Miasto: Pionki

Ulica: -

Kod pocztowy: 26-670

Email: zk_zytkowice@sw.gov.pl

Telefon: (48) 381 79 29, (48) 385-25-12

Szkolenie kursowe przuczające do zawodu glazurnika

18.10.2016
We wrześniu 2016r w Oddziale Zewnetrznym w Pionkach zostało przeprowadzone szkolenie kursowe przyuczające do zawodu glazurnika.

Aktualności

Dzięki staraniom Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej, Fundacji Sławek oraz Służby Więziennej, skazany z Oddziału Zewnętrznego w Pionkach, uczestniczył w pielgrzymowaniu na Jasną Górę sprawując opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Plastikowe nakrętki darem serca...

Osadzeni w Oddziale Zewnętrznym w Pionkach uczestniczyli w programie resocjalizacyjnym z zakresu profilaktyki uzależnień, który był prowadzony przy udziale specjalisty terapii uzależnień Anetty Stobieckiej - Donicz.

We współczesnych czasach, wszechobecnej telewizji i komputeryzacji, książka została odsunięta na dalszy plan.

W Oddziale Zewnętrznym w Pionkach realizowane jest kolejne szkolenia zawodowe dla skazanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój POWER 2014-2020

W dniu 14.05.2017 roku skazani odbywający karę w Oddziale Zewnętrznym w Pionkach mieli możliwość uczestniczyć w programie readaptacji społecznej: Ocalić od zapomnienia Auschwitz Birkenau, historia, lekcja obywatelska.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej