Miasto: Wrocław

Ulica: Świebodzka 1

Kod pocztowy: 50-046

Email: as_wroclaw@sw.gov.pl

Telefon: 71 32 72 400

Fax: 71 343 66 10

Wizyta przedstawicieli polskiego i niemieckiego wymiaru sprawiedliwości

16.05.2018
Dzięki podpisanemu porozumieniu między Sądem Okręgowym we Wrocławiu a naszą jednostką w dniu 15 maja br. gościła z oficjalna wizytą delegacja polskiego i niemieckiego wymiaru sprawiedliwości.

Porozumienie między Sądem Okręgowym we Wrocławiu a Aresztem Śledczym we Wrocławiu

15.05.2018
Dyrektor Aresztu Śledczego we Wrocławiu mjr Szczepan Ociepa w dniu 14 maja 2018r. podpisał porozumienie z Prezesem Sądu Okręgowego we Wrocławiu Maciejem Skórniakiem.

Kolejna edycja "Bezpieczni w pracy i służbie"

17.04.2018
13 kwietnia br. w areszcie śledczym odbyło się kolejne szkolenie „Bezpieczni w służbie i w pracy” czyli jak radzić sobie z agresją werbalną i niewerbalną agresywnych petentów.

Aktualności

Jesteśmy ludźmi małej wiary, potrzebujemy znaków...” w związku z tym podjęto wspólną inicjatywę Księdza Andrzeja Michaliszyna wyznania Greckokatolickiego i Księdza Roberta Żukowskiego wyznania Rzymsko-Katolickiego ukazania znaku w postaci relikwii dłoni św. Jozafata dla grup osadzonych przebywających w jednostce.

W Areszcie Śledczym we Wrocławiu zakończył się program aktywizacji zawodowej „Jak szukać pracy 2”, w którym brało udział dziesięciu skazanych. Program był realizowany dzięki współpracy z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży przy OHP Wrocław.

Funkcjonariusz Aresztu Śledczego we Wrocławiu mł.chor. Paweł Domin w czasie wolnym od służby dokonał obywatelskiego ujęcia nietrzeźwego kierującego.

W dniu 12 kwietnia br. Dyrektor aresztu zaprosił emerytowanych Funkcjonariuszy Służby Więziennej do udziału w spotkaniu na terenie aresztu.

22 marca 2018 r. w areszcie śledczym we Wrocławiu odbyła się odprawa roczna z udziałem Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej we Wrocławiu płka Tomasza Raczyka, który uroczyście przywitał mjra Henryka Haryka – zastępcę dyrektora aresztu

Po raz kolejny w Areszcie Śledczym we Wrocławiu realizowany jest program profilaktyki uzależnień „Stawiam na trzeźwość”. Jest to program rekomendowany przez Centralny Zarząd Służby Więziennej do realizacji w podległych jednostkach, autorstwa pani kpt. K. Engel-Chomin.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej