Miasto: Wolbórz

Ulica: Golesze Małe 20

Kod pocztowy: 97-320

Email: as_piotrkow_tryb@sw.gov.pl

Telefon: 44 616 44 12

Fax: 44 732 33 15

Jubileusz 50-lecia Zespołu Szkół CKU w Wolborzu

11.06.2017
Piotrkowska jednostka penitencjarna od lat współpracuje z Samorządem Wolborza, a rocznica była doskonałą okazją do spotkania i dalszego zacieśniania tej współpracy

Oddział Zewnętrzny w Goleszach wspiera lokalny samorząd

08.06.2017
W dniach 6-7 czerwca 2017 roku skazani odbywający karę w OZ Golesze uczestniczyli w porządkowaniu okolic szkoły w Wolborzu

V zlot motocyklowy

15.05.2017
Na terenie Oddziału Zewnętrznego w Goleszach w dniu 14 maja odbył się kolejny już zlot motocyklowy.

Aktualności

Osadzeni odbywający karę pozbawienia wolności w OZ Golesze pracują m.in. w Centrum Rehabilitacji i Opieki w Raciborowicach.

W ramach współpracy Oddziału Zewnętrznego w Goleszach z Ośrodkiem Szkolenia Służby Więziennej w Kulach osadzeni wykonują prace w podległym ośrodkowi Oddziale Zamiejscowym w Sulejowie.

Sprzątanie Świata

19.09.2016

Osadzeni z Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim oraz Oddziału Zewnętrznego w Goleszach uczestniczyli w akcji Sprzątania Świata.

Trwa kolejny etap termomodernizacji OZ Golesze. Jednostka pozyskała dofinansowanie na termomodernizację oddziału zewnętrznego ze środków WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI www.wfosigw.lodz.pl.

Turniej Siatkówki Plażowej

W ramach Dnia Dziecka w dniu 2 czerwca 2016 roku na terenie OZ Golesze odbył się II Piknik Rodzinny

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej