Miasto: Opole

Ulica: ul. Partyzancka 72

Kod pocztowy: 45-853

Email: zk_opole@sw.gov.pl

Telefon: 77 474 20 64

Fax: 77 474 46 66

Szkolenie grup konwojowych okręgu opolskiego

22.09.2017
Od 18 do 21 września br. w Zakładzie karnym w Opolu przeprowadzona została kolejna edycja szkolenia przedmedycznego grup konwojowych jednostek penitencjarnych okręgu opolskiego.

Jesienne porządki

18.09.2017
W minioną sobotę, 16 września br., skazani odbywający karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Opolu, w ramach akcji "Sprzątanie Świata – Polska" zostali skierowani pod nadzorem wychowawcy, do prac porządkowych na terenie Opola.

Pomoc dla przedszkola nr 36 w Opolu

31.08.2017
Jednym z najistotniejszych celów działań podejmowanych przez Służbę Więzienną jest readaptacja osadzonych, czyli przywracanie i przystosowywanie ich do życia w społeczeństwie po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności.

Aktualności

Komunikat

03.10.2017

Informujemy, że na podstawie Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2017 r. zniesiono Zakład Karny w Opolu, w jego miejsce tworząc Oddział Zewnętrzny w Opolu, który od dnia 1 października 2017 r. administracyjnie podlega pod Areszt Śledczy w Opolu.

30 sierpnia 2017 roku Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński powołał na stanowisko pełniącego obowiązki Dyrektora Zakładu Karnego w Opolu mjr. Ryszarda Wójcickiego.

W Zakładzie Karnym w Opolu angażowanie skazanych do aktywności charytatywnej i wolontariackiej stanowi jedną z podstawowych form readaptacji.

21 lipca br. na terenie Zakładu Karnego w Opolu przeprowadzone zostało szkolenie przewodników i tresura psów specjalnych, wyszkolonych w zakresie wyszukiwania środków odurzających i substancji psychotropowych.

W dniach 19-22 czerwca br. na terenie Zakładu Karnego w Opolu przeprowadzone zostało szkolenie przedmedyczne grup konwojowych jednostek penitencjarnych okręgu opolskiego.

Co roku 14 czerwca na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Krwiodawcy. Wydarzenie to jest okazją do zwiększenia świadomości potrzeby zapewnienia pacjentom dostępu do bezpiecznej krwi i preparatów krwiopochodnych oraz podziękowania honorowym krwiodawcom za ratujący życie dar krwi.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej