Miasto: Toruń

Ulica: ul. Piekary 53

Kod pocztowy: 87-100

Email: as_torun@sw.gov.pl

Telefon: (56) 657-79-00 / (56) 621-00-37

Aktualności

„Cicha noc, święta noc, pokój niesie ludziom wszem...” - melodia tej starej kolędy rozbrzmiała w trakcie mszy świętej dla osadzonych, którą koncelebrował Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Andrzej Wojciech Suski – Biskup Toruński.

16 i 21 grudnia br. toruński areszt zwiedzały grupy studentów ze Studenckiego Koła Naukowego Kryminalistyki działającego przy Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu.

13 grudnia 1981 r. na mocy uchwały ówczesnej Rady Państwa na terenie całego kraju został wprowadzony stan wyjątkowy.

Na znak protestu przeciwko stosowaniu przemocy, a zwłaszcza przemocy wobec kobiet, ppłk Zbigniew Kruszyński, dyrektor toruńskiego aresztu 7 grudnia wziął udział w Międzynarodowej Kampanii „Biała Wstążka”.

18 listopada pracownicy toruńskiego sądu okręgowego odwiedzili sąsiadujący z nim bezpośrednio „panoptikon”.

Czy istnieje sprawiedliwość naprawcza? Czym jest mediacja? Kto powołuje Rzecznika Praw Obywatelskich? Czy każdy obywatel ma czynne prawo wyborcze?

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej