Miasto: Warszawa

Ulica: Ciupagi 1

Kod pocztowy: 03-016

Email: as_warszawa_bialoleka@sw.gov.pl

Telefon: (22) 321-76-50 / (22) 811-15-37

I miejsce dla gazety „Głos Białołęki”

Dwumiesięcznik penitencjarno- kulturalny Aresztu Śledczego w Warszawie- Białołęce „Głos Białołęki” zajął I miejsce w II Ogólnopolskim Konkursie „Szpalty za Kratą” organizowanym przez Zakład Karny w Rawiczu.

Hospitacja w Areszcie Śledczym w Warszwie - Białołęce

Grupa studentów Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie zwiedziła największą jednostkę penitencjarną w kraju.

Wizyta stażowa słuchaczy dla dyrektorów Krajowej Szkoły Penitencjarnej w Agen

8 listopada 2016 r. odbyła się wizyta stażowa słuchaczy dla dyrektorów Krajowej Szkoły Penitencjarnej w Agen w Areszcie Śledczym w Warszawie- Białołęce.

Aktualności

13 stycznia 2017 r. w świetlicy centralnej Aresztu Śledczego w Warszawie- Białołęce odbyło się noworoczne kolędowanie dla osadzonych zorganizowane przez administrację jednostki.

Por. Dorota Alame została wyróżniona w III Ogólnopolskim Konkursie na Program Resocjalizacji Sprzyjający Readaptacji Społecznej Osób Pozbawionych Wolności.

"Powrót Taty"

02.01.2017

Dzięki współpracy Aresztu Śledczego w Warszawie - Białołęce z Fundacją „Rozwód? Poczekaj!” w terminie od 18.10.-19.12.2016 r. grupa osadzonych miała możliwość uczestnictwa w programie readaptacji społecznej Powrót Taty.

Problem używania substancji psychoaktywnych jest jednym z największych społecznych problemów. Bardzo duży odsetek osadzonych trafiających do więzienia zażywało różnego rodzaju substancje psychoaktywne, leczyło się w ośrodkach terapii uzależnień oraz uczestniczyło w programach substytucyjnych.

Dzięki współpracy Aresztu Śledczego w Warszawie- Białołęce z Fundacją Polska Bez Barier oraz z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej odbyły się szkolenia w zakresie właściwego postępowania z osadzonymi niepełnosprawnymi fizycznie i psychicznie.

W dniu 17.10.2016 r. w Areszcie Śledczym w Warszawie-Białołęce odbył się rodzinny mityng Anonimowych Narkomanów.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej