Miasto: Czerwony Bór

Ulica: Czerwony Bór 2

Kod pocztowy: 18-400

Email: zk_czerwony_bor@sw.gov.pl

Telefon: 86 215 35 81 do 84

Fax: 86 215 35 81 do 84 wewn. 510

Wręczono nagrody w więziennym dyktandzie

30.01.2017
27 stycznia w Zakładzie Karnym w Czerwonym Borze wręczono nagrody laureatom III Ogólnopolskiego Dyktanda Osadzonych. W ceremonii udział wzięli goście z OKE w Łomży.

Aktualności

8 luty to dzień Święta Służby Więziennej. Tradycyjnie już przy tej okazji funkcjonariuszom wręczono awanse na wyższe stopnie służbowe i odznaczenia za zasługi dla pracy penitencjarnej.

Sport, muzyka i pomoc potrzebującym to trzy obszary, w których aktywnie działają przedstawiciele Fundacji Sport Active.

Muzyczna formacja Emaus obchodząca w tym roku 15 lecie istnienia po raz czwarty odwiedziła Zakład Karny w Czerwony Borze.

Zespół skazanych ds KO i Sport ZK w Czerwonym Borze jest prężnie działającą komórką w ramach oddziaływań resocjalizacyjnych i readaptacyjnych. Na zaproszenie jego członków z osadzonymi spotkał się Power Boy- wschodząca gwiazda podlaskiego rynku muzycznego.

Gość w karmniku

30.01.2017

Kolejny już rok w Z.K. w Czerwonym Borze realizowany jest program resocjalizacji skazanych „Gość w karmniku”.

Na tradycyjnym spotkaniu opłatkowym spotkali się funkcjonariusze i pracownicy Zakładu Karnego w Czerwonym Borze. Życzenia wszystkim w służbie i pracownikom złożył dyrektor jednostki.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej