Miasto: Kolno

Ulica: Oddział Zewnętrzny w Kikitach

Kod pocztowy: 11-311

Email: zk_barczewo@sw.gov.pl

Telefon: 89 532 87 10

Fax: 89 532 87 10

Nowi partnerzy w działaniach resocjalizacyjnych

05.04.2017
Nowy etap współpracy z instytucjami, które włączyły się w oddziaływania resocjalizacyjne wobec skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w  Oddziale Zewnętrznym w Kikitach.

Podaj dalej... drugie życie odpadów

30.09.2016
,,Podaj dalej... drugie życie odpadów” - pod tym hasłem przebiegała 23 edycja akcji Sprzątanie świata – Polska, w którą tradycyjnie włączyli się osadzeni Oddziału Zewnętrznego w Kikitach.

Aktualności

W dniu 28 września 2017 roku w Oddziale Zewnętrznym w Kikitach odbyło się szkolenie dla funkcjonariuszy i pracowników oddziału z zakresu udzielania pierwszej pomocy przed medycznej.

„Nie ma śmieci - są surowce" – pod takim hasłem przebiegała tegoroczna akcja Sprzątanie Świata – Polska, w którą tradycyjnie włączyli się skazani z Oddziału Zewnętrznego w Kikitach.

W dniu 29.08.2017 r. na terenie Oddziału Zewnętrznego w Kikitach odbyło się spotkanie osadzonych z pastorem Piotrem Mendrochem.

Tegoroczne wojewódzkie obchody Święta Policji dla garnizonu warmińsko-mazurskiego odbyły się 29 lipca w Biskupcu.

W dniach 19 i 21 lipca br. Dyrektor Zakładu Karnego w Barczewie ppłk Marek Kulwicki złożył podpisy na dwóch umowach o odpłatne zatrudnienie skazanych odbywających karę w Oddziale Zewnętrznym w  Kikitach.

W dniach 12.06 – 03.07 br. na terenie Oddziału Zewnętrznego w Kikitach realizowana była edycja szkolenia zawodowego dla skazanych.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej