Miasto: Turawa

Ulica: ul. Spacerowa 14

Kod pocztowy: 46-045

Email: as_opole@sw.gov.pl

Telefon: (77) 549-23-60

Wyróżnienia dla spektakli przygotowanych przez skazane kobiety

02.05.2017
Grupy teatralne składające się ze skazanych kobiet, odbywających karę pozbawienia wolności w Areszcie Śledczym w Opolu oraz Oddziale Zewnętrznym w Turawie, zostały wyróżnione w IV Ogólnopolskim Konkursie Więziennej Twórczości Teatralnej.

Mentor - osoba posiadająca większą wiedzę i bogatsze doświadczenie

26.04.2017
W dniach 24-25 kwietnia 2017 r. w Oddziale Zewnętrznym w Turawie Aresztu Śledczego w Opolu odbyło się szkolenie dla kandydatów na mentorów w Służbie Więziennej.

Odprawa kierownictwa oraz kadry penitencjarnej okręgu opolskiego

28.02.2017
28 lutego br. w Oddziale Zewnętrznym w Turawie odbyła się odprawa dyrektorów jednostek i kierowników działów penitencjarnych okręgu opolskiego Służby Więziennej połączona ze spotkaniem informacyjnym Anonimowych Alkoholików Intergrupy Śląska Opolskiego. Spotkaniu przewodniczył...

Aktualności

27 grudnia br. na terenie Aresztu Śledczego w Opolu oraz Oddziału Zewnętrznego w Turawie odbyło się szkolenie psów specjalnych wyspecjalizowanych w zakresie wyszukiwania środków odurzających.

18 grudnia br. w Oddziale Zewnętrznym w Turawie odbyło się spotkanie Mikołajkowe dla dzieci osadzonych kobiet. Podobnie jak w roku ubiegłym Mikołaj przygotował swoje paczki w porozumieniu z Klubem Kibica Kolejarz Opole.

W Oddziale Zewnętrznym w Turawie odbyło się spotkanie kadry jednostki z przedstawicielami samorządu, urzędów pracy oraz kontrahentów. Tematem rozmów był kurs zawodowy dla skazanych, który realizowany jest z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.

19 listopada br. w Oddziale Zewnętrznym w Turawie odbył się miting otwarty kobiecej grupy Anonimowych Alkoholików „Wyzwolenie”.

W ramach współpracy administracji Oddziału Zewnętrznego w Turawie z sołectwem Osowiec, na prośbę rady sołeckiej i sołtysa Bernarda Locha w dniach 17 i 18 listopada 2016 roku skierowano osiem osadzonych kobiet do prac porządkowych w tej miejscowości, sąsiadującej z Turawą.

W dniach 25-26 sierpnia br., na prośbę sołtysa Bernarda Locha, osadzone z Oddziału Zewnętrznego w Turawie wykonywały prace porządkowe na terenie Osowca.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej