Miasto: Wolbórz

Ulica: Golesze Małe 20

Kod pocztowy: 97-320

Email: as_piotrkow_tryb@sw.gov.pl

Telefon: 44 616 44 12

Fax: 44 616 63 15

Międzynarodowy Dzień Mediacji

17.10.2017
Osadzeni przebywający w Oddziale Zewnętrznym w Goleszach spotkali się z mediatorem, który przybliżył im zalety mediacji.

Osadzeni aktywnie włączyli się w akcję Sprzątanie Świata

18.09.2017
Osadzeni z OZ Golesze w dniu 15.09.2017 roku we współpracy z Gminą Wolbórz sprzątali okolice Zalewu Sulejowskiego

Dzień edukacyjno-korekcyjny

11.09.2017
W dniu 09.09.2017 administracja OZ Golesze wraz z fundacją Alternatywa zorganizowała dla skazanych i ich rodzin dzień edukacyjno-korekcyjny

Aktualności

Na terenie Oddziału Zewnętrznego w Goleszach trwa kurs zawodowy przyuczający skazanych do zawodu dekarza

W dniu 02.09.2017 roku dokonano otwarcia oraz poświęcenia nowej drogi do OZ Golesze

Wymiana ogrodzeń to następna duża inwestycja prowadzona aktualnie na terenie OZ Golesze

Kolejni zewnętrzni kontrahenci zatrudniają skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w Oddziale Zewnętrznym w Goleszach

Piotrkowska jednostka penitencjarna od lat współpracuje z Samorządem Wolborza, a rocznica była doskonałą okazją do spotkania i dalszego zacieśniania tej współpracy

W dniach 6-7 czerwca 2017 roku skazani odbywający karę w OZ Golesze uczestniczyli w porządkowaniu okolic szkoły w Wolborzu

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej