Miasto: Warszawa

Ulica: Kocjana 3

Kod pocztowy: 01-473

Email: oz_bemowo@sw.gov.pl

Telefon: (22) 328-60-80 / (22) 328-60-84

Bieg zdobycia PAST-y

07.08.2017
29 lipca br. reprezentacja Koła Sportowego „Wolni” wzięła udział w „4. Biegu Zdobycia PAST-y”, stanowiącym swoiste preludium dla „27. Biegu Powstania Warszawskiego”.

Pamiętamy!

02.08.2017
1 sierpnia przypada 73 rocznica Powstania Warszawskiego.

"Rap nad Wisłą"

23.06.2017
Od marca do czerwca b.r w Oddziale Zewnętrznym na warszawskim Bemowie realizowany był projekt hip hopowy „Rap nad Wisłą”.

Aktualności

W ramach 73 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego i realizowanego programu rozwoju postaw patriotycznych i obywatelskich kolejna grupa skazanych wraz z wychowawcą podążyła szlakiem miejsc upamiętniających zryw narodowowyzwoleńczy '44 roku.

W Oddziale Zewnętrznym w Warszawie-Bemowie skazani zainteresowani podniesieniem swoich kwalifikacji zawodowych mają możliwość brania udziału w organizowanych na terenie OZ Bemowo kursach przyuczających do zawodu.

Dnia 27 czerwca 2017 r. osadzeni z OZ Bemowo uczestniczyli w zajęciach kulturalno-oświatowych realizowanych w ramach programu readaptacji społecznej w zakresie podnoszenia kompetencji społecznych i promocji postaw prospołecznych.

W ramach współpracy fundacji Dr Clown z Oddziałem Zewnętrznym Warszawa Bemowo grupa skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w dniu 10 czerwca b.r, wzięła udział w imprezie organizowanej na Nowym Świecie w Warszawie – 9 Festiwalu Uśmiechu.

Dzięki uprzejmości Studia filmowego FILM IT,a przede wszystkim producenta Pana Andrzeja Połeć, dnia 14 czerwca 2017 r. w zaaranżowanej na salę kinową kaplicy obył się pokaz filmu „Plac Zabaw” w reżyserii Bartosza M. Kowalskiego.

Na przełomie maja i czerwca b.r. kilkuosobowa grupa skazanych z Oddziału Zewnętrznego w Warszawie Bemowie, w ramach współpracy ze studentami UKSW w Warszawie, przygotowywała przedstawienie „Baśniowy Ambaras” autorstwa Doroty Dankowskiej.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej