Miasto: Warszawa

Ulica: ul. Kłobucka 5

Kod pocztowy: 02-699

Email: as_warszawa_sluzewiec@sw.gov.pl

Telefon: (22) 847-33-41

Fax: (22) 843-73-66

Sportowa resocjalizacja

27.07.2017
Korzystając z wakacyjnej pogody, osadzeni w służewieckim areszcie, mają możliwość uczestnictwa w zajęciach sportowych, na zlokalizowanym w plenerze, boisku do siatkówki. Administracja więzienia angażując się w organizację grupowych zajęć sportowych stwarza...

Dzień Bezpiecznego Kierowcy

25.07.2017
Od 2006 roku w Polsce 25 lipca obchodzony jest jako Dzień Bezpiecznego Kierowcy. Co wspólnego z bezpieczeństwem na drogach ma więzienie?

Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Nadużywaniu Środków Odurzających i ich Nielegalnemu Handlowi

26.06.2017
Od 25 lat, w strukturze polskich więzień, funkcjonują oddziały terapeutyczne dla skazanych uzależnionych. W ramach realizowanego, w 49 tego typu oddziałach, terapeutycznego systemu odbywania kary uzależnieni osadzeni obejmowani są profesjonalną psychoterapią uzależnień. 33 z tych...

Aktualności

Współcześnie misja Służby Więziennej wykracza poza kodeksowe cele, dla których została powołana. Nasza formacja w ramach funkcji prewencyjnej angażuje się w szereg działań mających na celu oddziaływania profilaktyczne wobec młodzieży.

26 lipca, w ramach cyklu spotkania z historią, odbył się kolejny wykład Pana Macieja Podbielkowskiego. Z uwagi na zbliżającą się rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego tematem kolejnej lekcji historii było właśnie powstanie. W najbliższym czasie grupa skazanych będzie miała możliwość zwiedzania Muzeum Powstania Warszawskiego.

„Poczytaj mi” to projekt skierowany do rodziców odbywających karę pozbawienia wolności oraz ich dzieci. Program, w ramach którego kolejna grupa osadzonych na Służewcu ojców miała okazję nagrać bajki dla swoich pociech, sprzyja resocjalizacji i readaptacji skazanych, w zakresie integracji rodzin.

W Areszcie Śledczym w Warszawie Służewcu zakończył się, kolejny w tym roku, kurs podnoszący kwalifikacje zawodowe osób pozbawionych wolności. Tym razem dwunastu osadzonych uzyskało kwalifikacje w zawodzie ogrodnika.

Jak być dobrym ojcem, gdy odbywa się karę pozbawienia wolności? Na to pytania starali się odpowiedzieć sobie skazani ojcowie odbywający karę pozbawienia wolności w oddziale terapeutycznym Atlantis na Warszawskim Służewcu.

Żołnierze wyklęci, Legiony Polskie, Powstanie Styczniowe i Listopadowe, Konstytucja 3-go Maja, Legiony Polskie, Księstwo Warszawskie, Królestwo Polskie, Wojna polsko- bolszewicka, czy Konfederacja Barska, to tylko niektóre z tematów, w obszarze których swoją wiedzę mieli okazję w tym roku rozwijać osadzeni ze Służewca. W ramach kampanii społecznej „Ocalić od niepamięci” skazani odbywający karę pozbawienia wolności w 2017 roku wzięli udział już w 12...

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej