Miasto: Łazy

Ulica: Wojska Polskiego 10

Kod pocztowy: 42-450

Email: oz_ciagowice@sw.gov.pl

Telefon: (32) 296-16-21

Fax: (32) 787-60-87

W trosce o ochronę środowiska

23.06.2017
W Oddziale Zewnętrznym w Ciągowicach odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Zawierciańskiego.

Aktualności

W Oddziale Zewnętrznym w Ciągowicach gościła figura Matki Bożej Fatimskiej.

W ramach podejmowanych przez Służbę Więzienną działań, ukierunkowanych na współpracę ze środowiskiem lokalnym i zapobiegających wykluczeniu społecznemu, skazanych z lokalnymi tradycjami zapoznawały Gospodynie z Koła Gospodyń Wiejskich z Ciągowic.

W ramach programu resocjalizacyjnego „I Ty możesz zostać bohaterem” zainicjowanego przez wychowawców działu penitencjarnego, skazani uczyli się zasad udzielania pierwszej pomocy od przewodniczącego WOPR Pana Zbigniewa Fielka.

W Oddziale Zewnętrznym Zakładu Karnego w Wojkowicach odbyły się uroczysta procesja Bożego Ciała.

Dzięki współpracy zainicjowanej przez Oddział Zewnętrzny ZK w Wojkowicach z Zespołem Szkół w Porębie w szkole pojawili się funkcjonariusze działu penitencjarnego. Spotkanie swoim patronatem objął Burmistrz Miasta Poręba.

Jednym z istotnych kierunków oddziaływań resocjalizacyjnych wobec osób pozbawionych wolności jest praca. To obszar, w którym Służba Więzienna również aktywnie poszukuje nowych miejsc zatrudnienia dla więźniów.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej