Miasto: Wrocław

Ulica: Świebodzka 1

Kod pocztowy: 50-046

Email: as_wroclaw@sw.gov.pl

Telefon: 71 32 72 400

Fax: 71 343 66 10

Roman Kostrzewski i zespół KAT na Świebodzkiej

10.04.2017
Funkcjonariusze Aresztu Śledczego we Wrocławiu umożliwili skazanym udział w spotkaniu z Romanem Kostrzewskim i członkami zespołu KAT.

Współpraca Służby Więziennej ze środowiskiem lokalnym

31.03.2017
Kolejny etap współpracy funkcjonariuszy Aresztu Śledczego we Wrocławiu i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr  13 we Wrocławiu.

Powrót do społeczeństwa 2017

16.02.2017
Funkcjonariusze Aresztu Śledczego we Wrocławiu umożliwili skazanym wykonywanie bezpłatnej pracy na rzecz pobliskiej instytucji publicznej.

Aktualności

Celem pracy asystenta osoby niepełnosprawnej jest udzielanie pomocy w uzyskaniu jak największej samodzielności oraz niezależności przez osoby niepełnosprawne.

W ramach prowadzonych programów resocjalizacyjnych skazani mają możliwość wytwarzania rękodzieł, które najczęściej przeznaczone są na wsparcie aukcji charytatywnych.

Kolejny program realizowany przez Służbę Więzienną dla skazanych, którzy odbywają karę pozbawienia wolności za czyny związane z agresją lub przemocą.

Areszt Śledczy we Wrocławiu realizuje kolejny program w ramach współpracy Służby Więziennej z Lasami Państwowymi

Na terenie Aresztu Śledczego we Wrocławiu odbyło się szkolenie zrealizowane przez funkcjonariusza Policji na temat rozpoznawania i sposobu zapobiegania przenikaniu środków odurzających na teren jednostki.

Uroczystości święta Służby Więziennej w Areszcie Śledczym we Wrocławiu

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej