Miasto: Popowo Parcele

Ulica: ul. Nadbużańska 39

Kod pocztowy: 07-203

Email: oz_popowo@sw.gov.pl

Telefon: (29) 742-17-36 / (22) 782-61-02

Msza Święta w intencji Ojczyzny

15.11.2016
W dniu 11 listopada 2016 roku skazani z Oddziału Zewnętrznego w Popowie, wzięli udział we Mszy św. w intencji Ojczyzny.

Skazani w Muzeum Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki

02.11.2016
W ramach zajęć kulturalno - oświatowych w Oddziale Zewnętrznym w Popowie odbyła się wycieczka skazanych do Muzeum Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki w Warszawie oraz  Kina na projekcję filmu historycznego pt. „Wołyń”.

Aktualności

W ramach ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie Świata” skazani uczestniczyli w zajęciach praktycznych związanych ze zbiórką odpadów i  sprzątaniem terenów zielonych.

Skazani z Oddziału Zewnętrznego w Popowie, uczestniczyli w koncercie muzyki patriotyczno - sakralnej.

Skazani z Oddziału Zewnętrznego w Popowie, wzięli udział w turnieju Piłki Nożnej organizowanym w ramach zajęć sportowych.

Skazani z Oddziału Zewnętrznego w Popowie, jak co roku z dużym zaangażowaniem wzięli udział w akcji pt. „Czyste lasy i ulice”.

W dniach od 5 do 8 kwietnia 2016 roku w Oddziale Zewnętrznym w Popowie była otwarta wystawa upamiętniająca działania hitlerowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz - Birkenau.

W ramach współpracy z Nadbużańskim Parkiem Krajobrazowym czterech skazanych z Oddziału Zewnętrznego w Popowie pomaga przy wiosennych pracach porządkowych terenie Nadleśnictwa Łochów.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej