Miasto: Grodzisk Mazowiecki

Ulica: ul. 1 Maja 27

Kod pocztowy: 05-825

Email: oz_grodzisk@sw.gov.pl

Telefon: (22) 755-50-11

Fax: (22) 755-52-66

„E-MOCNI” ciąg dalszy...

03.12.2017
Jesienią tego roku w grodziskim OZ-ecie zapoczątkowany został w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa projekt „E -MOCNI: cyfrowe umiejętności, realne korzyści”. Przyszedł czas na jego kontynuację...

SW na rzecz zdobywania kwalifikacji zawodowych przez skazanych

03.12.2017
Za zdobywaniem przez skazanych kwalifikacji zawodowych w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności przemawia wiele argumentów. Jednym z nich może być również to, że zdobycie uprawnień do pracy w określonym zawodzie zwiększa szanse na ich legalne zatrudnienia po...

Mikołajki

03.12.2017
W związku ze zbliżającymi się mikołajkami skazani odbywający karę pozbawienia wolności w Oddziale Zewnętrznym w Grodzisku Mazowieckim, w pierwszą sobotę grudnia, mieli okazję spotkać się z członkami swoich rodzin.

Aktualności

W Oddziale Zewnętrznym w Grodzisku Mazowieckim zakończył się kolejny kurs podnoszący kwalifikacje zawodowe osób pozbawionych wolności. Tym razem grupa skazanych uzyskała kwalifikacje w zawodzie technologa robót wykończeniowych.

43 osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w Oddziale Zewnętrznym w Grodzisku Mazowieckim wzięło udział w szkoleniach, których celem było kształtowanie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy z wykorzystaniem internetu, w tym e-usług publicznych.

W warunkach izolacji penitencjarnej wielu osadzonych boryka się z problem uzależnienia, zarówno od alkoholu, jak i od środków odurzających, czy substancji psychotropowych. Podczas odbywania kary pozbawienia wolności Służba Więzienna stwarza możliwość skazanym uzależnionym odbycia profesjonalnej terapii. Jednak sama terapia nie zawsze okazuje się wystarczająca, ważna jest motywacja do kontynuowania procesu trzeźwienia. W tym celu grodziski OZ-et od wielu lat współpracuje...

Administracja Służby Więziennej dokłada starań, aby w oddziaływaniach na skazanych wykorzystywać twórcze metody resocjalizacji. Jedną z nich jest zachęcanie skazanych do zespołowej aktywności sportowej. W Oddziale Zewnętrznym w Grodzisku Mazowieckim w ramach porozumienia z Gimnazjum Nr 3 skazani raz w tygodniu mają możliwość, pod opieką wychowawcy, korzystać z boiska usytuowanego w plenerze oraz sali gimnastycznej. Na terenie oz-etu działa Koło...

W Oddziale Zewnętrznym w Grodzisku Mazowieckim zakończył się, kolejny w tym roku, kurs podnoszący kwalifikacje zawodowe osób pozbawionych wolności. Tym razem dwunastu osadzonych uzyskało kwalifikacje w zawodzie technologa robót wykończeniowych w budownictwie.

Dwunastu osadzonych z Oddziału Zewnętrznego w Grodzisku Mazowieckim zdobyło kwalifikacje uprawniające do pracy w zawodzie kucharza.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej