Miasto: Słońsk

Ulica: ul. Winna 2

Kod pocztowy: 66-436

Email: zk_gorzow_wielkopolski@sw.gov.pl

Telefon: (95) 757-22-81

Razem przeciwko narkotykom

Udział Służby Więziennej na konferencji, dotyczącej przeciwdziałania narkomanii.

Aktualności

Zapraszamy Państwa do nawiązania współpracy z Zakładem Karnym w Gorzowie Wlkp. w zakresie zatrudnienia osób pozbawionych wolności.

Piętnasty już raz przeżywamy sportowe emocje...

Dyrektor Zakładu Karnego w Gorzowie Wlkp. podpisał umowę o współpracy z Kołem Łowieckim "Dzik".

Zostań krwiodawcą i uratuj komuś życie!

W Oddziale Zewnętrznym w Słońsku po raz kolejny rozpoczął się program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

W ramach Programu PL 17 „Wsparcie Służby Więziennej, w tym sankcji pozawięziennych”, którego beneficjentem jest Biuro Penitencjarne CZSW, Zakład Karny w Gorzowie Wlkp. otrzymał dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na organizację kursu i szkoleń dla skazanych.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej