Miasto: Czerwony Bór

Ulica: Czerwony Bór 2

Kod pocztowy: 18-400

Email: zk_czerwony_bor@sw.gov.pl

Telefon: 86 215 35 81 do 84

Fax: 86 215 35 81 do 84 wewn. 510

Drew-Bet rozpocznie produkcję mebli w Zakładzie Karnym w Czerwonym Borze

25.10.2017
Dyrektor Zakładu Karnego w Czerwonym Borze podpisał umowę z właścicielami łomżyńskiej firmy Drew-Bet na wynajem powstającej hali produkcyjnej pod produkcję mebli. Dzięki temu zatrudnienie znajdzie blisko 100 osadzonych.

Tydzień mediacji

17.10.2017
Na zaproszenie Dyrektora Zakład Karny w Czerwonym Borze odwiedziła Koordynator ds Mediacji, Sędzia Sądu Okręgowego w Łomży Pani Joanna Rawa. Powodem był obchodzony właśnie Tydzień Mediacji.

Porozumienie ze Stowarzyszeniem JA i TY

18.09.2017
Dyrektor Zakładu Karnego w Czerwonym Borze ppłk Adam Kozioł podpisał w imieniu kierowanej przez siebie placówki porozumienie z Prezes Panią Katarzyną Kuklińską reprezentującą Stowarzyszenie Aktywnie naznaczonych JA i TY.

Aktualności

Funkcjonariusze z Czerwonego Boru wzięli udział w Miejskich Obchodach Narodowego Święta Niepodległości. Delegacji przewodniczył zca Dyrektora ppłk Jarosław Kopczuk.

Tradycyjne pieśni niepodległościowe i hiphopowe rymy patriotyczne „Mrozia” złożyły się na koncert z okazji Święta Niepodległości zorganizowany przez funkcjonariuszy z Czerwonego Boru dla grupy 40 osadzonych.

Trwają prace przygotowawcze pod budowę hali produkcyjnej, dzięki której pracę znajdzie 100 więźniów z Czerwonego Boru. Osadzeni będą pracować między innymi przy produkcji mebli.

Kurs stolarza podnoszący kwalifikacje skazanych zamyka tegoroczną edycję programu POWER. Nowe kwalifikacje uzyska 12 osadzonych.

Dyrektor Zakładu Karnego w Czerwonym Borze podpisał porozumienie z przedstawicielami fundacji Sport Active. Głównym celem przedsięwzięcia jest edukacja i profilaktyka uzależnień wśród osadzonych jak również krzewienie idei sportowego fair play.

Znicze pamięci

30.10.2017

Regionalna Izba Historyczna i miejsca pochówku bohaterów niepodległościowych zrywów narodowych w Zambrowie- te miejsca pokazali osadzonym funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Czerwonym Borze. Na cmentarzu miejskim w Zambrowie zapalono symboliczne znicze pamięci.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej