Miasto: Grudziądz

Ulica: ul. Wybickiego 10/22

Kod pocztowy: 86-300

Email: zk_1_grudziadz@sw.gov.pl

Telefon: (56) 644-04-00 / (56) 644 -04-99

Przedświąteczne spotkanie kontrahentów z osadzonymi

22.12.2017
Na zaproszenie Dyrektora jednostki ppłk. Andrzeja Gniota w dniu 14 grudnia 2017 r. w Z.K. Nr 1 w Grudziądzu odbyło spotkanie kontrahentów zewnętrznych z osadzonymi, zatrudnionymi na ich rzecz oraz  z kierownictwem jednostki.

Wspólnie można więcej

15.12.2017
Z inicjatywy Dyr. ZK1 w dniu 12.12 na terenie jednostki odbyło się spotkanie z Prezesem Stowarzyszenia ,,Mateusz ”, przedstawicielami służb i instytucji odpowiedzialnych za realizację zagadnień bezpieczeństwa i świadczenia pomocy na terenie miasta.

Aktualności

Jubileuszowe Seminarium pt: „Skazana – uczennica: rozważania w 60-lecie powstania szkoły dla kobiet przy Zakładzie Karnym Nr 1 w Grudziądzu”  odbyło się w dniach 30 listopada – 1 grudnia br. Tradycyjnie - pierwszy dzień Seminarium Goście spędzili w Grudziądzu, a drugi – w  Ośrodku Doskonalenia Kadr Służby Więziennej “ Zacisze” w Suchej.

Jesień 2017

02.11.2017

Wprowadzenie w kraju stanu wyjątkowego, militaryzacja jednostki i jej wzmożona ochrona, to wyjściowy scenariusz dla realizowanych w Zakładzie Karnym nr 1 w Grudziądzu manewrów specjalistycznych.

Zakład Karny Nr 1 w Grudziądzu spotkaniem z mediatorem sądowym po raz kolejny propagował wśród osadzonych kampanię na temat alternatywnych metod rozwiązywania sporów.

Grudziądzka firma „SKALA” S.C. zatrudni odpłatnie osadzonych  przebywających  w Zakładzie Karnym Nr 1 w Grudziądzu.

Delegacja funkcjonariuszy Zakładu Karnego Nr 1 w Grudziądzu uczestniczyła w XXI Ogólnopolskiej Pielgrzymce do Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej.

Dyrektor Zakładu Karnego Nr 1 w Grudziądzu mjr Andrzej Gniot oraz Dyrektor firmy LIMITO S.A. w Grudziądzu Paweł Stępień w dniu 5 października 2017 roku podpisali umowę w sprawie zatrudnienia odpłatnego osadzonych.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej