Miasto: Pionki

Ulica: -

Kod pocztowy: 26-670

Email: zk_zytkowice@sw.gov.pl

Telefon: (48) 381 79 29, (48) 385-25-12

Skazani spłacają alimenty i pozostałe zaległości finansowe

12.10.2017
16 października br. kolejni skazani z Oddziału Zewnętrznego w Pionkach, rozpoczną zatrudnienie na rzecz Przedsiębiorstwa Dawbud. Osadzeni będą wykonywali prace remontowo budowlane.

Szkolenie kursowe przuczające do zawodu glazurnika

18.10.2016
We wrześniu 2016r w Oddziale Zewnetrznym w Pionkach zostało przeprowadzone szkolenie kursowe przyuczające do zawodu glazurnika.

Aktualności

W dniach 12 - 25 września 2017 roku w Oddziale Zewnętrznym w Pionkach grupa 16 osadzonych uczestniczyła w oddziaływaniach z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu w ramach realizowanego programu readaptacji społecznej.

Praca jest jednym z podstawowych, najlepszych i najskuteczniejszych środków oddziaływań na osoby pozbawione wolności. Zakład Karny w Żytkowiach podejmuje szereg działań, których efektem jest umożliwienie zatrudnienia coraz większej liczbie więźniów.

W Oddziale Zewnętrznym w Pionkach obecnie realizowany jest kurs zawodowy w zawodzie technolog robót wykończeniowych w budownictwie w ramach projektu POWER „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 finansowanego ze środków Funduszy Europejskich. Realizacja kursu ma za zadanie przygotować skazanych...

Dzięki staraniom Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej, Fundacji Sławek oraz Służby Więziennej, skazany z Oddziału Zewnętrznego w Pionkach, uczestniczył w pielgrzymowaniu na Jasną Górę sprawując opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Plastikowe nakrętki darem serca...

Osadzeni w Oddziale Zewnętrznym w Pionkach uczestniczyli w programie resocjalizacyjnym z zakresu profilaktyki uzależnień, który był prowadzony przy udziale specjalisty terapii uzależnień Anetty Stobieckiej - Donicz.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej