Miasto: Sicienko

Ulica: Strzelewo 61

Kod pocztowy: 86-014

Email: oz_strzelewo@sw.gov.pl

Telefon: (52) 344-16-68, (52) 588-81-67

Fax: (52) 588-81-68

Kolejna umowa

13.03.2018
9 marca 2018 roku ppłk Tomasz Sitkiewicz Dyrektor Zakładu Karnego w Koronowie podpisał umowę o zatrudnienie odpłatne skazanych z firmą TAXUS z siedzibą w Sośnie, reprezentowaną przez właściciela firmy Krzysztofa Zielińskiego.

Studenci za murami

19.05.2017
14.05.2017 r. w Oddziale Zewnętrznym w Strzelewie gościli studenci Pedagogiki Resocjalizacyjnej Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi.

Aktualności

Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Koronowie ppłk Maciej Stupczyński podpisał umowę o odpłatne zatrudnienie skazanych z firmą P.P.U.H. „Hurt-Trans” KAWIKO” w Więcborku, reprezentowaną przez właściciela firmy Pana Władysława Szylinga.

Dyrektor Zakładu Karnego w Koronowie informuje, że widzenia w dniach 24.12.2017 roku (niedziela) oraz 31.12.2017 roku (niedziela) nie będą udzielane. Zamiennie wyznaczono dni 23.12.2017 roku (sobota) oraz 30.12.2017 roku (sobota) na ich realizację. Godziny udzielania widzeń nie zostały zmienione.

W dniu 25.10.2017r. Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Koronowie ppłk Tomasz Janowski podpisał aneks z Pocztą Polską S. A. reprezentowaną przez Dyrektor Regionu Dystrybucji w Bydgoszczy Panią Aleksandrę Bargiełowską - Antczak o skierowaniu do pracy odpłatnej większej ilości osadzonych.

Sukces sportowy

05.10.2017

W dniu 30.09.2017 roku w hali sportowo - widowiskowej ARENA w Toruniu odbyły się I Otwarte Mistrzostwa Okręgowe Służby Więziennej w Wyciskaniu Sztangi Leżąc.

Kurs zawodowy

05.10.2017

W Oddziale Zewnętrznym w Strzelewie zakończono w minionym miesiącu realizację kursu w ramach projektu „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 finansowanego ze środków Funduszy Europejskich.

W ramach oddziaływań resocjalizacyjnych związanych z profilaktyką uzależnień w Oddziale Zewnętrznym w Strzelewie odbył się koncert „Pukając do nieba bram” gitarzysty Wojciecha Kubiaka.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej