Miasto: Lubliniec

Ulica: Sobieskiego 6

Kod pocztowy: 42-700

Email: zk_lubliniec@sw.gov.pl

Telefon: 34 353 02 81

Fax: 34 353 16 99

Debata dotycząca zatrudnienia osadzonych

22.05.2017
W Zakładzie Karnym w Lublińcu do debaty na temat pracy osadzonych zasiedli studenci prawa i administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Święto Konstytucji Trzeciego Maja

03.05.2017
Funkcjonariusze Zakładu Karnego wraz z pocztem sztandarowym uczestniczyli w uroczystościach na cmentarzu wojskowym z okazji 226 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja.

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Kraków - Lubliniec

28.04.2017
W ramach współpracy Zakładu Karnego w Lublińcu z Uniwersytetem Pedagogicznym im. KEN w Krakowie zorganizowano konferencję pt. „Socjalny wymiar pomocy postpenitencjarnej. Specyfika działań pomocowych wobec osadzonych kobiet i ich rodzin”.

Aktualności

Funkcjonariusze Zakładu Karnego z zespołu terapeutycznego w oddziale dla skazanych uzależnionych od środków odurzających lub substancji psychotropowych poprowadzili spotkanie profilaktyczne dla młodzieży.

Dotyk sztuki

27.04.2017

We wtorek 25 kwietnia, dzięki inicjatywie kadry penitencjarnej w Zakładzie Karnym w Lublińcu odbyło się niecodzienne spotkanie ze sztuką.

Kultywowanie tradycji i obrzędów wielkanocnych w Zakładzie Karnym w Lublińcu.

Aktywność pozaterapeutyczna w oddziale terapeutycznym dla uzależnionych od środków odurzających lub psychotropowych.

W marcu współpracując z samorządem lokalnym funkcjonariusze Służby Więziennej uczestniczyli w spotkaniach z zakresu profilaktyki uzależnień dla młodzieży szkolnej.

4.03.2017 roku osiem drużyn walczyło o zwycięstwo w turnieju zorganizowanym przez Zakład Karny w Lublińcu pod honorowym patronatem Starosty Lublinieckiego, który ufundował puchary i statuetki dla drużyn i zawodników.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej