Miasto: Grodzisk Mazowiecki

Ulica: ul. 1 Maja 27

Kod pocztowy: 05-825

Email: oz_grodzisk@sw.gov.pl

Telefon: (22) 755-50-11

Fax: (22) 755-52-66

INFORMACJA

26.01.2018
Informujemy, że zgodnie z decyzją Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, w okresie od 1 stycznia do 1 lipca 2018 roku, pojemność Oddziału Zewnętrznego w Grodzisku Mazowieckim została ustalona na poziomie 0 miejsc zakwaterowania.

Aktualności

Jesienią tego roku w grodziskim OZ-ecie zapoczątkowany został w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa projekt „E -MOCNI: cyfrowe umiejętności, realne korzyści”. Przyszedł czas na jego kontynuację...

Za zdobywaniem przez skazanych kwalifikacji zawodowych w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności przemawia wiele argumentów. Jednym z nich może być również to, że zdobycie uprawnień do pracy w określonym zawodzie zwiększa szanse na ich legalne zatrudnienia po zakończeniu odbywania kary, a co za tym idzie być może większe szanse na życie w zgodzie z prawem. Do innych należy fakt, że jest to sposób na zagospodarowanie czasu...

Mikołajki

03.12.2017

W związku ze zbliżającymi się mikołajkami skazani odbywający karę pozbawienia wolności w Oddziale Zewnętrznym w Grodzisku Mazowieckim, w pierwszą sobotę grudnia, mieli okazję spotkać się z członkami swoich rodzin.

W Oddziale Zewnętrznym w Grodzisku Mazowieckim zakończył się kolejny kurs podnoszący kwalifikacje zawodowe osób pozbawionych wolności. Tym razem grupa skazanych uzyskała kwalifikacje w zawodzie technologa robót wykończeniowych.

43 osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w Oddziale Zewnętrznym w Grodzisku Mazowieckim wzięło udział w szkoleniach, których celem było kształtowanie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy z wykorzystaniem internetu, w tym e-usług publicznych.

W warunkach izolacji penitencjarnej wielu osadzonych boryka się z problem uzależnienia, zarówno od alkoholu, jak i od środków odurzających, czy substancji psychotropowych. Podczas odbywania kary pozbawienia wolności Służba Więzienna stwarza możliwość skazanym uzależnionym odbycia profesjonalnej terapii. Jednak sama terapia nie zawsze okazuje się wystarczająca, ważna jest motywacja do kontynuowania procesu trzeźwienia. W tym celu grodziski OZ-et od wielu lat współpracuje...

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej