Miasto: Kolno

Ulica: Oddział Zewnętrzny w Kikitach

Kod pocztowy: 11-311

Telefon: (89) 532-87-10 / Fax (89) 532-87-10

Nowi partnerzy w działaniach resocjalizacyjnych

05.04.2017
Nowy etap współpracy z instytucjami, które włączyły się w oddziaływania resocjalizacyjne wobec skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w  Oddziale Zewnętrznym w Kikitach.

Podaj dalej... drugie życie odpadów

30.09.2016
,,Podaj dalej... drugie życie odpadów” - pod tym hasłem przebiegała 23 edycja akcji Sprzątanie świata – Polska, w którą tradycyjnie włączyli się osadzeni Oddziału Zewnętrznego w Kikitach.

Aktualności

Współpraca Służby Więziennej z samorządem lokalnym.

W dniu 11 marca 2017 roku drużyna piłkarska Oddziału Zewnętrznego w Kikitach uczestniczyła w Mini Turnieju Piłki Nożnej z okazji Dnia Mężczyzny.

W OZ Kikity odbyło się szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, w ramach realizacji programu readaptacyjnego prowadzonego przez psychologa oraz wychowawcę oddziału, kierowanego w szczególności do osadzonych młodocianych.

W dniu 28.10.2016 r., w ramach przygotowań do obchodów uroczystości Wszystkich Świętych, sześciu skazanych z Oddziału Zewnętrzengo w Kikitach sprzątało cmentarz wojenny położony na północ od wsi Zerbuń. Sprzątanie cmentarza wojennego w Zerbuniu było wspólną inicjatywą Nadleśnictwa Wipsowo i Oddziału Zewnętrznego w Kikitach.

Pięciu skazanych z Oddziału Zewnętrznego w Kikitach uczestniczyło w spotkaniu ze sportowcami z naszego regionu, którzy reprezentowali Polskę na Igrzyskach Olimpijskich w Rio do Janeiro w 2016 r.

Na terenie Oddziału Zewnętrznego w Kikitach odbyło się szkolenie zawodowe dla skazanych odbywających karę pozbawienia wolności.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej