Miasto: Warszawa

Ulica: ul. Kłobucka 5

Kod pocztowy: 02-699

Email: as_warszawa_sluzewiec@sw.gov.pl

Telefon: (22) 847-33-41 / (22) 843-73-66

Dar życia

Areszt Śledczy w Warszawie Służewcu, po raz kolejny wspólnie z Fundacją DKMS, zorganizował „Dni Dawcy Szpiku”, w trakcie których do bazy potencjalnych dawców krwiotwórczych komórek macierzystych dołączyła nowa grupa funkcjonariuszy. Przykładem, jak realna może być to pomoc na rzecz ratowania życia ludzkiego, jest postawa jednej z funkcjonariuszek, por....

Ks. biskup Rafał Markowski z mszą św. w kaplicy aresztu

21 listopada 2016 roku, w kaplicy ekumenicznej w Areszcie Śledczym w Warszawie Służewcu, uroczystą mszą św. ks. biskup Rafał Markowski zakończył obchody, trwającego w Kościele katolickim od 8 grudnia 2015 roku, Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia. W uroczystości wzięli udział kierownictwo jednostki, funkcjonariusze i grupa osadzonych.

Aktualności

19 grudnia 2016 roku w Areszcie Śledczym w Warszawie Służewcu odbyło się ekumeniczne spotkania opłatkowe funkcjonariuszy i pracowników, w trakcie którego oprócz tradycyjnych życzeń świątecznych i noworocznych, dyrektor ppłk Radosław Salak, podziękował wszystkim za wkład w budowanie bezpieczeństwa publicznego i resocjalizację osób pozbawionych wolności.

Uczniowie klasy policyjnej z LXXVI Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, którzy swoje plany zawodowe wiążą z pracą w służbach mundurowych, mieli okazję zwiedzić areszt na Służewcu.

Prawnicy za kratami

12.12.2016

Areszt Śledczy w Warszawie Służewcu gościł w swoich progach studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego stwarzając tym samym okazję do skonfrontowania przez nich, zdobywanej w murach akademickich, wiedzy z zakresu prawa penitencjarnego z rzeczywistością więzienną.

W leczeniu uzależnień ważne, aby osoba uzależniona zbudowała sieć wsparcia, która pomoże jej w zdrowieniu. Niewątpliwie jej część może stanowić rodzina. Ale jak budować więzi, gdy człowiek jest w izolacji penitencjarnej? Z pomocą przychodzą programy integracyjne.

W związku z ogólnopolską akcją służb mundurowych pod hasłem „NASZA KREW- NASZA OJCZYZNA”, której celem jest propagowanie honorowego krwiodawstwa, jak również pozyskiwania nowych dawców szpiku kostnego informujemy, iż na terenie jednostki przeprowadzone zostaną „Dni Dawcy Szpiku w AŚ Służewiec”. Współorganizatorem akcji jest Fundacja DKMS.

Dla upamiętnienia odzyskania przez Polskę niepodległości 11-go listopada obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. Jak co roku, Święto to jest okazją do wyróżnienia funkcjonariuszy Służby Więziennej za ich wkład w służbę na rzecz bezpieczeństwa społeczeństwa.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej