Miasto: Piława Dolna

Ulica: Błotnista

Kod pocztowy: 58-241

Email: as_dzierzoniow@sw.gov.pl

Telefon: 74 831 31 09

Wspieramy organizatorów 36 Biegu Gwarków

09.02.2017
Areszt Śledczy w Dzierżoniowie wspiera Stowarzyszenie Turystyczne Gmin Gór Sowich w organizacji 36 Biegu Gwarków, który odbędzie się w tym roku na Przełęczy Jugowskiej

Aktualności

Nasza jednostka pomaga w remoncie zabytkowej Sali Wiejskiej w Piławie Dolnej

Delegacja Aresztu Śledczego w Dzierżoniowie odwiedziła chore dzieci w Wierzbicach w gminie Kobierzyce

Uroczystość odbyła się w Sali Wiejskiej w Piławie Dolnej, 11 listopada 2016 roku. W obchodach uczestniczyli Wójt Gminy Dzierżoniów Marek Chmielewski, przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej, Służby Więziennej oraz organizacji społecznych z terenu Piławy Dolnej.

Przedstawiciele Fundacji Latebra z Gdańska oraz Stowarzyszenia Trybuni Historii z Nysy byli gośćmi podczas zajęć edukacji historycznej i patriotyzmu zorganizowanej w jednostce 11 listopada 2016 roku.

W okresie jesiennym Dyrektor jednostki kieruje większą liczbę osadzonych do prac związanych utrzymaniem skwerów, parków oraz terenów rekreacyjnych.

W jednostce realizowany jest program społecznej readaptacji osadzonych skierowany do osób odbywających karę pozbawienia wolności w związku ze stosowaniem przemocy wobec członków rodziny. Głównym założeniem programu jest zmiana zachowań i postaw osób stosujących przemoc.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej