Miasto: Zabłocie nr 122

Kod pocztowy: 21-509 Kodeń

Telefon: 83 375 19 60

Fax: 83 342 84 13

Bieg Pamięci "Żołnierzy Wyklętych"

06.03.2018
Funkcjonariusze i skazani z Oddziału Zewnętrznego w Zabłociu wzięli udział w biegu "Tropem Wilczym".

Badania diagozy psychologicznej

10.01.2018
Dnia 9 stycznia 2018 r. zakończył się szósty cykl spotkań studentów trzeciego roku psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, którzy prowadzili badania w Oddziale Zewnętrznym w Zabłociu w ramach przedmiotu Patologie Społeczne.

Przyuczenie do zawodu "Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej"

13.12.2017
W dniu 12 grudnia 2017 r. w Oddziale Zewnętrznym w Zabłociu zakończył się kurs, który pozwolił grupie dziesięciu osadzonych zdobyć nowe umiejętności zawodowe.

Aktualności

Służba Więzienna wspiera placówki zajmujące się pomocą osobom niepełnosprawnym. Taką placówką jest Środowiskowy Dom Samopomocy w Kodniu, który dnia 22 listopada 2017 r. obchodził jubileusz 10-lecia swojej działalności.

W Oddziale Zewnętrznym w Zabłociu skazani zainteresowani podniesieniem swoich kwalifikacji zawodowych mają możliwość wzięcia udziału w kursach przyuczających do zawodu.

Dnia 5 października 2017 r. na terenie Oddziału Zewnętrznego w Zabłociu odbyło się spotkanie z młodzieżą Zespołu Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Małaszewiczach.

W dniach 2-6 października 2017r. na terenie Oddziału Zewnętrznego w Zabłociu studenci Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem mgr Moniki Markowskiej przeprowadzili badania naukowe.

9 września 2017 r. odbył się spływ kajakowy rzeką Bug, w którym udział wzięli funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej i Oddziału Zewnętrznego w Zabłociu wraz ze swoimi rodzinami.

Współpraca pomiędzy Oddziałem Zewnętrznym w Zabłociu, a władzami samorządowymi Gminy Kodeń przynosi wymierne korzyści dla lokalnej społeczności.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej