Miasto: Lubliniec

Ulica: Sobieskiego 6

Kod pocztowy: 42-700

Email: zk_lubliniec@sw.gov.pl

Telefon: 34 353 02 81

Fax: 34 353 16 99

Aktualności

Okres Świąt Bożego Narodzenia w Zakładzie Karnym w Lublińcu wiąże się z dużym zaangażowaniem kadry w przygotowanie osadzonych kobiet do godnego ich przeżywania.

Z inicjatywy Dyrektorów Zakładów Karnych w Herbach i w Lublińcu funkcjonariusze Służby Więziennej przekazali prezenty dla dzieci z Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Lublińcu.

Dziewięcioosobowa grupa kobiet odbywających karę pozbawienia wolności w tutejszej jednostce, na co dzień pracujących jako wolontariuszki w domach pomocy społecznej, wraz z kapelanem więziennym oraz wychowawcami przybyła na Jasną Górę.

W sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Lublińcu odbyła się IV Lubliniecka Gala Wolontariatu, której współorganizatorem, jak co roku, był Zakład Karny w Lublińcu.

11 listopada 2016 roku kadra Zakładu Karnego w Lublińcu wraz z pocztem sztandarowym uczestniczyła w obchodach Narodowego Święta Niepodległości na terenie Cmentarza Wojskowego w Lublińcu.

Organizatorem konferencji, która odbyła się 8 listopada w sali widowiskowej lublinieckiego Miejskiego Domu Kultury, był Zakład Karny w Lublińcu. Honorowy patronat nad nią objęli: Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Katowicach, Starosta Lubliniecki oraz Burmistrz Miasta Lublińca.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej