Miasto: Czersk

Ulica: ul. Dworcowa 29

Kod pocztowy: 89-650

Email: oz_czersk@sw.gov.pl

Telefon: (52) 398-42-96 / (52) 398-48-26

Aktualności

12 marca Areszt Śledczy w Chojnicach przekazał kolejne zbędne składniki majątku na rzecz Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Warmińsko-Mazurska- Hufiec w Działdowie

Uczniowie Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego klasy o profilu penitencjarnym zapoznali się z funkcjonowaniem zakładów karnych typu półotwartego i otwartego

Miesiąc październik zakończył się podpisaniem aneksu do porozumienia w sprawie zatrudnienia odpłatnego skazanych w Oddziale Zewnętrznym w Czersku z firmą TIM Kałużny Sp. K., dzięki której kilkanaście kobiet podjęło odpłatą pracę.

Funkcjonariusze z Oddziału Zewnętrznego w Czersku aktywnie włączyli się w przygotowania do dnia „Wszystkich Świętych” aktywizując w tym skazanych.

11 października w Oddziale Zewnętrznym w Czersku aktor Jan Nowicki spotkał się z osadzonymi uczestniczącymi w projekcie “Teatr za murami”, który realizowany był w wyniku porozumienia Służby Więziennej i Chojnickiego Centrum Kultury.

2 września również za murami odczytane został fragmenty "Wesela" Wyspiańskiego.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej