Miasto: Warszawa

Ulica: ul. Kłobucka 5

Kod pocztowy: 02-699

Email: as_warszawa_sluzewiec@sw.gov.pl

Telefon: (22) 847-33-41

Fax: (22) 843-73-66

„Poczytaj mi”

19.06.2017
„Poczytaj mi” to projekt realizowany przez Służbę Więzienną w porozumieniu z Fundacją Sławek. Projekt skierowany jest bezpośrednio do rodziców odbywających karę pozbawienia wolności oraz ich dzieci. Program, w ramach którego ojcowie ze służewieckiego więzienia mają okazję...

„Rozmowa z ojcem”

07.06.2017
Na terenie służewieckiego aresztu miało miejsce niecodzienne wydarzenie- spektakl teatralny „Rozmowa z ojcem” Teatru Moralnego Niepokoju w reżyserii Marcina Kostyry. Niecodzienność tego wydarzenia polegała na tym, że w role aktorskie wcielili się wychowankowie Młodzieżowego...

Hydraulik zza więziennego muru

07.06.2017
Dwunastu osadzonych w Areszcie Śledczym w Warszawie Służewcu zdobyło kwalifikacje uprawniające do pracy w zawodzie hydraulika.

Aktualności

22 czerwca 2016 roku Areszt Śledczy w Warszawie Służewcu gościł międzynarodową grupę sędziów i prokuratorów zrzeszonych w ramach Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości EJTN, zrzeszającej instytucje obszaru Unii Europejskiej.

9 czerwiec br. w Areszcie Śledczym w Warszawie Służewcu Teatr „Drama Way”, przy współpracy z Fundacją „Sławek”, wystawił sztukę, w której osadzeni mieli możliwość udziału. Skazani jako aktywni widzowie mieli szansę wpływać na  jego zakończenie oraz po zakończonym spektaklu porozmawiać o wizerunku więźnia po wyjściu na wolność. Celem tego spotkania było przybliżenie osadzonym teatru jako narzędzia integracji i budowania więzi społecznych.

„WIEŻA BABEL”

09.06.2017

W służewieckim więzieniu grupa osadzonych wzięła udział w programie readaptacji społecznej przeciwdziałania prokryminalnym postawom, ksenofobii i uprzedzeniom „Wieża Babel”.

Funkcjonariusze z Aresztu Śledczego w Warszawie Służewcu reprezentowali Służbę Więzienną na Pikniku Rodzinnym Taaaka Ryba w Błoniu.

Z okazji obchodzonego kilka dni temu Dnia Matki, w miniony weekend, grupa osadzonych w służewieckim areszcie miało okazję, w trakcie specjalnego spotkania, wyrazić swoje podziękowania matkom za miłości i wsparcie.

Osadzeni w Areszcie Śledczym w Warszawie Służewcu mieli okazję na jego terenie obejrzeć spektakl „Spacer po linie” w wykonaniu aktorów z Teatru Kurtyna z Krakowa.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej