Miasto: Piława Dolna

Ulica: Błotnista

Kod pocztowy: 58-241

Email: as_dzierzoniow@sw.gov.pl

Telefon: 74 831 31 09

Plecionkarstwo ciekawą formą arteterapii

12.04.2017
Warsztaty plecionkarskie elementem programu readaptacji osadzonych realizowanego w jednostce pod nazwą „Żywa Wiklina”.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

03.03.2017
Działalność wielu organizacji pozarządowych z tzw. trzeciego sektora jest nieodłącznym elementem procesu społecznej readaptacji osób pozbawionych wolności. Współpraca polega głównie na wzajemnym wykorzystaniu potencjałów jednostek penitencjarnych oraz organizacji pożytku publicznego.

Aktualności

Biskup diecezji świdnickiej ks. prof. dr hab. Ignacy Dec w asyście ks. mgr Leszka Baranowskiego, Proboszcza parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Piławie Dolnej, odwiedzili naszą jednostkę.

Nasza jednostka pomaga w remoncie zabytkowej Sali Wiejskiej w Piławie Dolnej

Areszt Śledczy w Dzierżoniowie wspiera Stowarzyszenie Turystyczne Gmin Gór Sowich w organizacji 36 Biegu Gwarków, który odbędzie się w tym roku na Przełęczy Jugowskiej

Delegacja Aresztu Śledczego w Dzierżoniowie odwiedziła chore dzieci w Wierzbicach w gminie Kobierzyce

Uroczystość odbyła się w Sali Wiejskiej w Piławie Dolnej, 11 listopada 2016 roku. W obchodach uczestniczyli Wójt Gminy Dzierżoniów Marek Chmielewski, przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej, Służby Więziennej oraz organizacji społecznych z terenu Piławy Dolnej.

Przedstawiciele Fundacji Latebra z Gdańska oraz Stowarzyszenia Trybuni Historii z Nysy byli gośćmi podczas zajęć edukacji historycznej i patriotyzmu zorganizowanej w jednostce 11 listopada 2016 roku.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej