Miasto: Radom

Ulica: Witosa 62

Kod pocztowy: 26-600

Email: oz_radom@sw.gov.pl

Telefon: (48) 330-81-53

Podziękowanie

11.04.2017
Do Oddziału Zewnętrznego Aresztu Śledczego w Radomiu wpłynęło podziękowanie dla osadzonych pracujących na rzecz Domu Pomocy Społecznej Nad Potokiem im. Bohdany „Danuty” Kijewskiej

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych

16.11.2016
W Oddziale Zewnętrznym Aresztu Śledczego w Radomiu 10 skazanych uczestniczyło w kursie zawodowym o kierunku glazurnik. Wszyscy ukończyli kurs z pozytywnym wynikiem, co w przyszłości pozwoli łatwiej i lepiej wrócić na rynek pracy. Tekst: K. Śmigiel Zdjęcia: R. Patron

Aktualności

Komunikat

30.06.2017

Spotkanie ze studentami

Podziękowanie

02.06.2016

Oddział Zewnętrzny Aresztu Śledczego w Radomiu otrzymał podziękowanie za przeprowadzenie zajęć dla młodzieży z Publicznego Gimnazjum w Wierzbiny z zakresu edukacji prawnej „Prawo w szkole”.

Funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego Aresztu Śledczego oraz osadzeni przekazali na potrzeby Stowarzyszenia „Budujemy Przystań” worki z zakrętkami na potrzeby dzieci będących pod opieką ww. stowarzyszenia.

Podziękowanie dla skazanych

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej