Miasto: Kolno

Ulica: Oddział Zewnętrzny w Kikitach

Kod pocztowy: 11-311

Email: zk_barczewo@sw.gov.pl

Telefon: 89 532 87 10

Fax: 89 532 87 10

Nowi partnerzy w działaniach resocjalizacyjnych

05.04.2017
Nowy etap współpracy z instytucjami, które włączyły się w oddziaływania resocjalizacyjne wobec skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w  Oddziale Zewnętrznym w Kikitach.

Podaj dalej... drugie życie odpadów

30.09.2016
,,Podaj dalej... drugie życie odpadów” - pod tym hasłem przebiegała 23 edycja akcji Sprzątanie świata – Polska, w którą tradycyjnie włączyli się osadzeni Oddziału Zewnętrznego w Kikitach.

Aktualności

Tegoroczne wojewódzkie obchody Święta Policji dla garnizonu warmińsko-mazurskiego odbyły się 29 lipca w Biskupcu.

W dniach 19 i 21 lipca br. Dyrektor Zakładu Karnego w Barczewie ppłk Marek Kulwicki złożył podpisy na dwóch umowach o odpłatne zatrudnienie skazanych odbywających karę w Oddziale Zewnętrznym w  Kikitach.

W dniach 12.06 – 03.07 br. na terenie Oddziału Zewnętrznego w Kikitach realizowana była edycja szkolenia zawodowego dla skazanych.

W dniu 10 czerwca 2017 r., z okazji ponad trzyletniej współpracy Oddziału Zewnętrznego w Kikitach ze wspólnotą AA, odbył się wyjątkowy mityng otwarty.

W sportowym duchu

02.06.2017

W dniu 30.05.2017 r. na boisku sportowym Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego skazani z Oddziału Zewnętrznego w Kikitach uczestniczyli w III Turnieju o Puchar Równości Społecznej.

Rowerem w historię

31.05.2017

Edukacja historyczna osadzonych w Oddziale Zewnętrznym w Kikitach.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej