Miasto: Wąsosz Górny

Ulica: Powstańców 150

Kod pocztowy: 42-110

Email: oz_wasosz@sw.gov.pl

Telefon: 34 325 86 40

Fax: 34 317 77 04

Skazani pomagali w pracach remontowych placówki oświatowej

22.09.2017
Skazani odbywający karę w oddziale zewnętrznym częstochowskiego aresztu pomagali w pracach remontowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Parzymiechach.

Woda dla pielgrzyma

14.08.2017
Dzięki hojności funkcjonariuszy i pracowników Aresztu Śledczego w Częstochowie w dniu 14.08.2017 przybywający na Jasną Górę pielgrzymi otrzymali wodę.

Bohaterska postawa funkcjonariusza Służby Więziennej

14.07.2017
13.07.2017 roku w Rędzinach koło Częstochowy, funkcjonariusz AŚ w Częstochowie, mł.chor. Jacek Łochowski podjął udaną akcję resuscytacyjną.

Aktualności

Po pierwsze pomoc

14.09.2017

Rozpoczęła się kolejna edycja programu readaptacyjnego „Pierwsza pomoc przedmedyczna” przygotowująca praktycznie do podjęcia działań ratujących życie i zdrowie, w sytuacji ich zagrożenia.

VI MSW MTB

11.09.2017

W dniu 9 września 2017 roku funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Częstochowie uczestniczyli w VI Mistrzostwach Służby Więziennej w Kolarstwie Górskim w Ustroniu.

W dniu 24.08.2017 roku funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Częstochowie zorganizowali koncert hip-hopowy, w którym uczestniczyło blisko 50 skazanych.

Zawsze w gotowości

18.08.2017

W związku z pismem Komendanta Komisariatu Policji w Poczesnej, podkom. Radosława Włodarka, w dniu 17.08.2017 roku funkcjonariusz Aresztu Śledczego w Częstochowie, sierż. Krzysztof Czerw, otrzymał wyróżnienie za pomoc w ujęciu nietrzeźwego kierowcy.

W dniu 1.08.2017 roku w 73. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, funkcjonariusze z tutejszej jednostki brali udział w obchodach zorganizowanych w Lublińcu.

Zakończył się kolejny kurs realizowany w ramach projektu Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej