Miasto: Poznań

Ulica: ul. Nowosolska 37

Kod pocztowy: 60-171

Email: oz_nowosolska@sw.gov.pl

Telefon: 61 86 74 020

Bieg Na TAK

15.05.2018
12 maja 2018 roku w nad poznańską Maltą odbył się VII Bieg Na TAK organizowany przez Stowarzyszenie Na TAK.

Spotkanie z Eugenią Kulas

15.05.2018
W Oddziale Zewnętrznym w Poznaniu gościła Eugenia Kulas, wdowa po Januszu Kulasie, bohaterze Poznańskiego Czerwca '56.

Konskurs Więziennej Twórczości Teatralnej: Podsumowanie

27.04.2018
"Chociaż bowiem, teatr dosłownie nie przekształci ani człowieka, ani kosmosu, to przecież umie jednoczyć ludzi wokół wielkich mitów, dążności, idei" Antonin Artaud

Aktualności

15 maja 2018 roku w Oddziale Zewnętrznym w Poznaniu odbyło się spotkanie dotyczące projekcji filmu „MAESTRO”.

Już dziś zaczyna się konkurs więziennych teatrów, z powodzeniem organizowany od pięciu lat przez poznański areszt.

Termomodernizacja

16.04.2018

Na terenie OZ Poznań realizowany jest projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Termomodernizacja budynków Oddziału Zewnętrznego Aresztu Śledczego w Poznaniu”.

"Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek" Cyprian Kamil Norwid

Osadzeni z OZ w Poznaniu i OZ w Rosnowie objęli społeczną opieką grób Olgierda Muśnickiego, pilota wojsk lotniczych II Rzeczypospolitej.

Zakończył się kurs zawodowy GLAZURNIK w ramach projektu pt. "Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności".

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej