Miasto: Złotów

Ulica: Plac Kościuszki 3

Kod pocztowy: 77-400

Email: as_zlotow@sw.gov.pl

Telefon: 67 263 26 85 wewn.35

Fax: 67 263 25 85

Wisła to Rodło - Rodło to Wisła

05.03.2018
Osadzeni uczestniczyli w wystawie czasowej zorganizowanej z okazji 80. rocznicy Kongresu Polaków w Niemczech

Współpraca z Miejską Komijsą Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

24.01.2018
Profilaktyka uzależnień jest jedną z podstawowych sfer oddziaływania w ramach realizacji programów readaptacji

Przedświąteczny koncert kolęd i pastorałek

14.12.2017
Coroczną tradycją w okresie przedświątecznym na terenie jednostki został zorganizowany koncert kolęd i pastorałek

Aktualności

Trwają prace reorganizacyjne jednostki

Osadzeni z Aresztu Śledczego w Złotowie uczestniczyli w remoncie Muzeum Ziemi Złotowskiej

Rok 2018 Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości

Nowy kapelan Aresztu Śledczego w Złotowie

Zajęcia kulturalno-oświatowe w bibliotece

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej