Miasto: Poznań

Ulica: ul. Nowosolska 37

Kod pocztowy: 60-171

Email: oz_nowosolska@sw.gov.pl

Telefon: 61 86 74 020

Osadzeni w mieście i w teatrze

13.06.2017
10 czerwca skazani z Oddziałów Zewnętrznych w Poznaniu i w Rosnowie odbyli kolejne zajęcia edukacyjne w ramach projektu „Osadzeni w mieście i w teatrze”.

Spotkanie ze świadkiem Poznańskiego Czerwca 1956

01.06.2017
W ramach projektu „Osadzeni w mieście i w teatrze” finansowanego ze środków Urzędu Miasta Poznania w dniu 29 maja 2017 roku na terenie Oddziału Zewnętrznego w Poznaniu odbyło się spotkanie z panią Aleksandrą Banasiak.

Praca dla więźniów

28.02.2017
W dniu 24 stycznia 2017 r. Centralny Zarząd Służby Więziennej podpisał z Pocztą Polską SA porozumienie o zatrudnieniu skazanych w ramach rządowego programu "Praca dla więźniów".

Aktualności

W Oddziale Zewnętrznym w Poznaniu Aresztu Śledczego w Poznaniu zakończył się kurs zawodowy "Technolog robót wykończeniowych w budownictwie"

13 czerwca 2017 roku Ostrów Tumski w Poznaniu wraz z Bazyliką Katedralną był celem kolejnej wycieczki, jaką osadzeni odbyli w ramach zajęć resocjalizacji.

20 czerwca 2017 roku skazani z Oddziału Zewnętrznego w Poznaniu odbyli kolejne zajęcia terenowe w ramach projektu „Osadzeni w mieście i teatrze”.

O historii na zamku

09.06.2017

Dnia 6 czerwca osadzeni z Oddziałów Zewnętrznych w Poznaniu i Rosnowie odbyli zajęcia edukacyjne w dawnym Zamku Cesarskim w Poznaniu. Spotkanie, prowadzone przez przewodnika po Poznaniu Adama Suwarta, było kolejnym z cyklu: „Osadzeni w mieście i w teatrze”.

27 maja osadzeni z Oddziału Zewnętrznego w Poznaniu w ramach zajęć readaptacji społecznej i resocjalizacji odbyli kolejną wycieczkę po Poznaniu.

Współpracujące z aresztem Stowarzyszenie Na Tak opiekujące się osobami z niepełnosprawnościami oraz Fundacja Pragmatiq, zaprosiły osadzonych do współpracy przy technicznej obsłudze XLPL EKIDEN TEAM BIULDING MARATHON.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej