Miasto: Turawa

Ulica: ul. Spacerowa 14

Kod pocztowy: 46-045

Email: as_opole@sw.gov.pl

Telefon: (77) 549-23-60

Odprawa kierownictwa oraz kadry penitencjarnej okręgu opolskiego

28.02.2017
28 lutego br. w Oddziale Zewnętrznym w Turawie odbyła się odprawa dyrektorów jednostek i kierowników działów penitencjarnych okręgu opolskiego Służby Więziennej połączona ze spotkaniem informacyjnym Anonimowych Alkoholików Intergrupy Śląska Opolskiego. Spotkaniu przewodniczył...

Szkolenie psów specjalnych

28.12.2016
27 grudnia br. na terenie Aresztu Śledczego w Opolu oraz Oddziału Zewnętrznego w Turawie odbyło się szkolenie psów specjalnych wyspecjalizowanych w zakresie wyszukiwania środków odurzających.

Spotkanie Mikołajkowe dla dzieci

19.12.2016
18 grudnia br. w Oddziale Zewnętrznym w Turawie odbyło się spotkanie Mikołajkowe dla dzieci osadzonych kobiet. Podobnie jak w roku ubiegłym Mikołaj przygotował swoje paczki w porozumieniu z Klubem Kibica Kolejarz Opole.

Aktualności

W Oddziale Zewnętrznym w Turawie odbyło się spotkanie kadry jednostki z przedstawicielami samorządu, urzędów pracy oraz kontrahentów. Tematem rozmów był kurs zawodowy dla skazanych, który realizowany jest z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.

19 listopada br. w Oddziale Zewnętrznym w Turawie odbył się miting otwarty kobiecej grupy Anonimowych Alkoholików „Wyzwolenie”.

W ramach współpracy administracji Oddziału Zewnętrznego w Turawie z sołectwem Osowiec, na prośbę rady sołeckiej i sołtysa Bernarda Locha w dniach 17 i 18 listopada 2016 roku skierowano osiem osadzonych kobiet do prac porządkowych w tej miejscowości, sąsiadującej z Turawą.

W dniach 25-26 sierpnia br., na prośbę sołtysa Bernarda Locha, osadzone z Oddziału Zewnętrznego w Turawie wykonywały prace porządkowe na terenie Osowca.

W ramach współpracy Oddziału Zewnętrznego w Turawie z samorządem lokalnym Rady Sołeckiej wsi Osowiec, sołtys Bernard Lach zwrócił się do administracji jednostki o pomoc w zrobieniu korony żniwnej na coroczne dożynki gminne.

28 lipca br. na terenie Oddziału Zewnętrznego w Turawie, w ramach promocji zatrudnienia skazanych, odbyło się spotkanie administracji jednostki z dotychczasowymi kontrahentami oraz potencjalnymi pracodawcami, zainteresowanymi zatrudnieniem osadzonych kobiet.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej