Miasto: Grodzisk Mazowiecki

Ulica: ul. 1 Maja 27

Kod pocztowy: 05-825

Email: oz_grodzisk@sw.gov.pl

Telefon: (22) 755-50-11

Fax: (22) 755-52-66

Trzeźwienie za więziennym murem

25.08.2017
W warunkach izolacji penitencjarnej wielu osadzonych boryka się z problem uzależnienia, zarówno od alkoholu, jak i od środków odurzających, czy substancji psychotropowych. Podczas odbywania kary pozbawienia wolności Służba Więzienna stwarza możliwość skazanym uzależnionym odbycia...

Olimpijczyk w OZ-ecie

27.07.2017
Administracja Służby Więziennej dokłada starań, aby w oddziaływaniach na skazanych wykorzystywać twórcze metody resocjalizacji. Jedną z nich jest zachęcanie skazanych do zespołowej aktywności sportowej. W Oddziale Zewnętrznym w Grodzisku Mazowieckim w ramach porozumienia...

Technolog z więzienia

12.07.2017
W Oddziale Zewnętrznym w Grodzisku Mazowieckim zakończył się, kolejny w tym roku, kurs podnoszący kwalifikacje zawodowe osób pozbawionych wolności. Tym razem dwunastu osadzonych uzyskało kwalifikacje w zawodzie technologa robót wykończeniowych w budownictwie.

Aktualności

Dwunastu osadzonych z Oddziału Zewnętrznego w Grodzisku Mazowieckim zdobyło kwalifikacje uprawniające do pracy w zawodzie kucharza.

Informujemy, że w dniu 1 czerwca br. wchodzi w życie Ustawa z dnia 23 marca 2017 roku o zmianie ustawy o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności (Dz. U. poz. 924). Zmiany zakładają między innymi wzrost przysługującego przedsiębiorcom ryczałtu z tytułu zwiększonych kosztów zatrudnienia osób pozbawionych wolności.

Praca stanowi najważniejsze narzędzie służące resocjalizacji osób pozbawionych wolności. Korzyści płynące z zatrudniania skazanych przemawiają za rozwijaniem tej metody resocjalizacji. Z tego powodu Służba Więzienna z pełnym zaangażowaniem realizuje rządowy program „Praca dla więźniów”, który przekłada się na systematyczny wzrost liczby zatrudnionych osadzonych.

Dzień Ziemi

26.04.2017

Dzień Ziemi to coroczna akcja, której celem jest promowania postaw ekologicznych. Idea jej obchodów wykorzystywana jest również do promowania postaw prospołecznych wśród więźniów.

Wielkanoc to najważniejsze święto chrześcijańskie upamiętniające misterium paschalne Jezusa Chrystusa. Święto to przybrało formę trzydniowego obchodu tzw. triduum paschalnego, poprzedzonego czterdziestodniowym okresem przygotowania i kontynuowane przez kolejnych pięćdziesiąt dni aż do Zesłania Ducha Świętego. Ten ważny czas w życiu wierzących celebrowany jest również w sposób szczególny w więzieniu.

W wyniku podejmowanych przez administrację grodziskiego OZ-tu oddziaływań grupa osadzonych wzięła udział w obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej