Miasto: Wolbórz

Ulica: Golesze Małe 20

Kod pocztowy: 97-320

Email: as_piotrkow_tryb@sw.gov.pl

Telefon: 44 616 44 12

Fax: 44 732 33 15

Kolejny etap remontu w Oddziale Zewnętrznym w Goleszach

15.08.2017
Wymiana ogrodzeń to następna duża inwestycja prowadzona aktualnie na terenie OZ Golesze

Nowe miejsca pracy dla osadzonych

11.08.2017
Kolejni zewnętrzni kontrahenci zatrudniają skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w Oddziale Zewnętrznym w Goleszach

Jubileusz 50-lecia Zespołu Szkół CKU w Wolborzu

11.06.2017
Piotrkowska jednostka penitencjarna od lat współpracuje z Samorządem Wolborza, a rocznica była doskonałą okazją do spotkania i dalszego zacieśniania tej współpracy

Aktualności

W dniach 6-7 czerwca 2017 roku skazani odbywający karę w OZ Golesze uczestniczyli w porządkowaniu okolic szkoły w Wolborzu

V zlot motocyklowy

15.05.2017

Na terenie Oddziału Zewnętrznego w Goleszach w dniu 14 maja odbył się kolejny już zlot motocyklowy.

Osadzeni odbywający karę pozbawienia wolności w OZ Golesze pracują m.in. w Centrum Rehabilitacji i Opieki w Raciborowicach.

W ramach współpracy Oddziału Zewnętrznego w Goleszach z Ośrodkiem Szkolenia Służby Więziennej w Kulach osadzeni wykonują prace w podległym ośrodkowi Oddziale Zamiejscowym w Sulejowie.

Sprzątanie Świata

19.09.2016

Osadzeni z Aresztu Śledczego w Piotrkowie Trybunalskim oraz Oddziału Zewnętrznego w Goleszach uczestniczyli w akcji Sprzątania Świata.

Trwa kolejny etap termomodernizacji OZ Golesze. Jednostka pozyskała dofinansowanie na termomodernizację oddziału zewnętrznego ze środków WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI www.wfosigw.lodz.pl.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej