Miasto: Warszawa

Ulica: Chłopickiego 71 A

Kod pocztowy: 04-275

Email: as_warszawa_grochow@sw.gov.pl

Telefon: (22) 610-55-41

Fax: (22) 673-45-01

Lekcje wychowawcze dla gimnazjalistów

20.10.2019
Gimnazjaliści z wizytą w Areszcie Śledczym w Warszawie-Grochowie

Międzynarodowy Dzień Mediacji

19.10.2017
Obchody promujące ideę mediacji na Olszynce Grochowskiej

Pielgrzymka na Jasną Górę

18.10.2017
XXI Ogólnopolska Pielgrzymka na Jasną Górę Funkcjonariuszy, Pracowników Służby Więziennej i ich Rodzin

Aktualności

6 października 2017 roku pomiędzy Aresztem Śledczym w Warszawie-Grochowie a Akademią Sztuki Wojennej zawarta została umowa o możliwości korzystania, przez funkcjonariuszy i pracowników tutejszej jednostki organizacyjnej, z obiektów sportowych znajdujących się na terenie Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Praca w Służbie Więziennej to najprawdopodobniej jeden z najbardziej stresujących zawodów na świecie. Dlatego ważnym elementem działań...

A CO JEST TWOIM WIĘZIENIEM... ?

Zatrudnienie - priorytetem resocjalizacji

Dyrektor Aresztu Śledczego w Warszawie – Grochowie ppłk Józef Soja podpisał umowę o odpłatne zatrudnienie skazanych z nowym kontrahentem

"BO PRZYSIĘGALIŚMY NA ORŁA I KRZYŻ"

POWER

31.08.2017

Szkolenia w ramach POWER dla skazanych kobiet

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej