Miasto: Popowo Parcele

Ulica: ul. Nadbużańska 39

Kod pocztowy: 07-203

Email: oz_popowo@sw.gov.pl

Telefon: (29) 742-17-36 / (22) 782-61-02

Światowy Dzień Ziemi

04.05.2017
Skazani z Oddziału Zewnętrznego w Popowie, jak co roku wzięli udział w Światowym Dniu Ziemi.

Aktualności

W dniu 13.04.2017 roku na zaproszenie administracji Oddziału Zewnętrznego w Popowie międzynarodowy sędzia piłkarski klasy UEFA ELITE Szymon Marciniak poprowadził zajęcia sportowe.

W ramach Kampanii edukacyjno – historycznej pn. „Ocalić od niepamięci” skazani z Oddziału Zewnętrznego w Popowie uczestniczyli w programie resocjalizacyjnym pt. ”Dzieci Warszawy – Wojtuś Zalewski ps. Orzeł Biały”.

W ramach Kampanii edukacyjno – historycznej pn. „Ocalić od niepamięci” administracja Oddziału Zewnętrznego w Popowie zorganizowała dla skazanych uczestniczących w programie resocjalizacyjnym lekcję historii na Cmentarzu Wolskim oraz Powązkowskim w Warszawie.

W dniu 11 listopada 2016 roku skazani z Oddziału Zewnętrznego w Popowie, wzięli udział we Mszy św. w intencji Ojczyzny.

W ramach zajęć kulturalno - oświatowych w Oddziale Zewnętrznym w Popowie odbyła się wycieczka skazanych do Muzeum Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki w Warszawie oraz  Kina na projekcję filmu historycznego pt. „Wołyń”.

W ramach ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie Świata” skazani uczestniczyli w zajęciach praktycznych związanych ze zbiórką odpadów i  sprzątaniem terenów zielonych.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej