Miasto: Zielona Góra

Ulica: ul. Łużycka 2

Kod pocztowy: 65-601

Email: as_zielona_gora@sw.gov.pl

Telefon: 68 32 98 240

Fax: 68 32 70 591

Spotkania wigilijne w Areszcie Śledczym w Zielonej Górze

21.12.2017
Tradycją zielonogórskiego aresztu są wigilijne spotkania opłatkowe funkcjonariuszy i pracowników oraz emerytowanych funkcjonariuszy jednostki.

Akcja „Nasza Krew – Nasza Ojczyzna”

18.12.2017
Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Zielonej Górze przyłączyli się do akcji honorowego dawstwa krwi pod hasłem „Nasza Krew – Nasza Ojczyzna”.

Dzień Dawcy Szpiku w Areszcie Śledczym w Zielonej Górze

12.12.2017
W dniach 7-8 grudnia 2017r. w Areszcie Śledczym w Zielonej Górze odbyła się akcja rejestracyjna potencjalnych dawców krwiotwórczych komórek macierzystych.

Aktualności

W dniach 19-20.12.2017 roku w Areszcie Śledczym w Zielonej Górze w ramach programu resocjalizacji BLIŻEJ DZIECKA odbyło się wspólne kolędowanie osadzonych i ich rodzin.

W dniach 9-10 grudnia miał miejsce finał Szlachetnej Paczki 2017. To akcja, do której włączył się Dyrektor Aresztu Śledczego w Zielonej Górze wraz z Zarządem Terenowym NSZZFiPW w Zielonej Górze.

W dniach 4-5 grudnia br. odbyło się coroczne spotkanie członków Partnerstwa Lokalnego na Rzecz Poradnictwa Zawodowego Forum Poradnictwa Zawodowego Województwa Lubuskiego.

W dniu 23 listopada 2017r. w Areszcie Śledczym w Zielonej Górze Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Poznaniu płk Marceli Sauermann wręczał akty nadania stopni oraz odznaczenia wyróżnionym funkcjonariuszom.

W dniu 10 listopada 2017r. na terenie Aresztu Śledczego w Zielonej Górze miało miejsce spotkanie z przedstawicielami Poczty Polskiej.

Dyrektor Aresztu Śledczego w Zielonej Górze wraz z Zarządem Terenowym NSZZFiPW w Zielonej Górze wspierają Szlachetną Paczkę.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej