Miasto: Warszawa

Ulica: Ciupagi 1

Kod pocztowy: 03-016

Email: as_warszawa_bialoleka@sw.gov.pl

Telefon: (22) 321-76-50 / (22) 811-15-37

II miejsce dla drużyny białołęckiego aresztu w XVI Okręgowych Mistrzostwach Służby Więziennej w piłce nożnej

14.08.2017
Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Warszawie- Białołęce zajęli II miejsce w XVI Okręgowych Mistrzostwach Służby Więziennej w Piłce Nożnej. Patronat nad zawodami objął Dyrektor Okręgowy-płk Zbigniew Brzostek.

12 sierpnia - Międzynarodowym dniem młodzieży

11.08.2017
Zjawisko przestępczości nieletnich z uwagi na społeczną doniosłość od dawna pozostaje w kręgu zainteresowań badaczy, osób zajmujących się wychowaniem młodzieży, a także w kręgu zainteresowania Policji i od kilku lat Służby Więziennej.

Pamiętając o Bohaterach...

31.07.2017
Z okazji zbliżającej się 73 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego odbyły się zajęcia kulturalno-oświatowe dla skazanych w ramach kampanii „Ocalić od nie pamięci” prowadzoną przez Służbę Więzienną.

Aktualności

Warszawa '44

09.08.2017

9 sierpnia w ramach współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej w Warszawie odbyły się zajęcia edukacyjne dla skazanych.

Dzięki współpracy administracji Aresztu Śledczego w Warszawie-Białołęce z Fundacją Zmiana, 21 lipca grupa skazanych w ramach zajęć kulturalno-oświatowych pomogła Fundacji w przygotowaniach do kulturalnego wydarzenia jakim jest Festiwal Otwarta Ząbkowska. Jednym z celów wydarzenia jest promowanie czytania książek.

W Areszcie Śledczym w Warszawie- Białołęce zakończył się kolejny kurs podnoszący kwalifikacje zawodowe skazanych.

Zatrudnienie skazanych jest jednym z najważniejszych elementów procesu resocjalizacji i readaptacji społecznej, przynosi również wiele korzyści osobom zatrudniającym osadzonych.

Więzienie jest miejscem, w którym przebywają osoby uzależnione od substancji psychoaktywnych lub w sposób ryzykowny nadużywający ich a rolą kadry więziennej jest znalezienie metod oddziaływania i motywowania do podjęcia terapii.

Białołęcki areszt został laureatem nagrody europejskiej ,,17th EAEA Grundtvig Award” przyznanej za realizację międzynarodowego projektu partnerskiego ,,Second chance'' (Druga szansa), w ramach programu ,,Uczenie się przez całe życie. Grundtvig’’.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej