Miasto: Grodków

Ulica: ul. Sienkiewicza 23

Kod pocztowy: 49-200

Email: zk_grodkow@sw.gov.pl

Telefon: 77 415 52 21

Fax: 77 415 57 77

Służba w dziale ochrony (video)

31.07.2017
W Oddziale Zewnętrznym w Grodkowie służbę pełnią funkcjonariusze etatowo zatrudnieni w Zakładzie Karnym w Brzegu . Dział ochrony liczy 24 funkcjonariuszy, którzy pełnią służbę na rożnych stanowiskach, począwszy od zastępcy dowódcy zmiany, oddziałowych, starszych oddziałowych,...

Odpowiedzialna i trudna służba za więziennym murem

30.06.2017
Za datę powstania Służby Więziennej przyjmuje się dzień 8 lutego 1919 roku, kiedy to Naczelnik Państwa, Marszałek Józef Piłsudski ogłosił dekret "W sprawie tymczasowych przepisów więziennych". Ten dokument oficjalnie rozpoczął organizację polskiego więziennictwa, które dziś liczy 98 lat.

Rewitalizacja miasta

28.06.2017
Skazani z Oddziału Zewnętrznego w Grodkowie skierowani przez kadrę więzienną wykonywali prace rewitalizacyjne na rzecz miasta.

Aktualności

Oddział Zewnętrzny w Grodkowie w ramach współpracy z Ośrodkiem Kultury i Rekreacji w Grodkowie w czerwcu br. skierował skazanych do prac związanych z utrzymaniem czystości na miejscowych obiektach sportowych.

Oddział Zewnętrzny w Grodkowie współpracuje ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Grodkowie. W chwili obecnej w ramach tej współpracy na terenie placówki zatrudniony jest nieodpłatnie jeden z osadzonych.

W Oddziale Zewnętrznym w Grodkowie na rzecz Miasta i Gminy Grodków obecnie jest zatrudnionych nieodpłatnie 4 osadzonych. Skazani w ramach tej współpracy wykonują prace porządkowe na rzecz lokalnej społeczności.

25 kwietnia br. w ramach działań ekologicznych osadzeni z Oddziału Zewnętrznego w Grodkowie uczestniczyli w porządkowaniu terenu przyległego do miejscowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W Oddziale Zewnętrznym w Grodkowie na rzecz kontrahenta pracuje odpłatnie obecnie 20 skazanych. W najbliższym czasie planowane jest zwiększenie zatrudnienia o kolejnych 10 osób, a praca ma się odbywać w systemie zmianowym.

11 kwietnia br. kadra więzienna Oddziału Zewnętrznego w Grodkowie przed zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi skierowała skazanych do prac porządkowych na cmentarzu parafialnym przy Parafii Św. Michała Archanioła w Grodkowie.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej