Miasto: Sicienko

Ulica: Strzelewo 61

Kod pocztowy: 86-014

Email: oz_strzelewo@sw.gov.pl

Telefon: (52) 344-16-68, (52) 588-81-67

Fax: (52) 588-81-68

Studenci za murami

19.05.2017
14.05.2017 r. w Oddziale Zewnętrznym w Strzelewie gościli studenci Pedagogiki Resocjalizacyjnej Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi.

Porozumienie z Pocztą Polską

09.02.2017
7 lutego 2017 r. Dyrektor Zakładu Karnego w Koronowie podpisał porozumienie dotyczące zatrudnienia przez Pocztę Polską skazanych odbywających karę w tutejszej jednostce.

Aktualności

Sukces sportowy

05.10.2017

W dniu 30.09.2017 roku w hali sportowo - widowiskowej ARENA w Toruniu odbyły się I Otwarte Mistrzostwa Okręgowe Służby Więziennej w Wyciskaniu Sztangi Leżąc.

Kurs zawodowy

05.10.2017

W Oddziale Zewnętrznym w Strzelewie zakończono w minionym miesiącu realizację kursu w ramach projektu „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 finansowanego ze środków Funduszy Europejskich.

W ramach oddziaływań resocjalizacyjnych związanych z profilaktyką uzależnień w Oddziale Zewnętrznym w Strzelewie odbył się koncert „Pukając do nieba bram” gitarzysty Wojciecha Kubiaka.

Kobiety w Auschwitz

25.07.2017

W Oddziale Zewnętrznym w Strzelewie prezentowana była wystawa pn. „Kobiety w KL Auschwitz”. Wystawa została udostępniona przez Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

Po raz kolejny w Oddziale Zewnętrznym w Strzelewie gościliśmy Bractwo Więzienne Samarytania. Spotkanie związane było z przekazaniem przez w/w Stowarzyszenie książek na rzecz biblioteki Oddziału Zewnętrznego w Strzelewie.

W ramach nieodpłatnego zatrudnienia skazanych na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, grupa czterech osadzonych z Oddziału Zewnętrznego w Strzelewie rozpoczęła pracę na rzecz Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Strzelewie.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej