Miasto: Kolno

Ulica: Oddział Zewnętrzny w Kikitach

Kod pocztowy: 11-311

Email: zk_barczewo@sw.gov.pl

Telefon: 89 532 87 10

Fax: 89 532 87 10

Nasze święto - wspólne świętowanie

15.02.2018
Dnia 13 lutego 2018 roku Oddział Zewnętrzny w Kikitach w swojej historii po raz pierwszy był miejscem podniosłych, uroczystych i jakże miłych dla funkcjonariuszy Służby Więziennej wydarzeń.

Z myślą o przyszłości

24.10.2017
Kolejna szansa na podniesienie kwalifikacji zawodowych dla skazanych.

Nowi partnerzy w działaniach resocjalizacyjnych

05.04.2017
Nowy etap współpracy z instytucjami, które włączyły się w oddziaływania resocjalizacyjne wobec skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w  Oddziale Zewnętrznym w Kikitach.

Aktualności

W dniu 21 marca 2018 r. skazani z  Oddziału Zewnętrznego w Kikitach i Zakładu Karnego w Barczewie uczestniczyli w koncercie „Patriotyzm na rockowo” w wykonaniu Wojciecha Kubiaka.

Dzień 15 marca 2018 roku w Oddziale Zewnętrznym w Kikitach upłynął na realizacji dwóch szkoleń wewnątrz działowych.

W dniu 14 lutego br. roku doszło do podpisania kolejnego porozumienia o współpracy pomiędzy Zakładem Karnym w Barczewie , a Urzędem Pracy Powiatu Olsztyńskiego Filia w Biskupcu.

W Oddziale Zewnętrznym w Kikitach skazani w 2017 r. uzyskali nowe umiejętności poprzez organizowane kursy w ramach projektu POWER.

Nowe umowy z partnerami samorządowymi.

W dniu 09.12.2017 r. w świetlicy głównej Oddziału Zewnętrznego w Kikitach odbył się ostatni w tym roku mityng spikerski Anonimowych Alkoholików.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej