Miasto: Białystok

Ulica: Hetmańska 89

Kod pocztowy: 15-727

Email: zk_bialystok@sw.gov.pl

Telefon: (85) 662-85-52 / (85) 664-34-01

Charytatywnie na rzecz Fundacji i Stowarzyszenia

17.10.2017
VII Podlaski Piknik Militarny oraz Hero Run Stadion, to akcje charytatywne, w których po raz kolejny uczestniczyli skazani z Zakładu Karnego w Białymstoku.

Konferencja naukowo-praktyczna ,,Wielowymiarowość Procesu Readaptacji Bezpieczeństwo - Sprawiedliwość – Powinność”

22.05.2017
W dniu 22maja 2017r. w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku odbyła się konferencja naukowo- praktyczna zatytułowana Wielowymiarowość Procesu Readaptacji Bezpieczeństwo – Sprawiedliwość- Powinność.

W ramach współpracy skazani wyremontują mieszkania

25.01.2017
25 stycznia bieżącego roku, miało miejsce uroczyste podpisanie umowy pomiędzy Zastępcą Prezydenta Miasta Białegostoku, Panem Rafałem Rudnickim a Dyrektorem Zakładu Karnego płk Piotrem Kondraciukiem w sprawie zatrudnienia skazanych.

Aktualności

Skazani z Zakładu Karnego wspólnie z parafianami grabili liście i sprzątali teren przy kaplicy na wzgórzu św. Marii Magdaleny w Białymstoku.

Próba wtargnięcia na teren Zakładu Karnego grupy kibiców, ewakuacja z budynku administracyjnego w związku z próbą dostarczenia na teren jednostki materiałów wybuchowych oraz ewakuacja skazanych w związku z pożarem dachu budynku penitencjarnego.

DKMS Pokonajmy Nowotwory Krwi

Koncert profilaktyki uzależnień „Pukając Do Nieba Bram”

W dniu wczorajszym odbyła się robocza wizyta Dyrektora Zakładu Karnego w Białymstoku w firmie ,,BARTER S.A." mieszczącej się w Sokółce.

Listy z czasu Wojny to tytuł wystawy przygotowywanej przez Muzeum Wojska w Białymstoku, na której uczestniczyli funkcjonariusze podlaskiej Służby Więziennej.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej