Miasto: Wrocław

Ulica: Świebodzka 1

Kod pocztowy: 50-046

Email: as_wroclaw@sw.gov.pl

Telefon: 71 32 72 400

Fax: 71 343 66 10

Funkcjonariusze ze Świebodzkiej najlepsi w okręgu wrocławskim!

29.05.2017
26 maja 2017 r. odbyły się XI Mistrzostwa OISW we Wrocławiu w Wieloboju Pożarniczym. Drużyna męska z Aresztu Śledczego stanęła na najwyższym podium w historii jednostki!

Las wokół nas...

15.05.2017
Dzięki podpisanemu porozumieniu pomiędzy Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych a Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej we Wrocławiu skazani w ramach programu ekologicznego uczestniczyli w pracach porządkowych na terenie Nadleśnictwa Milicz.

Roman Kostrzewski i zespół KAT na Świebodzkiej

10.04.2017
Funkcjonariusze Aresztu Śledczego we Wrocławiu umożliwili skazanym udział w spotkaniu z Romanem Kostrzewskim i członkami zespołu KAT.

Aktualności

Skazani z Aresztu Śledczego we Wrocławiu rozpoczęli doskonalenie zawodowe w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

W dniu 31 maja br funkcjonariusze ze Świebodzkiej uczestniczyli w konferencji dot. HIV/AIDS organizowanej przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną we Wrocławiu.

Funkcjonariusz wrocławskiego aresztu przeprowadził program dla skazanych uzależnionych od alkoholu-Trening Asertywnych Zachowań Abstynenckich (TAZA).

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego we Wrocławiu umożliwili skazanym wykonanie bezpłatnych prac porządkowych i organizacyjnych na rzecz pobliskiej instytucji publicznej – Wrocławskiego Domu Literatury. Działania te prowadzone są w ramach programu resocjalizacyjnego „Powrót do społeczeństwa 2017”.

Funkcjonariusze aresztu spotkali się z pracownikami MOPS-u we Wrocławiu.

Funkcjonariusze Służby Więziennej realizują program dla skazanych, którzy odbywają karę pozbawienia wolności za czyny związane z agresją lub przemocą.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej