Miasto: Turawa

Ulica: ul. Spacerowa 14

Kod pocztowy: 46-045

Email: as_opole@sw.gov.pl

Telefon: (77) 549-23-60

Kurs ogrodnika dla skazanych

05.10.2017
„Ogrodnik połączony z aktywizacją zawodową” to cykl szkoleniowo-aktywizacyjny skierowany do grupy 12 osadzonych kobiet odbywających karę w Oddziale Zewnętrznym w Turawie.

Aktywność i niezależność

05.10.2017
5 października br. na terenie Oddziału Zewnętrznego w Turawie odbyło się spotkanie przedstawicielki spółki FORBIS ze Strzelec Opolskich z osadzonymi kobietami, które w perspektywie najbliższych kilku tygodni opuszczą zakład karny.

Służba Więzienna edukuje osadzonych

07.09.2017
Z okazji przypadającego na dzień 9 września Światowego Dnia Pierwszej Pomocy, w Oddziale Zewnętrznym w Turawie Aresztu Śledczego w Opolu odbyła się edukacja osadzonych z zakresu udzielania pierwszej pomocy. W szkoleniu wzięły udział 24 osadzone.

Aktualności

6 września br. kadra penitencjarna zorganizowała grupie skazanych kobiet spotkanie połączone z koncertem muzycznym, zorganizowanym na terenie Oddziału Zewnętrznego w Turawie przez Fundację SNAP-Stop Narkomanii, Alkoholizmowi, Przemocy.

31 sierpnia br. Dyrektor Aresztu Śledczego w Opolu mjr Artur Malczyk podpisał umowę z właścicielem firmy FREY Export – Import Andrzejem Freyem, dotyczącą zatrudnienia w Oddziale Zewnętrznym w Turawie skazanych kobiet jako szwaczek, szyjących tapicerkę meblową. Podczas spotkania jednostkę reprezentował Zastępca Dyrektora Aresztu Śledczego w Opolu mjr Dariusz Wardawy.

27 sierpnia br. w Oddziale Zewnętrznym w Turawie gościł z wizytą duszpasterską Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Paweł Stobrawa, biskup pomocniczy diecezji opolskiej.

14 sierpnia br. w Oddziale Zewnętrznym w Turawie rozpoczął się kurs szwaczki, którego organizatorem jest Firma Professional Group Gracjan Grela z Opola. Nauka finansowana jest z funduszu pomocy postpenitencjarnej.

10 sierpnia br. w Oddziale Zewnętrznym w Turawie na zaproszenie kadry penitencjarnej gościli członkowie Opolskiego Towarzystwa Fotograficznego. Celem ich wizyty było pokazanie zdjęć z wyprawy do Korei Północnej i uwypuklenie różnic między państwem totalitarnym a demokratycznym.

Dzięki działaniom penitencjarnym podejmowanym przez kadrę więzienną skazane odbywające karę pozbawienia wolności w Oddziale Zewnętrznym w Turawie pamiętają o bohaterach Powstania Warszawskiego.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej