Miasto: Łazy

Ulica: Wojska Polskiego 10

Kod pocztowy: 42-450

Email: oz_ciagowice@sw.gov.pl

Telefon: (32) 296-16-21

Fax: (32) 787-60-87

Służba Więzienna współorganizatorem „Ptasiego pikniku”

09.04.2017
Dzięki inicjatywie podjętej przez wojkowicką Służbę Więzienną, ponad 100 budek lęgowych dla ptaków przygotowali osadzeni przebywający w Oddziale Zewnętrznym w Ciągowicach.

Skazani będą pracować na rzecz gminy Łazy

03.04.2017
Dzięki działaniom podejmowanym przez administrację Oddziału Zewnętrznego w Ciągowicach, kolejna grupa skazanych zostanie zatrudniona na rzecz społeczności lokalnej.

Aktualności

Z inicjatywy Kierującego Oddziałem Zewnętrznym w Ciągowicach Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Wojkowicach ppłk Hanny Ogonek-Obierzyńskiej na terenie jednostki penitencjarnej odbyła się Droga Krzyżowa.

W dniu 06.04.2017 roku w Oddziale Zewnętrznym w Ciągowicach rozpoczęła się I edycja programu resocjalizacyjnego pt „I Ty możesz zostać bohaterem”. Inicjatorami programu są wychowawcy działu penitencjarnego.

24 marca Dyrektor Zakładu Karnego w  Wojkowicach – mjr Paweł Golanka reprezentujący Oddział Zewnętrzy w Ciągowicach podpisał umowę z Kierownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porębie p. Małgorzatą Szewczyk.

Dyrektor Generalny Służby Więziennej rozkazem personalnym z dnia 01.03.2016 r. powołał na stanowisko Dyrektora Zakładu Karnego w Wojkowicach mjr. Pawła Golankę.

Dzięki działaniom podejmowanym przez funkcjonariuszy Służby Więziennej, skazani z Ciągowic znajdą zatrudnienie przy pracach publicznych na rzecz społeczności lokalnej.

Z inicjatywy kpr. Macieja Koczura- wychowawcy działu penitencjarnego do Zakładu Karnego w Wojkowicach Oddziału Zewnętrznego w Ciągowicach została zaproszona Pani Maria Płatek.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej