Miasto: Łazy

Ulica: Wojska Polskiego 10

Kod pocztowy: 42-450

Email: oz_ciagowice@sw.gov.pl

Telefon: (32) 296-16-21

Fax: (32) 787-60-87

Udział Służby Więziennej w posiedzeniu Rady Gospodarczej

22.05.2017
Wojkowicka Służba Więzienna wzięła udział w posiedzeniu Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Zawiercie. Obrady dały możliwość szerokiego przedstawienia programu „Praca dla więźniów” lokalnym przedsiębiorcom.

Skazani będą pracować na rzecz gminy Łazy

03.04.2017
Dzięki działaniom podejmowanym przez administrację Oddziału Zewnętrznego w Ciągowicach, kolejna grupa skazanych zostanie zatrudniona na rzecz społeczności lokalnej.

Aktualności

W ramach realizowanego programu resocjalizacyjnego „I ty możesz zostać bohaterem” prowadzonego przez wychowawców, tym razem do Oddziału Zewnętrznego w Ciągowicach zostali zaproszeni przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej z Zawiercia.

17.05.2017 r. Dyrektor Zakładu Karnego w Wojkowicach mjr Paweł Golanka oraz Burmistrz Miasta Myszków Pan Włodzimierz Żak podpisali umowę dotyczącą zatrudnienia skazanych.

Przedstawiciele wojkowickiej Służby Więziennej uczestniczyli w spotkaniu z lokalnymi przedsiębiorcami w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zawierciu.

Z inicjatywy Kierującego Oddziałem Zewnętrznym w Ciągowicach Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Wojkowicach ppłk Hanny Ogonek-Obierzyńskiej na terenie jednostki penitencjarnej odbyła się Droga Krzyżowa.

W dniu 06.04.2017 roku w Oddziale Zewnętrznym w Ciągowicach rozpoczęła się I edycja programu resocjalizacyjnego pt „I Ty możesz zostać bohaterem”. Inicjatorami programu są wychowawcy działu penitencjarnego.

Dzięki inicjatywie podjętej przez wojkowicką Służbę Więzienną, ponad 100 budek lęgowych dla ptaków przygotowali osadzeni przebywający w Oddziale Zewnętrznym w Ciągowicach.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej