Miasto: Opole

Ulica: ul. Partyzancka 72

Kod pocztowy: 45-853

Email: zk_opole@sw.gov.pl

Telefon: 77 474 20 64

Fax: 77 474 46 66

Uroczysta odprawa służbowa

15.11.2017
15 listopada br. odbyła się uroczysta odprawa funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w Opolu, Oddziału Zewnętrznego w Turawie i Oddziału Zewnętrznego w Opolu. W czasie uroczystości nadano wyższe stopnie służbowe oraz wręczono odznaki „Za zasługi w pracy penitencjarnej”.

Funkcjonariusze honorowo oddali krew

14.11.2017
Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Opolu oraz Oddziału Zewnętrznego w Turawie i Oddziału Zewnętrznego w Opolu dla uczczenia Święta Niepodległości przystąpili do udziału w ogólnopolskiej akcji honorowego oddawania krwi przez służby mundurowe pod hasłem "NASZA KREW -...

Nauka zawodu szansą na rynku pracy

10.11.2017
Kurs zawodowy „Ogrodnik" to cykl szkoleniowo-aktywizacyjny skierowany do grupy 10 osadzonych mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności w Oddziale Zewnętrznym w Opolu.

Aktualności

Umożliwiając zatrudnienie, Służba Więzienna stwarza skazanym warunki do zdobycia nowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Pracując w Oddziale Zewnętrznym w Opolu, nabywają doświadczenia zawodowego.

Rozwiązywanie sporów karnych, cywilnych, gospodarczych oraz rodzinnych poza sądami staje się coraz popularniejsze w państwach europejskich. Także i w naszym kraju idea mediacji zakorzenia się coraz mocniej.

Komunikat

03.10.2017

Informujemy, że na podstawie Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2017 r. zniesiono Zakład Karny w Opolu, w jego miejsce tworząc Oddział Zewnętrzny w Opolu, który od dnia 1 października 2017 r. administracyjnie podlega pod Areszt Śledczy w Opolu.

Od 18 do 21 września br. w Zakładzie karnym w Opolu przeprowadzona została kolejna edycja szkolenia przedmedycznego grup konwojowych jednostek penitencjarnych okręgu opolskiego.

Jesienne porządki

18.09.2017

W minioną sobotę, 16 września br., skazani odbywający karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Opolu, w ramach akcji "Sprzątanie Świata – Polska" zostali skierowani pod nadzorem wychowawcy, do prac porządkowych na terenie Opola.

Jednym z najistotniejszych celów działań podejmowanych przez Służbę Więzienną jest readaptacja osadzonych, czyli przywracanie i przystosowywanie ich do życia w społeczeństwie po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej