Miasto: Komańcza

Ulica: Moszczaniec 14

Kod pocztowy: 38-543

Email: oz_moszczaniec@sw.gov.pl

Telefon: 13 466 35 14

Fax: 13 466 35 14 w. 229

Zakład Karny w Łupkowie we współpracy z Komendą Miejską Policji w Krośnie wznowił akcję profilaktyczno – edukacyjną wśród lokalnej młodzieży.

11.10.2017
W dniu 10 października b.r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Krośnie została przeprowadzona akcja profilaktyczna na temat szkodliwości spożywania alkoholu i kierowania pojazdami pod jego wpływem

Akcja „ Sprzątanie świata” jako forma resocjalizacji

20.09.2017
W związku z obchodami w dniach 15-17 września br. akcji „Sprzątanie Świata” Zakład Karny w Łupkowie oraz Oddział Zewnętrzny w Moszczańcu kontynuował prowadzone do tej pory działania na rzecz ochrony środowiska.

Dzień Bezpiecznego Kierowcy

24.07.2017
W związku z obchodzonym 25 lipca Dniem Bezpiecznego Kierowcy w Oddziale Zewnętrznym w Moszczańcu po raz kolejny odbyło się spotkanie z panem Jerzym Niepokojem, Przedstawicielem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krośnie.

Aktualności

Grupa AA „Opoka”działająca przy Oddziale Zewnętrznym w Moszczańcu, Zakładu Karnego w Łupkowie obchodziła uroczystą, siedemnastą rocznicę swojej działalności.

W dniu 02.09.2017 r., Oddział Zewnętrzny w Moszczańcu gościł przedstawicielki Gminnego Ośrodka Kultury w Jaśliskach Alicję Majdosz i Magdalenę Gajewską, które wraz kadrą penitencjarną i osadzonymi zrealizowały akcję Narodowego Czytania „Wesela”

W dniach 28.06-05.07.2017 r. w Zakładzie Karnym w Łupkowie już po raz trzeci realizowany był projekt Auschwitz - Historia - Edukacja Obywatelska.

Kadra oddziału terapeutycznego i działu penitencjarnego Zakładu Karnego w Łupkowie, przy pomocy okolicznych mieszkańców oraz wsparciu Urzędu Gminy w Jaśliskach zorganizowała na terenie lokalnej świetlicy integracyjny piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka.

W malowniczym krajobrazie Beskidu Niskiego została zorganizowana już III edycja Biegu Trzeźwości.

W efekcie wdrożonego Programu „Praca dla więźniów” sukcesywnie wzrasta poziom zatrudnienia wśród osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w systemie terapeutycznym.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej