Miasto: Sicienko

Ulica: Strzelewo 61

Kod pocztowy: 86-014

Email: zk_koronowo@sw.gov.pl

Telefon: (52) 344-16-68

Porozumienie z Pocztą Polską

09.02.2017
7 lutego 2017 r. Dyrektor Zakładu Karnego w Koronowie podpisał porozumienie dotyczące zatrudnienia przez Pocztę Polską skazanych odbywających karę w tutejszej jednostce.

Aktualności

W dniach od 14 do 18 lipca br., dzięki nawiązaniu współpracy pomiędzy Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Bydgoszczy, a Państwowym Muzeum w Oświęcimiu zaprezentowano osadzonym z Oddziału Zewnętrznego w Strzelewie wystawę upamiętniającą ofiary Holocaustu.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej