownik Działu Naukowego Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach – Opolu. Wykład był skierowany do wytypowanych skazanych mężczyzn i kobiet, odbywających karę pozbawienia wolności w tutejszym zakładzie karnym.

Temat wykładu prowadzonego przez p. Artura Ossowskiego - pracownika Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej był skierowany do skazanych mężczyzn i kobiet, którzy z zaciekawieniem wysłuchali historii o obozie przy ul. Przemysłowej 72 w Łodzi w świetle akt procesu Eugenii Pol.

Organizacja typ i rodzaj zakładu karnego, populacja osób pozbawionych wolności i ilość osadzonych kobiet - to część z omawianych tematów podczas spotkania funkcjonariuszy Służby Więziennej z Ławnikami Sądu Okręgowego w Koninie.

Program sprzyjający przygotowaniu do readaptacji społecznej, skierowany do grupy skazanych mężczyzn i kobiet, odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym Nr 1 w Łodzi, którzy posiadają na wychowaniu dzieci.

Wizytacja przedstawicieli Norwegii, Ministerstwa Rozwoju oraz Ministerstwa Finansów miała na celu podsumowanie jednego z etapów Programu Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, który polegał na realizacji projektu pn. „Realizacja szkoleń podnoszących kompetencje społeczno-zawodowe więźniów oraz stworzenie warunków ułatwiających podtrzymywanie więzi rodzinnych w celu zwiększenia efektywności, ich powrotu do społeczeństwa po zakończeniu odbywania kary.”

Funkcjonariusze Służby Więziennej zorganizowali nadzwyczajną odprawę z Sędzią Sądu Okręgowego - koordynatorem ds. mediacji w sprawach karnych i mediacji rówieśniczej, z Zastępcą Kuratora Okręgowego oraz ze Starszym Kuratorem Zawodowym Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia – Mediatorem.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej