Miasto: Grodków

Ulica: ul. Sienkiewicza 23

Kod pocztowy: 49-200

Email: zk_grodkow@sw.gov.pl

Telefon: 77 415 52 21

Fax: 77 415 57 77

Dbanie o środowisko

20.09.2017
19 września br. skierowani przez kadrę więzienna osadzeni z Oddziału Zewnętrznego w Grodkowie w ramach akcji „Sprzątania Świata – Polska” porządkowali teren wokół zakładu karnego.

Oddali hołd pomordowanym

11.09.2017
9 września br. o godzinie 12:00 na terenie byłego niemieckiego lotniska pod Starym Grodkowem w 71 rocznicę odbyły się uroczystości upamiętniające ofiary mordu dokonanego na żołnierzach NSZ VII Okręgu Śląskiego pod dowództwem kpt. Henryka Flame ps. "Bartek". Służbę Więzienną...

Prace przy mogile Żołnierzy Wyklętych

11.09.2017
Funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego w Grodkowie skierowali skazanych do prac porządkowych przy masowej mogile Żołnierzy Wyklętych pod Starym Grodkowem. To część edukacji historycznej osadzonych połączonej z pracą w ramach działalności koła "Nasza Ojczyzna".

Aktualności

22 sierpnia br. w Zakładzie Karnym w Brzegu odbyło się szkolenie z udziałem funkcjonariuszy Oddziału Zewnętrznego w Grodkowie z zakresu udzielania pieszej pomocy. Okazją do warsztatów był przypadający 9 września Światowy Dzień Pierwszej Pomocy.

W Oddziale Zewnętrznym w Grodkowie służbę pełnią funkcjonariusze etatowo zatrudnieni w Zakładzie Karnym w Brzegu . Dział ochrony liczy 24 funkcjonariuszy, którzy pełnią służbę na rożnych stanowiskach, począwszy od zastępcy dowódcy zmiany, oddziałowych, starszych oddziałowych, a skończywszy na strażnikach i starszych strażnikach.

Za datę powstania Służby Więziennej przyjmuje się dzień 8 lutego 1919 roku, kiedy to Naczelnik Państwa, Marszałek Józef Piłsudski ogłosił dekret "W sprawie tymczasowych przepisów więziennych". Ten dokument oficjalnie rozpoczął organizację polskiego więziennictwa, które dziś liczy 98 lat.

Skazani z Oddziału Zewnętrznego w Grodkowie skierowani przez kadrę więzienną wykonywali prace rewitalizacyjne na rzecz miasta.

Oddział Zewnętrzny w Grodkowie w ramach współpracy z Ośrodkiem Kultury i Rekreacji w Grodkowie w czerwcu br. skierował skazanych do prac związanych z utrzymaniem czystości na miejscowych obiektach sportowych.

Oddział Zewnętrzny w Grodkowie współpracuje ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Grodkowie. W chwili obecnej w ramach tej współpracy na terenie placówki zatrudniony jest nieodpłatnie jeden z osadzonych.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej