Miasto: Wejherowo

Ulica: Sobieskiego 302

Kod pocztowy: 84-200

Email: as_wejherowo@sw.gov.pl

Telefon: 58 778 79 03

Fax: 58 778 79 04

Etos i prestiż

29.06.2017
Odwołując się do najlepszych tradycji polskiego więziennictwa, rzetelnie i z zaangażowaniem funkcjonariusze SW wypełniają swoje codzienne obowiązki na rzecz społeczeństwa i ochrony porządku prawnego. 30 czerwca polscy więziennicy obchodzą swoje święto

Delegacja więzienników Republiki Czeskiej z wizytą w AŚ Wejherowo

17.05.2017
W dniu 16.05.2017 r. na terenie Aresztu Śledczego w Wejherowie, miało miejsce spotkanie delegacji Biura Penitencjarnego Służby Więziennej Republiki Czeskiej z funkcjonariuszami Aresztu Śledczego w Wejherowie

Zatrudnienie skazanych w wejherowskim areszcie

12.04.2017
W Areszcie Śledczym w Wejherowie odbyły się kolejne spotkania z kontrahentami oraz potencjalnymi pracodawcami w związku z realizacją programu "Praca dla więźniów"

Aktualności

27 lipca br. na zaproszenie dyrektora wejherowskiego aresztu ppłk. Macieja Uchmana odbyło się spotkanie z przedstawicielami kontrahentów zatrudniających skazanych oraz Panią Komendant Powiatową Policji w Wejherowie wraz z jej zastępcą.

Lekcja równości

26.07.2017

Lekcja równości tak nazywa się program resocjalizacji sprzyjający readaptacji społecznej skazanych, który rozpoczął się właśnie w AŚ Wejherowo

W dniu 26 maja 2017 roku na terenie Aresztu Śledczego w Wejherowie gościliśmy ławników Sądu Rejonowego w Wejherowie

….to hasło tegorocznych obchodów Dnia Ziemi, do którego przyłączają się osadzeni AŚ Wejherowo

W lesie piaśnickim koło Wejherowa znajduje się szczególne miejsce pamięci narodowej, gdzie okupanci hitlerowscy dokonali zbiorowych egzekucji. Osadzeni aresztu śledczego opiekują się jednym z grobów ofiar tej tragedii

W dniu 21.03.2017 roku grupa studentów Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni - uczestniczyła w zajęciach studyjnych w ramach przedmiotu "Polityka Penitencjarna" na terenie Aresztu Śledczego w Wejherowie.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej