Miasto: Pionki

Ulica: -

Kod pocztowy: 26-670

Email: zk_zytkowice@sw.gov.pl

Telefon: (48) 385-25-12

Aktualności

We wrześniu 2016r w Oddziale Zewnetrznym w Pionkach zostało przeprowadzone szkolenie kursowe przyuczające do zawodu glazurnika.

Na przełomie września i października 2016r. w Oddziale Zewnetrznym w Pionkach odbyły się zajęcia aktywizacji zawodowej "Klub Pracy".

W kwietniu 2016 roku skazani z Oddziału Zewnętrznego w Pionkach wzięli udział w zajęciach aktywizacji zawodowej w ramach programu readaptacji społecznej Klub Pracy.

W kwietniu 2016 roku w Oddziale Zewnętrznym w Pionkach zostało przeprowadzone szkolenie kursowe w zawodzie technologa robót wykończeniowych.

Świąteczne stroiki wykonane rękoma skazanych odbywających karę w Oddziale Zewnętrznym w Pionkach Zakładu Karnego w Żytkowicach w ramach zajęć kulturalno-oświatowych trafiły do instytucji na terenie miasta Pionki.

W dniu 09 marca 2016 roku w Oddziale Zewnętrznym w Pionkach dzięki uprzejmości pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Radomiu odbyło się szkolenie dla funkcjonariuszy na co dzień pracującymi z  osobami pozbawionymi wolności na temat zagrożeń związanych z środkami odurzającymi, zastępczymi tzw. Dopalaczami.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej