Miasto: Warszawa

Ulica: Chłopickiego 71 A

Kod pocztowy: 04-275

Email: as_warszawa_grochow@sw.gov.pl

Telefon: (22) 610-55-41

Fax: (22) 673-45-01

Akcja "NASZA KREW-NASZA OJCZYZNA"

10.01.2017
Akcja "NASZA KREW-NASZA OJCZYZNA" w Areszcie Śledczym w Warszawie-Grochowie

Delegacja Kirgistanu z wizytą na Grochowie

10.01.2017
W dniach 6-8 grudnia 2016 r. z wizytą w Polsce przebywała 4-osobowa delegacja Państwowego Centrum Przeciwdziałania Torturom w Kirgistanie. Delegacja w dniu 8 grudnia zwizytowała Areszt Śledczy w Warszawie-Grochowie. Gościom towarzyszyli: Pani Bogna Chmielewska...

Wizyta stażowa słuchaczy studium dla dyrektorów z Krajowej Szkoły Administracji Penitencjarnej w Agen we Francji

09.11.2016
Służba Więzienna w dniach 7-9 listopada 2016 roku gości, w ramach wizyty stażowej, słuchaczy studium dla dyrektorów z Krajowej Szkoły Administracji Penitencjarnej w Agen.

Aktualności

Wieloletnią służbę zakończył w dniu 27 stycznia 2017 roku Dyrektor Aresztu Śledczego w Warszawie-Grochowie ppłk Zbigniew Królikowski, który w związku z pisemnym zgłoszeniem wystąpienia ze służby, po 27 latach, przeszedł na zaopatrzenie emerytalne.

Studenci Akademii Sztuki Wojennej z wizytą w Areszcie Śledczym w Warszawie-Grochowie.

Administracja Aresztu Śledczego w Warszawie-Grochowie w dniu 27 października 2016 roku gościła 19-osobową grupę licealistów II klasy Zespołu Szkół nr 10 im. Stanisława Staszica w Warszawie wraz z opiekunką Panią Wioletą Milewską.

Areszt Śledczy w Warszawie-Grochowie w dniu 28.10.2016 r. rozpoczął realizację projektu „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 finansowanego ze środków Funduszy Europejskich.

W dniach 26.09-07.10.2016 r. w Areszcie Śledczym w Warszawie-Grochowie został zrealizowany kurs zawodowy „Brukarz” dla 12 skazanych mężczyzn. Osadzeni w trakcie realizacji kursu zdobywali wiedzę teoretyczną, aby następnie rozpoczęli prace praktyczne, w ramach których ułożono plac z kostki brukowej.

Licealiści z Urli w Areszcie Śledczym w Warszawie-Grochowie.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej