Miasto: Potulice

Ulica: ul. Działkowa 6

Kod pocztowy: 89-120

Email: oz_potulice@sw.gov.pl

Telefon: (52) 587-43-62 / (52) 587-43-62

Aktualności

Mediacje w toku

24.10.2016

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Potulicach wzięli udział w Międzynarodowym Tygodniu Mediacji.

Dzięki staraniom funkcjonariuszy tutejszej jednostki osadzeni z  Odziału Zewnętrznego w Potulicach po raz kolejny w tym miesiącu zaangażowani zostali w akcję "Sprzątanie świata".

Sprzątanie świata

19.09.2016

Funkcjonariusze OZ Potulice w dniu 16.09.2016r. oraz 18.09.2016r po raz kolejny umożliwili skazanym uczestniczenie w ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie Świata”.

31 sierpnia 2016r funkcjonariusze służby więziennej umożliwili osadzonym wzięcie udziału w ogólnopolskiej akcji kartka dla powstańca.

Jak co roku skazani z Oddziału Zewnętrznego w Potulicach aktywnie włączyli się w przygotowanie procesji Bożego Ciała, która w ubiegły czwartek przeszła ulicami Potulic.

W dniu 03.04.2016 r. skazani z Oddziału Zewnętrznego w Potulicach uczestniczyli w Ogólnopolskich Uroczystościach Jubileuszu Miłosierdzia dla więźniów pod patronatem Ordynariusza Diecezji Bydgoskiej Bpa Jana Tyrawy.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej