Miasto: Grudziądz

Ulica: ul. Wybickiego 10/22

Kod pocztowy: 86-300

Email: zk_1_grudziadz@sw.gov.pl

Telefon: (56) 644-04-00 / (56) 644 -04-99

Wizyta ławników

27.04.2017
24.04.2017 r. w Zakładzie Karnym Nr 1 w Grudziądzu odbyła się wizyta 40 ławników Sądu Okręgowego w Olsztynie.

Aktualności

Problematyka pomocy osadzonym kobietom opuszczającym zakład karny, była przewodnim tematem spotkania służby penitencjarnej Zakładu Karnego Nr 1 w Grudziądzu z przedstawicielami Stowarzyszenie Profilaktyki i Resocjalizacji ,,Mateusz” i grudziądzkimi kuratorami.

10 maja br. grudziądzką jedynkę odwiedzili więziennicy z niemieckiego Zakładu Karnego w Bayreuth.

9 maja 2017 roku ppłk Helena Reczek Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego Nr 1 w Grudziądzu przeszła na zaopatrzenie emerytalne.

Po raz kolejny osadzeni z Zakładu Karnego Nr 1 w Grudziądzu włączyli się w działania na rzecz środowiska z okazji Światowego Dnia Ziemi. Funkcjonariusze jednostki posadzili swoje drzewko w Lesie Rudnickim.

W kwietniu br. sfinalizował się projekt przekazania podopiecznym Domu dla Matki i Dziecka sali edukacyjnej. Jest to piękny prezent od Soroptimist International – Pierwszego Klubu w Gdańsku.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej