Miasto: Kolno

Ulica: Oddział Zewnętrzny w Kikitach

Kod pocztowy: 11-311

Email: zk_barczewo@sw.gov.pl

Telefon: 89 532 87 10

Fax: 89 532 87 10

Z myślą o przyszłości

24.10.2017
Kolejna szansa na podniesienie kwalifikacji zawodowych dla skazanych.

Nowi partnerzy w działaniach resocjalizacyjnych

05.04.2017
Nowy etap współpracy z instytucjami, które włączyły się w oddziaływania resocjalizacyjne wobec skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w  Oddziale Zewnętrznym w Kikitach.

Podaj dalej... drugie życie odpadów

30.09.2016
,,Podaj dalej... drugie życie odpadów” - pod tym hasłem przebiegała 23 edycja akcji Sprzątanie świata – Polska, w którą tradycyjnie włączyli się osadzeni Oddziału Zewnętrznego w Kikitach.

Aktualności

Był PO WER!

12.12.2017

Kolejne umiejętności zdobyte przez skazanych w Oddziale Zewnętrznym w Kikitach.

W ramach obchodów uroczystości Wszystkich Świętych, skazani z Oddziału Zewnętrznego w Kikitach sprzątali cmentarz wojenny położony na północ od wsi Zerbuń.

Trzeci listopada br. był dla 60 funkcjonariuszy okręgu olsztyńskiego dniem wielkich emocji, nadziei i wyjątkowej mobilizacji.

W dniu 21 października 2017 r. prawie 30 osób świętowało 24 rocznicę abstynencji Czesława, pełniącego służbę łącznika w Oddziale Zewnętrznym w Kikitach.

W dniu 28 września 2017 roku w Oddziale Zewnętrznym w Kikitach odbyło się szkolenie dla funkcjonariuszy i pracowników oddziału z zakresu udzielania pierwszej pomocy przed medycznej.

„Nie ma śmieci - są surowce" – pod takim hasłem przebiegała tegoroczna akcja Sprzątanie Świata – Polska, w którą tradycyjnie włączyli się skazani z Oddziału Zewnętrznego w Kikitach.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej