Miasto: Pionki

Ulica: -

Kod pocztowy: 26-670

Email: zk_zytkowice@sw.gov.pl

Telefon: (48) 381 79 29, (48) 385-25-12

Nauka zawodu rozwiązaniem na przyszłość

06.12.2017
W Oddziale Zewnętrznym w Pionkach w okresie od 17 października do końca listopada 2017 r. przeprowadzony został kurs zawodowy operatora wózków widłowych z wymianą butli LPG.

Motywator - innowacyjne oddziaływania penitencjarne

21.11.2017
W dniach 13-14 oraz 16-17 listopada 2017 roku na terenie Oddziału Zewnętrznego w Pionkach odbyło się szkolenie kadry penitencjarnej Zakładu Karnego w Żytkowicach dotyczące programu resocjalizacyjnego „Motywator”

… pielęgnujmy tradycje naszych przodków

07.11.2017
Tradycja jest fundamentalną wartością w życiu człowieka, warto jest ją pielęgnować, gdyż jest ona częścią nas...

Aktualności

Zatrzymać przemoc

06.12.2017

Osadzeni w Oddziale Zewnętrznym w Pionkach uczestniczyli w programie readaptacji społecznej z zakresu przeciwdziałania agresji i przemocy prowadzonym przy współudziale terapeuty Anetty Stobieckiej - Donicz.

Osadzeni Oddziału Zewnętrznego w Pionkach w dniach 16 - 31.10.2017 roku uczestniczą w programie readaptacji z zakresu mediacji. Dzięki czemu mogą pogłębiać wiedzę i zdobyć praktyczne wskazówki o alternatywnych formach rozwiązywania sporów.

16 października br. kolejni skazani z Oddziału Zewnętrznego w Pionkach, rozpoczną zatrudnienie na rzecz Przedsiębiorstwa Dawbud. Osadzeni będą wykonywali prace remontowo budowlane.

W dniach 12 - 25 września 2017 roku w Oddziale Zewnętrznym w Pionkach grupa 16 osadzonych uczestniczyła w oddziaływaniach z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu w ramach realizowanego programu readaptacji społecznej.

Praca jest jednym z podstawowych, najlepszych i najskuteczniejszych środków oddziaływań na osoby pozbawione wolności. Zakład Karny w Żytkowiach podejmuje szereg działań, których efektem jest umożliwienie zatrudnienia coraz większej liczbie więźniów.

W Oddziale Zewnętrznym w Pionkach obecnie realizowany jest kurs zawodowy w zawodzie technolog robót wykończeniowych w budownictwie w ramach projektu POWER „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 finansowanego ze środków Funduszy Europejskich. Realizacja kursu ma za zadanie przygotować skazanych...

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej