Miasto: Kalisz

Ulica: ul. 29 Pułku Piechoty

Kod pocztowy: 62-800

Email: oz_kalisz@sw.gov.pl

Telefon: 62 76 62 551

Fax: 62 59 52 102

Wspomaganie powrotu osadzonych na rynek pracy

01.03.2018
Areszt Śledczy w Ostrowie Wielkopolskim kontynuuje działania prowadzone w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Wizyta duszpasterska w Oddziale Zewnętrznym

15.02.2018
Była to pierwsza kolęda w historii Oddziału Zewnętrznego w Kaliszu Aresztu Śledczego w Ostrowie Wielkopolskim

Hipokrates Roku dla pielęgniarki Aresztu Śledczego

31.12.2017
Mł. chor. Lidia Raczyk zajęła III miejsce w plebiscycie „Głosu Wielkopolskiego” w kategorii pielęgniarka/położna roku w Kaliszu i powiecie kaliskim

Aktualności

Noc konfesjonałów

27.12.2017

„Nie bój się, wierz tylko” - pod tym hasłem odbywała się tegoroczna Noc Konfesjonałów, w której udział wziął także Oddział Zewnętrzny w Kaliszu Aresztu Śledczego w Ostrowie Wielkopolskim

W dniu 23.12.2017 r. siedzibie Caritas Diecezji Kaliskiej odbyła się wigilia dla ponad 350 podopiecznych Kaliskiego Domu Opieki Caritas, w której uczestniczył także Zastępca Dyrektora Aresztu Śledczego w Ostrowie Wlkp, mjr Remigiusz Męcel

Oddział Zewnętrzny w Kaliszu Aresztu Śledczego w Ostrowie Wielkopolskim zajął 3. miejsce w XIII Ogólnopolskim Przeglądzie na Audycję Radiowęzłową „Historia Żywa-Moja Mała Ojczyzna- Moja Rodzina-Ja”

Oddział Zewnętrzny w Kaliszu Aresztu Śledczego w Ostrowie Wielkopolskim odwiedzili studenci Wydziału Pedagogiczno – Artystycznego w Kaliszu Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu

11 dzieci osadzonych oraz ich bliscy wzięli udział w spotkaniu rodzinnym ze skazanymi na terenie Oddziału Zewnętrznego w Kaliszu Aresztu Śledczego w Ostrowie Wielkopolskim

Z okazji Święta Niepodległości funkcjonariuszom ostrowskiego aresztu wręczone zostały akty nominacyjne, wyróżnienia i odznaczenia resortowe: „Za zasługi w pracy penitencjarnej”

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej