Miasto: Herby

Ulica: Krótka 28

Kod pocztowy: 42-284

Email: zk_herby@sw.gov.pl

Telefon: tel: 34 352 81 15

Fax: 34 357 45 52

Funkcjonariusze ZK w Herbach charytatywnie

24.03.2017
Kolejny już raz funkcjonariusze Zakładu Karnego w Herbach włączyli się w akcję dobroczynną, obecnie jest to pomoc dla Polaków na Kresach.

Kobieta w Służbie Więziennej

08.03.2017
8 marca – Międzynarodowy Dzień Kobiet jest okazją do przypomnienia, jak istotną rolę odgrywają kobiety w każdej płaszczyźnie życia.

Żołnierze Niezłomni - Pamiętamy

01.03.2017
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych funkcjonariusze Zakładu Karnego w Herbach uczcili składając wiązankę kwiatów i zapalając znicz przy tablicy upamiętniającej śmierć członków oddziału „JAGUARA”.

Aktualności

W dniu dzisiejszym funkcjonariusze Służby Więziennej zorganizowali dla osadzonych dyktando oraz quiz z wiadomości o zasadach pisowni języka polskiego.

W dniu 22 grudnia br. kpt. Mirosław Pawlak i ppłk Jolanta Figlak - Dyrektorzy Zakładu Karnego w Herbach i Lublińcu przekazali prezenty dla 28. podopiecznych Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych z Lublińca. 2017-01-09 11:26:28

"I rzekła na koniec Polska: Ktokolwiek przyjdzie do mnie, będzie wolny i równy, gdyż ja jestem WOLNOŚĆ".(Adam Mickiewicz).

W procesie resocjalizacji funkcjonariusze jednostki podejmują szereg różnorodnych działań, które pozwolą zrealizować podstawowy cel, jakim jest powstrzymanie osadzonych od powrotu na drogę przestępstwa po opuszczeniu więzień.

Dzięki współpracy Służby Więziennej z Instytutem Pamięci Narodowej w Katowicach, osadzeni z Zakładu Karnego w Herbach mieli możliwość obejrzenia wystawy pt. „ Koniec i początek. Rok 1945 na Górnym Śląsku”.

W ramach tygodnia mediacji funkcjonariusze Zakładu Karnego w Herbach zorganizowali dla osadzonych wiele różnych form przekazu najistotniejszych informacji dotyczących zagadnień związanych z mediacją.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej