Miasto: Rosnowo

Ulica: ul. Jarzębinowa 2

Kod pocztowy: 62-052

Email: oz_rosnowo@sw.gov.pl

Telefon: 61 810 76 11

Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan

04.10.2017
Kolejnym celem zajęć resocjalizacyjnych w historycznej przestrzeni Poznania była wizyta na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan.

"Przyroda nie zna nagrody ni kary, zna tylko konsekwencje" R. Ingersoll

19.09.2017
Akcja Sprzątanie Świata przypada na trzeci weekend września. Służba Więzienna, tradycyjnie już, aktywnie włączyła się w to przedsięwzięcie.

Kampania Wrześniowa 1939

19.09.2017
W przededniu 78. rocznicy agresji sowieckiej na II Rzeczpospolitą, osadzeni odbyli terenowe zajęcia edukacyjne, poświęcone Kampanii Wrześniowej 1939 roku.

Aktualności

Współpracujący społecznie z Aresztem Śledczym w Poznaniu Adam Suwart w dniu 01 czerwca 2017 roku został odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

W okresie od 14 do 18 sierpnia 2017 roku grupa 23 skazanych z Aresztu Śledczego w Poznaniu oraz podległych Oddziałów Zewnętrznych wzięła udział w usuwaniu skutków nawałnic.

27 lipca osadzeni z OZ w Poznaniu i OZ w Rosnowie wzięli udział w spotkaniu zorganizowanym w Teatrze Ósmego Dnia.

10 czerwca skazani z Oddziałów Zewnętrznych w Poznaniu i w Rosnowie odbyli kolejne zajęcia edukacyjne w ramach projektu „Osadzeni w mieście i w teatrze”.

O historii na zamku

09.06.2017

Dnia 6 czerwca osadzeni z Oddziałów Zewnętrznych w Poznaniu i Rosnowie odbyli zajęcia edukacyjne w dawnym Zamku Cesarskim w Poznaniu. Spotkanie, prowadzone przez przewodnika po Poznaniu Adama Suwarta, było kolejnym z cyklu: „Osadzeni w mieście i w teatrze”.

Dyrektor Aresztu Śledczego w Poznaniu podpisał porozumienie dotyczące zatrudnienia przez Pocztę Polską skazanych odbywających karę w poznańskich jednostkach.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej