Miasto: Grodzisk Mazowiecki

Ulica: ul. 1 Maja 27

Kod pocztowy: 05-825

Email: oz_grodzisk@sw.gov.pl

Telefon: (22) 755-50-11

Fax: (22) 755-52-66

Kucharz zza więziennych krat

19.06.2017
Dwunastu osadzonych z Oddziału Zewnętrznego w Grodzisku Mazowieckim zdobyło kwalifikacje uprawniające do pracy w zawodzie kucharza.

Resocjalizacja przez pracę

24.05.2017
Praca stanowi najważniejsze narzędzie służące resocjalizacji osób pozbawionych wolności. Korzyści płynące z zatrudniania skazanych przemawiają za rozwijaniem tej metody resocjalizacji. Z tego powodu Służba Więzienna z pełnym zaangażowaniem realizuje rządowy program „Praca dla więźniów”,...

Aktualności

Informujemy, że w dniu 1 czerwca br. wchodzi w życie Ustawa z dnia 23 marca 2017 roku o zmianie ustawy o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności (Dz. U. poz. 924). Zmiany zakładają między innymi wzrost przysługującego przedsiębiorcom ryczałtu z tytułu zwiększonych kosztów zatrudnienia osób pozbawionych wolności.

Dzień Ziemi

26.04.2017

Dzień Ziemi to coroczna akcja, której celem jest promowania postaw ekologicznych. Idea jej obchodów wykorzystywana jest również do promowania postaw prospołecznych wśród więźniów.

Wielkanoc to najważniejsze święto chrześcijańskie upamiętniające misterium paschalne Jezusa Chrystusa. Święto to przybrało formę trzydniowego obchodu tzw. triduum paschalnego, poprzedzonego czterdziestodniowym okresem przygotowania i kontynuowane przez kolejnych pięćdziesiąt dni aż do Zesłania Ducha Świętego. Ten ważny czas w życiu wierzących celebrowany jest również w sposób szczególny w więzieniu.

W wyniku podejmowanych przez administrację grodziskiego OZ-tu oddziaływań grupa osadzonych wzięła udział w obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Lekcja historii

24.11.2016

W Oddziale Zewnętrznym w Grodzisku Mazowieckim odbyło się spotkanie z przedstawicielem Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim Panem Łukaszem Nowackim, żywą lokalną „encyklopedią historyczną”.

W miniony weekend osadzeni z grodziskiego Oz-tu wzięli udział w II Miejskim Przystanku PaT w Podkowie Leśnej. PaT to skrót od nazwy programu „Profilaktyka a Ty” i porusza zagadnienia profilaktyki uzależnień m. in. mody na życie bez uzależnień, profilaktyki rówieśniczej, dobrych wiadomości, a nie protestów, zaproszeń, a nie wykluczeń, destygmatyzacji młodzieży wykluczonej lub środowiskowo marginalizowanej. Są to zagadnienia, które w pośredni...

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej