Miasto: Choszczno

Ulica: ul. Matejki 3

Kod pocztowy: 73-200

Email: as_choszczno@sw.gov.pl

Telefon: 95 768 94 52

Fax: 95 768 94 19

Pielgrzymka z udziałem skazanych

21.09.2017
Piesza pielgrzymka ze Stradzewa do Choszczna z udziałem skazanych z Oddziału Zewnętrznego.

„Wesele” – Narodowe Czytanie

05.09.2017
Kolejna edycja Narodowego Czytania z udziałem skazanego z Oddziału Zewnętrznego Aresztu Śledczego w Choszcznie.

Dekarz – praktyczne wykonywanie zawodu

29.08.2017
”Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” kurs realizowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Aktualności

PROGRAM RESOCJALIZACYJNY SPRZYJAJĄCY PRZYGOTOWANIU DO READAPTACJI SPOŁECZNEJ

Kurs dekarza realizowany w ramach projektu ”Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” realizowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Zespół plastyczny

23.07.2017

Zgodnie z obowiązującymi przepisami skazanym stwarza się warunki odpowiedniego spędzania czasu wolnego.

Program sprzyjający readaptacji społecznej w zakresie przeciwdziałania agresji i przemocy.

Działalność sportowa w Oddziale Zewnętrznym Aresztu Śledczego w Choszcznie.

Podniesienie kwalifikacji zawodowych.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej