Miasto: Grodzisk Mazowiecki

Ulica: ul. 1 Maja 27

Kod pocztowy: 05-825

Email: oz_grodzisk@sw.gov.pl

Telefon: (22) 755-50-11

Fax: (22) 755-52-66

Wielkanoc w OZ- ecie

18.04.2017
Wielkanoc to najważniejsze święto chrześcijańskie upamiętniające misterium paschalne Jezusa Chrystusa. Święto to przybrało formę trzydniowego obchodu tzw. triduum paschalnego, poprzedzonego czterdziestodniowym okresem przygotowania i kontynuowane przez kolejnych pięćdziesiąt dni aż...

W hołdzie Żołnierzom Wyklętym

07.03.2017
W wyniku podejmowanych przez administrację grodziskiego OZ-tu oddziaływań grupa osadzonych wzięła udział w obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Aktualności

Dzień Ziemi

26.04.2017

Dzień Ziemi to coroczna akcja, której celem jest promowania postaw ekologicznych. Idea jej obchodów wykorzystywana jest również do promowania postaw prospołecznych wśród więźniów.

Lekcja historii

24.11.2016

W Oddziale Zewnętrznym w Grodzisku Mazowieckim odbyło się spotkanie z przedstawicielem Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim Panem Łukaszem Nowackim, żywą lokalną „encyklopedią historyczną”.

W miniony weekend osadzeni z grodziskiego Oz-tu wzięli udział w II Miejskim Przystanku PaT w Podkowie Leśnej. PaT to skrót od nazwy programu „Profilaktyka a Ty” i porusza zagadnienia profilaktyki uzależnień m. in. mody na życie bez uzależnień, profilaktyki rówieśniczej, dobrych wiadomości, a nie protestów, zaproszeń, a nie wykluczeń, destygmatyzacji młodzieży wykluczonej lub środowiskowo marginalizowanej. Są to zagadnienia, które w pośredni...

11 listopada dziesięciu osadzonych z grodziskiego Oz-tu wzięło udział w historycznej grze miejskiej „Grodzisk Niepodległy”. Gra ta odbywała się na ścieżce edukacyjnej „Szlakiem Miejsc Pamięci”.

Osadzeni z Oddziału Zewnętrznego w Grodzisku Mazowieckim udali się na uroczyste obchody 98. rocznicy odzyskania niepodległości. Oficjalne uroczystości rozpoczęły się pod Pomnikiem Wolności i połączone były z inauguracją ścieżki edukacyjnej: „Szlakiem Miejsc Pamięci. Walka i konspiracja. Mieszkańcy Grodziska Mazowieckiego w czasie II wojny światowej”.

Grupa osadzonych z grodziskiego OZ- tu miała możliwość uczestniczyć w Kampanii organizowanej przez Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim „Autobus Energetyczny”.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej