Miasto: Toruń

Ulica: ul. Piekary 53

Kod pocztowy: 87-100

Email: as_torun@sw.gov.pl

Telefon: (56) 657-79-00 / (56) 621-00-37

Czy tutoring w resocjalizacji penitencjarnej jest możliwy?

21.03.2017
Zorganizowana przez współpracującą z toruńskim aresztem uczelnię międzynarodowa konferencja miała charakter interdyscyplinarny.

Uroczysty miting otwarty z okazji XXII rocznicy powstania grupy AA „ALA”

14.03.2017
11 marca 2017 roku odbył się rocznicowy miting otwarty grupy AA ”ALA”, który już od ponad 20 lat wpisuje się w kalendarz cyklicznych spotkań związanych z „Toruńską Beczką”. Jubileuszowe spotkanie, może nie miało okrągłej daty, jednak wspomnienie samoinicjatywy osadzonych , która...

Zmiana warty w toruńskim areszcie

06.03.2017
6 marca w toruńskim „okrąglaku” miało miejsce uroczyste przekazanie stanowiska kierownika jednostki.

Aktualności

1 marca br. w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej w Warszawie odbyła się uroczystość powołania Dyrektora Aresztu Śledczego w Toruniu.

Święto to nawiązuje do Dekretu Naczelnika Państwa, Józefa Piłsudskiego, w przedmiocie organizacji Okręgowych Dyrekcyj Więziennych z dnia 07.02.1919 r., będącego fundamentem polskiego więziennictwa.

„Cicha noc, święta noc, pokój niesie ludziom wszem...” - melodia tej starej kolędy rozbrzmiała w trakcie mszy świętej dla osadzonych, którą koncelebrował Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Andrzej Wojciech Suski – Biskup Toruński.

16 i 21 grudnia br. toruński areszt zwiedzały grupy studentów ze Studenckiego Koła Naukowego Kryminalistyki działającego przy Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu.

13 grudnia 1981 r. na mocy uchwały ówczesnej Rady Państwa na terenie całego kraju został wprowadzony stan wyjątkowy.

Kalendarium

Informacje o jednostkach

Mapa

OISW Białystok

OISW Olsztyn

OISW Gdańsk

OISW Koszalin

OISW Szczecin

OISW Bydgoszcz

OISW Warszawa

OISW Lublin

OISW Rzeszów

OISW Kraków

OISW Łódź

OISW Katowice

OISW Opole

OISW Poznań

OISW Wrocław

mapa OISW

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej