Miasto: Turawa

Ulica: ul. Spacerowa 14

Kod pocztowy: 46-045

Email: as_opole@sw.gov.pl

Telefon: (77) 549-23-60

Służba w dziale ochrony

26.07.2017
W Oddziale Zewnętrznym w Turawie służbę pełnią funkcjonariusze etatowo zatrudnieni w Areszcie Śledczym w Opolu. Z uwagi na typ i przeznaczenie jednostka w Turawie nie przypomina typowego zakładu karnego.

Oddziaływania penitencjarne

20.07.2017
19 lipca br. w Oddziale Zewnętrznym w Turawie w ramach oddziaływań penitencjarnych odbyło się spotkanie z wolontariuszkami opolskiego oddziału Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami skierowane do odbywających to karę skazanych kobiet.

Edukacja przeciwpożarowa skazanych

13.07.2017
11 lipca br. w Oddziale Zewnętrznym w Turawie odbyło się spotkanie z funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej z Opola.

Aktualności

W wyniku prowadzonych przez kadrę penitencjarną działań osadzone kobiety z Aresztu Śledczego w Opolu oraz Oddziału Zewnętrznego w Turawie, przy współpracy z Domowym Hospicjum dla Dzieci w Opolu, wzięły udział w kampanii ”Pola Nadziei”. W ramach akcji przez 2 miesiące osadzone wykonały przeszło 2 tysiące papierowych żonkili.

14 czerwca br. w Oddziale Zewnętrznym w Turawie kadra penitencjarna w ramach prowadzonych oddziaływań zorganizowała zajęcia dydaktyczne dla skazanych.

Co roku 14 czerwca na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Krwiodawcy. Wydarzenie to jest okazją do zwiększenia świadomości potrzeby zapewnienia pacjentom dostępu do bezpiecznej krwi i preparatów krwiopochodnych oraz podziękowania honorowym krwiodawcom za ratujący życie dar krwi.

13 czerwca br. Areszt Śledczy w Opolu odwiedziła dziesięcioosobowa delegacja funkcjonariuszy oraz pracowników jednostek penitencjarnych Królestwa Norwegii.

Grupy teatralne składające się ze skazanych kobiet, odbywających karę pozbawienia wolności w Areszcie Śledczym w Opolu oraz Oddziale Zewnętrznym w Turawie, zostały wyróżnione w IV Ogólnopolskim Konkursie Więziennej Twórczości Teatralnej.

W dniach 24-25 kwietnia 2017 r. w Oddziale Zewnętrznym w Turawie Aresztu Śledczego w Opolu odbyło się szkolenie dla kandydatów na mentorów w Służbie Więziennej.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej