Miasto: Herby

Ulica: Krótka 28

Kod pocztowy: 42-284

Email: zk_herby@sw.gov.pl

Telefon: tel: 34 352 81 15

Fax: 34 357 45 52

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

21.02.2017
W dniu dzisiejszym funkcjonariusze Służby Więziennej zorganizowali dla osadzonych dyktando oraz quiz z wiadomości o zasadach pisowni języka polskiego.

Mikołaje w mundurach

10.01.2017
W dniu 22 grudnia br. kpt. Mirosław Pawlak i ppłk Jolanta Figlak - Dyrektorzy Zakładu Karnego w Herbach i Lublińcu przekazali prezenty dla 28. podopiecznych Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych z Lublińca. 2017-01-09 11:26:28

Obchody 98. rocznicy odzyskania Niepodległości w Herbach

14.11.2016
"I rzekła na koniec Polska: Ktokolwiek przyjdzie do mnie, będzie wolny i równy, gdyż ja jestem WOLNOŚĆ".(Adam Mickiewicz).

Aktualności

W procesie resocjalizacji funkcjonariusze jednostki podejmują szereg różnorodnych działań, które pozwolą zrealizować podstawowy cel, jakim jest powstrzymanie osadzonych od powrotu na drogę przestępstwa po opuszczeniu więzień.

Dzięki współpracy Służby Więziennej z Instytutem Pamięci Narodowej w Katowicach, osadzeni z Zakładu Karnego w Herbach mieli możliwość obejrzenia wystawy pt. „ Koniec i początek. Rok 1945 na Górnym Śląsku”.

W ramach tygodnia mediacji funkcjonariusze Zakładu Karnego w Herbach zorganizowali dla osadzonych wiele różnych form przekazu najistotniejszych informacji dotyczących zagadnień związanych z mediacją.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Herbach włączyli się w  X edycję akcji „Podaruj Znicz na Kresy 2016” zorganizowaną pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Bytomia.

8 października br. funkcjonariusze i pracownicy Zakładu Karnego w Herbach wraz z rodzinami uczestniczyli w pielgrzymce Służby Więziennej na Jasną Górę.

W dniu 5 października br., grupa 50. uczniów z klas objętych profilem nauczania o tematyce policyjnej Zespołu Szkół im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie, odbyła wizytę studyjną w Zakładzie Karnym w Herbach.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej