Miasto: Pionki

Ulica: -

Kod pocztowy: 26-670

Email: zk_zytkowice@sw.gov.pl

Telefon: (48) 381 79 29, (48) 385-25-12

Szkolenie kursowe przuczające do zawodu glazurnika

18.10.2016
We wrześniu 2016r w Oddziale Zewnetrznym w Pionkach zostało przeprowadzone szkolenie kursowe przyuczające do zawodu glazurnika.

Aktualności

W Oddziale Zewnętrznym w Pionkach realizowane jest kolejne szkolenia zawodowe dla skazanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój POWER 2014-2020

W dniu 14.05.2017 roku skazani odbywający karę w Oddziale Zewnętrznym w Pionkach mieli możliwość uczestniczyć w programie readaptacji społecznej: Ocalić od zapomnienia Auschwitz Birkenau, historia, lekcja obywatelska.

W okresie od 27.04.2017 do 12.05.2017 roku osadzeni odbywający karę w Oddziale Zewnętrznym w Pionkach wzięli udział w zorganizowanym kursie zawodowym przyuczającym do zawodu Technologa Robót Wykończeniowych.

Wraz z przyjściem kalendarzowej wiosny, skazanych odbywających karę w Oddziale Zewnęrzym w Pionkach, zatrudnionych poza terenem jednostki czekają nowe zadania w związku z zatrudnieniem.

Na przełomie września i października 2016r. w Oddziale Zewnetrznym w Pionkach odbyły się zajęcia aktywizacji zawodowej "Klub Pracy".

W kwietniu 2016 roku skazani z Oddziału Zewnętrznego w Pionkach wzięli udział w zajęciach aktywizacji zawodowej w ramach programu readaptacji społecznej Klub Pracy.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej